EU-begroting in een oogopslag

Introductie

De EU-begroting uitgelegd

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat de belastingbetalers in de EU een duidelijk beeld hebben van waar het geld naartoe gaat en waar het vandaan komt. Dat willen wij met deze applicatie laten zien. Het kan bijdragen tot een beter begrip van het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begrotingen en het plaatst de Europese uitgaven in een nationaal perspectief.

De gebruikte cijfers komen uit het meest recente financieel jaarverslag van de Europese Commissie over 2015. De gebruikte percentages in de teksten betreffen geld dat binnen de 28 EU-landen is besteed. Geld dat buiten de EU is uitgegeven, bijvoorbeeld in landen die willen toetreden of in de buurlanden van de Unie, is niet in de berekening meegenomen.

2015 was het tweede jaar onder het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020, dat lagere totale cijfers bevat dan het voorgaande bestedingsplan. Het aandeel voor onderzoek en ontwikkeling is sinds 2014 toegenomen van 7,5% tot 10%, terwijl het aandeel voor regionaal beleid en landbouw afnam van 84% tot 82% van de uitgaven in de 28 EU-lidstaten.

 

Bijdrage aan de EU begroting per land

Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

Kroatië: 356.8 M€
 • Eigen middelen gebaseerd op BTW
  61.1 M€
 • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
  269.4 M€
 • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
  26.1 M€
 • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
  40.3 M€
 • Payment for exceptions and corrections
  0.2 M€

Kroatië droeg in 2015 € 357 miljoen bij aan de EU-begroting, en inde namens de EU € 54 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten waarvan Kroatië 25% mocht houden voor administratieve kosten.

1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

Totale EU-uitgaven

Hoeveel besteedt de EU in uw land?

Kroatië: 604.6 M€
EU: 130,108.6 M€
 • Landbouw
  Kroatië: 258.0 M€
  Europese Unie: 56,486.0 M€
 • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  Kroatië: 222.6 M€
  Europese Unie: 50,872.9 M€
 • Onderzoek en ontwikkeling
  Kroatië: 32.5 M€
  Europese Unie: 13,032.7 M€
 • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  Kroatië: 18.7 M€
  Europese Unie: 1,935.0 M€
 • Activiteiten en programma's buiten de EU
  Kroatië: 46.4 M€
  Europese Unie: 138.0 M€
 • Administratieve uitgaven
  Kroatië: 8.9 M€
  Europese Unie: 7,451.8 M€

1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

Kroatië
2004: 15.68 miljard €
2014: 20.68 miljard €
Ontwikkeling 2004-2014: +31.91 %
Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
 • EU: 61.77%
 • BE  (België): 54.44%
 • BG  (Bulgarije): 117.43%
 • CZ  (Tsjechië): 113.09%
 • DA  (Denemarken): 42.69%
 • DE  (Duitsland): 17.36%
 • EE  (Estland): 151.03%
 • IE  (Ierland): 96.21%
 • EL  (Griekenland): 62.58%
 • ES  (Spanje): 82.52%
 • FR  (Francja): 44.79%
 • IT  (Italië): 31.55%
 • CY  (Cyprus): 103.69%
 • LV  (Letland): 140.99%
 • LT  (Litouwen): 130,86%
 • LU  (Luxemburg): 107.67%
 • HU  (Hongarije): 75.85%
 • MT  (Malta): 48.65%
 • NL  (Nederland): 47.71%
 • AT  (Oostenrijk): 38.34%
 • PL  (Polen): 73.22%
 • PT  (Portugal): 73.22%
 • RO  (Roemenië): 214.80%
 • SI  (Slovenië): 69.91%
 • SK  (Slowakije): 151.72%
 • FI  (Finland): 55.37%
 • SE  (Zweden): 43.38%
 • UK  (Kroatië): 28.60%
Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

 
 •  

  Italië

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Italië: 12,338.5 M€
  •  
   44.36%Landbouw
  •  
   42.30%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   8.59%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   2.03%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.00%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   2.10%Administratieve uitgaven

