ES budžets īsumā

Ievads

ES budžeta izskaidrojums

Lai sniegtu ES nodokļu maksātājiem skaidrību par to, kur ES nauda tiek izlietota un kas ir tās avots, mēs esam izstrādājuši šo rīku. Tā mērķis ir nodrošināt labāku izpratni par ikgadējo un daudzgadu budžetu un iekļaut Eiropas izdevumus katras valsts perspektīvā.

Pārskatā izmantoti pēdējie pieejamie dati, kas publicēti Eiropas Komisijas 2015. gada Finanšu ziņojumā. Aprēķini procentos attiecas uz naudu, kas ieguldīta 28 ES dalībvalstīs. Nauda, kas tērēta ārpus ES, nav iekļauta šajos aprēķinos.

2015. gads bija otrais gads, kas tika aizvadīts jaunās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2014.-2020. gadam ietvaros. Jaunās DFS kopējie rādītāji ir zemāki, nekā iepriekšējos izdevumu periodos. Izdevumu daļa pētniecībai un attīstībai no 2014. gada pieaugusi no 7,5% līdz 10%, kamēr reģionālā un lauksaimniecības izdevumu daļa samazinājās no 84% uz 82% no ES izdevumiem 28 dalībvalstīs.