ES budžets īsumā

ievads

ES budžeta izskaidrojums

Mūsuprāt, ir svarīgi, lai Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem būtu skaidrs priekšstats par to, kādiem nolūkiem tiek tērēti ES līdzekļi un no kurienes tie nāk. Tieši to vēlamies šeit parādīt. Mūsu izstrādātā lietotne palīdzēs labāk izprast, kā darbojas daudzgadu finanšu shēma un ikgadējais budžets. Turklāt skaitļus, kas attiecas uz tavu valsti, ieraudzīsi visas Eiropas perspektīvā.

Pārskatā izmantoti jaunākie pieejamie dati, kas publicēti Eiropas Komisijas finanšu pārskatā par 2017. gadu. Aprakstos minētie procentuālie lielumi attiecas uz tēriņiem ES-28 valstīs. Aprēķinot procentuālos lielumus, nav ņemti vērā līdzekļi, kas izlietoti ārpus Eiropas Savienības, piemēram, kandidātvalstīs un kaimiņvalstīs.

2017. gads bija ceturtais gads 2014.–2020. gada finanšu shēmā. Kopējie rādītāji tajā ir zemāki nekā iepriekšējā izdevumu plānā. Pētniecībai un izstrādei atvēlētā ES izdevumu daļa 28 dalībvalstīs salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinājās no 12 % līdz 14 %, savukārt tēriņi reģionālajām vajadzībām un lauksaimniecībai samazinājās no 78 % līdz 75 %.