  Italië ontving in 2015 voor €12,34 miljard aan EU-fondsen, €5,47 miljard (44%) hiervan werd besteed aan landbouwbeleid. Dat ligt net onder het EU-gemiddelde van 43%. Regionaal beleid besloeg €5,22 miljard (42%), wat boven het EU-gemiddelde van 39% ligt. Met 9% voor onderzoek en ontwikkeling lag Italië bijna op het Europees gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Italië: 14,231.6 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   1,486.9 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   11,613.3 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   1,125.2 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   1,688.7 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   6.1 M€

  Italië droeg in 2015 €14,23 miljard bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €2,25 miljard aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Italië 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Italië: 12,338.5 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Italië: 5,473.0 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Italië: 5,219.8 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Italië: 1,060.2 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Italië: 250.5 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Italië: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Italië: 259.3 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Italië
  2001: 599.12 miljard €
  2011: 788.14 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +31.55 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Cyprus

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Cyprus: 203.3 M€
  •  
   40.78%Landbouw
  •  
   30.67%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   18.03%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   6.80%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.04%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   3.69%Administratieve uitgaven

  Cyprus ontving in 2015 voor €203 miljoen aan EU-fondsen. Hiervan werd €162 miljoen (31%) besteed aan regionaal beleid wat minder is dan het EU-gemiddelde van 39%. Landbouwuitgaven bedroegen €83 miljoen (41%). Onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven kwamen uit op €37 miljoen (18%), ruim boven het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Cyprus: 211.9 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   35.5 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   162.4 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   13.8 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   18.3 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.1 M€

  Cyprus droeg in 2015 €212 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €24 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Cyprus 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Cyprus: 203.3 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Cyprus: 82.9 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Cyprus: 62.3 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Cyprus: 36.6 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Cyprus: 13.8 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Cyprus: 0.1 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Cyprus: 7.5 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Cyprus
  2001: 4.07 miljard €
  2011: 8.29 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +103.76 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Letland

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Letland: 981.6 M€
  •  
   25.84%Landbouw
  •  
   67.54%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   4.88%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   0.77%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.02%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   0.95%Administratieve uitgaven

  Letland ontving in 2015 voor € 982 miljoen aan EU-fondsen. Hiervan werd €663 miljoen (68%) besteed aan regionaal beleid. Dat is ver boven het EU-gemiddelde van 39%. De landbouwuitgaven kwamen uit op €254 miljoen, ofwel 26%. Onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven besloegen 5%, terwijl het EU-gemiddelde op 10% ligt.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Letland: 205.9 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   28.5 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   161.5 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   15.8 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   29.7 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.1 M€

  Letland droeg in 2015 €206 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €40 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Letland 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Letland: 981.6 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Letland: 253.7 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Letland: 663.0 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Letland: 47.9 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Letland: 7.5 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Letland: 0.2 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Letland: 9.3 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Letland
  2001: 3.22 miljard €
  2011: 7.76 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +140.99 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Litouwen

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Litouwen: 877.2 M€
  •  
   60.23%Landbouw
  •  
   22.56%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   11.28%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   4.71%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.04%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   1.17%Administratieve uitgaven

  Litouwen ontving in 2015 877 miljoen aan EU-fondsen. Hiervan werd €198 miljoen (23%) besteed aan regionaal beleid, veel minder dan het EU-gemiddelde van 39%. Landbouwuitgaven waren goed voor €528 miljoen (60%) en hier mee hoger dan het EU-gemiddelde van 43%. Onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven (inclusief 52 miljoen voor de ontmanteling van kerncentrales) waren goed voor 99 miljoen of bijna 11% en hiermee net boven het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Litouwen: 315.8 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   42.9 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   247.2 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   25.6 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   73.9 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.1 M€

  Litouwen droeg in 2015 €316 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €99 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Litouwen 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Litouwen: 877.2 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Litouwen: 528.4 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Litouwen: 197.9 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Litouwen: 99.0 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Litouwen: 41.3 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Litouwen: 0.4 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Litouwen: 10.3 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Litouwen
  2001: 4.99 miljard €
  2011: 11.52 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +130.43 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Luxemburg

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Luxemburg: 1,649.4 M€
  •  
   3.39%Landbouw
  •  
   0.90%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   10.63%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   1.34%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.00%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   83.73%Administratieve uitgaven

  Luxemburg ontving in 2015 €1,65 miljard aan EU-fondsen. Aangezien in Luxemburg net als in België meerdere EU-instellingen zijn gevestigd, beslaan administratieve EU-uitgaven het grootste deel: €1,38 miljard of 84% van de totale uitgaven. Zowel regionaal beleid als landbouwuitgaven liggen met 1% en 3% ver onder het EU-gemiddelde van 39% en 43% op deze beleidsterreinen. Onderzoek en ontwikkelingsuitgaven lagen met €175 miljoen (11%) net boven het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Luxemburg: 350.3 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   60.2 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   274.2 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   15.7 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   16.5 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.1 M€

  Luxemburg droeg in 2015 €350 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €22 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Luxemburg 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Luxemburg: 1,649.4 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Luxemburg: 56.0 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Luxemburg: 14.9 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Luxemburg: 175.3 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Luxemburg: 22.1 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Luxemburg: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Luxemburg: 1,381.1 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Luxemburg
  2001: 8.61 miljard €
  2011: 17.88 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +107.78 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 • =
   

  Hongarije

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Hongarije: 5,629.1 M€
  •  
   31.82%Landbouw
  •  
   65.61%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   1.45%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   0.75%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.11%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   0.26%Administratieve uitgaven

  Hongarije ontving in 2015 €5,63 miljard aan EU-fondsen. Hiervan werd €3,69 miljard (66%) besteed aan regionaal beleid, wat fors hoger ligt dan het EU-gemiddelde (39%). Landbouwuitgaven bedroegen €1,79 miljard (32%) van de totale EU-uitgaven. Onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven waren goed voor €82 miljoen (1%), ver onder het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Hongarije: 945.8 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   134.2 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   737.8 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   73.5 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting1
   127.8 M€
  • Payment for exceptions and corrections2
   0.4 M€

  Hongarije droeg in 2015 €890 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €141 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Hongarije 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Hongarije: 5,629.1 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Hongarije: 1,791.4 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Hongarije: 3,693.2 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Hongarije: 81.5 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Hongarije: 42.2 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Luxemburg: 6.4 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Hongarije: 14.5 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Hongarije
  2001: 28.2 miljard €
  2011: 49.5 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +75.9%
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Malta

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Malta: 134.2 M€
  •  
   12.70%Landbouw
  •  
   57.27%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   14.24%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   10.52%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.03%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   5.24%Administratieve uitgaven

  Malta ontving in 2015 voor €134 miljoen aan EU-fondsen waarvan 77 miljoen of 57% naar regionaal beleid ging, het EU-gemiddelde ligt op 39%. Landbouwuitgaven kwamen uit op €17 miljoen (13%), wat weinig is ten opzichte van het gemiddelde van 43% in de EU. Malta besteedde 14% aan onderzoek en ontwikkeling, boven het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Malta: 92.3 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   15.6 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   70.4 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   6.4 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   11.8 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.0 M€

  Malta droeg in 2015 €92 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €16 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Malta 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Malta: 134.2 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Malta: 17,0 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Malta: 76.8 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Malta: 19.1 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Malta: 14.1 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Malta: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Malta: 7.0 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Malta
  2001: 1.85 miljard €
  2011: 2.75 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +48.31 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Nederland

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Nederland: 2,359.2 M€
  •  
   38.80%Landbouw
  •  
   8.32%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   40.80%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   7.91%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.00%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   4.17%Administratieve uitgaven

  Nederland ontving in 2015 €2,36 miljard aan EU-fondsen. Hiervan werd €915 miljoen (39%) besteed aan landbouw. Dat is minder dan het EU-gemiddelde van 43%. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven waren goed voor €963 miljoen (41%), veel meer dan het EU-gemiddelde van 10%. Uitgaven voor regionaal beleid kwamen echter uit op €196 miljoen (8%), ver onder het EU-gemiddelde van 39%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Nederland: 5,759.2 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   770.7 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   4,899.6 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   86.4 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   2,187.9 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   2.5 M€

  Nederland droeg in 2015 €5,76 miljard bij aan de EU-begroting (na de korting) en inde namens de EU €2,92 miljard aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Nederland 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Nederland: 2,359.2 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Nederland: 915.3 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Nederland: 196.4 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Nederland: 962.5 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Nederland: 186.6 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Nederland: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Nederland: 98.4 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Nederland
  2001: 203.06 miljard €
  2011: 299.93 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +47.70 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Oostenrijk

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Oostenrijk: 1,787.4 M€
  •  
   64.05%Landbouw
  •  
   14.70%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   17.18%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   2.79%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.00%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   1.28%Administratieve uitgaven

  Oostenrijk ontving in 2015 €1,79 miljard aan EU-fondsen. Hiervan ging €1,15 miljard (64%) naar landbouw. Dat is ver boven het EU-gemiddelde van 43%. Aan de andere kant liggen de uitgaven voor regionaal beleid met €262,7 miljoen (15%) ver onder het EU-gemiddelde van 39%. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven kwamen uit op €307 miljoen (17%), wat hoger ligt dan het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Oostenrijk: 2,529.2 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   445.3 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   2,046.4 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   36.3 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   197.1 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   1.2 M€

  Oostenrijk droeg in 2015 €2,53 miljard bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €264 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Oostenrijk 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Oostenrijk: 1,787.4 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Oostenrijk: 1,144.9 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Oostenrijk: 262.7 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Oostenrijk: 307.2 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Oostenrijk: 49.9 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Oostenrijk: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Oostenrijk: 22.9 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Oostenrijk
  2001: 109.87 miljard €
  2011: 151.99 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +38.33 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Polen

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Polen: 13,357.7 M€
  •  
   38.02%Landbouw
  •  
   59.78%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   1.25%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   0.51%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.20%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   0.22%Administratieve uitgaven

  Polen ontving in 2015 voor €13,36 miljard aan EU-fondsen. Het land was met €7,99 miljard de grootste ontvanger van regionale fondsen in 2015, goed voor 60% van alle EU-uitgaven in het land. Het aandeel uitgaven voor de landbouw ligt in Polen met 38%, onder het EU-gemiddelde van 43%. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven in Polen zijn goed voor 1% van de totale EU-uitgaven in het land, wat weinig is vergeleken met het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Polen: 3,718.0 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   542.5 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   2,897.0 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   277.0 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   518.4 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   1.5 M€

  Polen droeg in 2015 €3,72 miljard bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €696 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Polen 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Polen: 13,357.7 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Polen: 5,079.0 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Polen: 7,985.6 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Polen: 166.8 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Polen: 68.6 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Polen: 26.9 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Polen: 29.6 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Polen
  2001: 92.99 miljard €
  2011: 161.08 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +73.22 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  
   

  Portugal

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Portugal: 2,595.4 M€
  •  
   42.30%Landbouw
  •  
   46.84%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   8.18%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   0.36%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.45%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   0.29%Administratieve uitgaven

  Portugal ontving in 2015 voor €2,6 miljard aan EU-fondsen. Hiervan ging €1.22 miljard (47%) naar regionaal beleid, wat meer is dan het EU-gemiddelde van 39%. Landbouwuitgaven bedroegen €1,1 miljard (42%), net onder het EU-gemiddelde van 43%. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven kwamen uit op €212 miljoen (8%), onder het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Portugal: 1,528.7 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   253.9 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   1,152.7 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   121.4 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   117.7 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.6 M€

  Portugal droeg in 2015 €1,53 miljard bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €157 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Portugal 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Portugal: 2,595.4 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Portugal: 1,097.8 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Portugal: 1,215.7 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Portugal: 212.4 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Portugal: 36.2 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Portugal: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Portugal: 33.2 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Portugal
  2001: 93.0 miljard €
  2011: 161.1 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +73.2% %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Roemenië

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Roemenië: 6,538.0 M€
  •  
   45.70%Landbouw
  •  
   51.89%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   1.18%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   0.36%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.45%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   0.29%Administratieve uitgaven

  Roemenië ontving in 2015 €6,54 miljard aan EU-fondsen. Hiervan werd €3,39 miljard of 52% besteed aan regionaal beleid, het gemiddelde ligt in de EU op 39%. Naar landbouw ging €2,99 miljard (46%). Roemenië was één van de weinige landen dat in 2015 nog geld kreeg uit het Instrument voor Pre-Toetredingssteun: €29 miljoen. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven waren goed voor 1%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Roemenië: 1,319.4 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   153.0 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   1,057.5 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   108.3 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   127.0 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.6 M€

  Roemenië droeg in 2015 €1,32 miljard bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €170 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Roemenië 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Roemenië: 6,538.0 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Roemenië: 2,987.7 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Roemenië: 3,392.5 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Roemenië: 77.4 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Roemenië: 23.6 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Roemenië: 29.3 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Roemenië: 19.1 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Roemenië
  2001: 16.42 miljard €
  2011: 51.69 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +214.72 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Slovenië

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Slovenië: 939.9 M€
  •  
   20.35%Landbouw
  •  
   66.44%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   8.11%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   2.07%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.15%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   0.93%Administratieve uitgaven

  Slovenië ontving in 2015 €904 miljoen aan EU-fondsen. Hiervan ging €625 miljoen (66%) naar regionaal beleid, dat is substantieel meer dan het EU-gemiddelde van 39%. Landbouwuitgaven waren goed voor €191 miljoen (20%), het EU-gemiddelde bedraagt hier 43%. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven bedroegen €76 miljoen (8%), het EU-gemiddelde ligt op 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Slovenië: 340.7 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   56.9 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   257.6 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   26.0 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   62.7 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.1 M€

  Slovenië droeg in 2015 €341 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €84 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Slovenië 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Slovenië: 939.9 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Slovenië: 191.3 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Slovenië: 624.5 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Slovenië: 76.3 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Slovenië: 19.4 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Slovenië: 1.4 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Slovenië: 8.7 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Slovenië
  2001: 10.80 miljard €
  2011: 18.35 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +69.90 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Slowakije

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Slowakije: 3,734.8 M€
  •  
   15.17%Landbouw
  •  
   82.64%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   1.65%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   0.24%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.01%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   0.29%Administratieve uitgaven

  Slowakije ontving in 2015 €3,74 miljard aan EU-fondsen. Hiervan ging €3,09 miljard (83%) naar regionaal beleid. Dat is meer dan het dubbele van het EU-gemiddelde dat op 39% ligt. Landbouwuitgaven kwamen uit op €567 miljoen (15%). Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven bedroegen €62 miljoen (inclusief 23 miljoen voor de ontmanteling van kerninstallaties), dit was goed voor bijna 2% van de EU-uitgaven.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Slowakije: 607.9 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   85.0 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   473.1 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   49.5 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   88.9 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.3 M€

  Slowakije droeg in 2015 €608 miljoen bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €119 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Slowakije 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Slowakije: 3,734.8 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Slowakije: 566.5 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Slowakije: 3,086.3 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Slowakije: 61.6 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Slowakije: 9.0 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Slowakije: 0.5 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Slowakije: 10.9 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Slowakije
  2001: 10.48 miljard €
  2011: 26.38 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +151.70 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Finland

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Finland: 1,330.0 M€
  •  
   72.21%Landbouw
  •  
   8.03%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   15.67%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   1.62%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.00%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   2.27%Administratieve uitgaven

  Finland ontving in 2015 €1,33 miljard aan EU-fondsen. Hiervan werd €960 miljoen (72%) besteed aan landbouw. Dat is ver boven het EU-gemiddelde van 43%. Regionaal beleid kwam uit op €107 miljoen (8%), ruim beneden het EU-gemiddelde van 39%. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven bedroegen €208 miljoen, ofwel 16%, aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Finland: 1,729.1 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   265.6 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   1,328.2 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   134.5 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   125.1 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   0.8 M€

  Finland droeg in 2015 €1,73 miljard bij aan de EU-begroting en inde namens de EU €167 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Finland 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Finland: 1,330.0 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Finland: 960.3 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Finland: 106.9 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Finland: 208.4 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Finland: 21.6 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Finland: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Finland: 30.2 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Finland
  2001: 66.79 miljard €
  2011: 103.77 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +55.37 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Zweden

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Zweden: 1,467.7 M€
  •  
   61.59%Landbouw
  •  
   9.54%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   20.34%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   6.17%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.00%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   2.36%Administratieve uitgaven

  Zweden ontving in 2015 €1,47 miljard aan EU-fondsen. Landbouwuitgaven waren goed voor €904 miljoen (62%), wat ruim boven het EU-gemiddelde van 43% ligt. Regionaal beleid kwam uit op €140 miljoen (10%). Dit was ver onder het EU-gemiddelde van 39%. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven bedroegen €299 miljoen (20%), het dubbele van het EU-gemiddelde van 10%.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Zweden: 3,513.3 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   565.4 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   2,896.4 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   49.8 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   506.0 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   1.6 M€

  Zweden droeg in 2015 €3,51 miljard bij aan de EU-begroting (na de korting) en inde namens de EU €676 miljoen aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Zweden 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Zweden: 1,467.7 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Zweden: 904.0 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Zweden: 140.0 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Zweden: 298.5 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Zweden: 90.6 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Zweden: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Zweden: 34.6 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Zweden
  2001: 138.35 miljard €
  2011: 198.37 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +43.38 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.

   
 •  

  Verenigd Koninkrijk

  EU bestedingen per land

  Waar gaat het EU geld naartoe in uw land?

  Verenigd Koninkrijk: 7,457.6 M€
  •  
   50.80%Landbouw
  •  
   23.90%Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
  •  
   21.31%Onderzoek en ontwikkeling
  •  
   2.00%Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
  •  
   0.00%Activiteiten en programma's buiten de EU
  •  
   1.98%Administratieve uitgaven

  Groot-Brittannië ontving in 2015 €7,46 miljard aan EU-fondsen. Hiervan werd €3,79 miljard (51%) uitgegeven aan landbouw. Dat is boven het EU-gemiddelde van 43%. Uitgaven voor regionaal beleid bedroegen €1,78 miljard (24%), wat beneden het EU-gemiddelde van 39% ligt. Onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven bedroegen €1,59 miljard (21%), wat meer dan het dubbele van het EU-gemiddelde van 10% bedraagt.

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Bijdrage aan de EU begroting per land

  Wat is de bijdrage van uw land aan de EU begroting?

  Verenigd Koninkrijk: 18,209.4 M€
  • Eigen middelen gebaseerd op BTW
   3,737.5 M€
  • Afdracht op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI)
   20,599.7 M€
  • Korting voor het Verenigd Koninkrijk
   -6,083.6 M€
  • Traditionele eigen middelen ten bate van de Europese begroting
   3,199.9 M€
  • Payment for exceptions and corrections
   -44.1 M€

  Groot-Brittannië droeg in 2015 €18,21 miljard bij aan de EU-begroting (na een korting van 6,08 miljard) en inde namens de EU €4,27 miljard aan landbouwheffingen en douanerechten, waarvan Groot-Brittannië 25% mocht houden voor administratieve kosten.

  1. 25% hiervan mag een land houden als administratieve kosten.

  2. Nederland en Zweden hebben recht op een forfaitaire vermindering van hun bijdrage aan de begroting. De bijdragen van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden verlaagd, aangezien zij niet deelnemen aan een aantal beleidsonderwerpen met betrekking tot justitie en binnenlandse zaken.

  Totale EU-uitgaven

  Hoeveel besteedt de EU in uw land?

  Verenigd Koninkrijk: 7,457.6 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Landbouw
   Verenigd Koninkrijk: 3,788.5 M€
   Europese Unie: 56,486.0 M€
  • Regionale ontwikkeling (cohesie- en structuurfondsen)
   Verenigd Koninkrijk: < 1,782.7 M€
   Europese Unie: 50,872.9 M€
  • Onderzoek en ontwikkeling
   Verenigd Koninkrijk: 1,589.6 M€
   Europese Unie: 13,032.7 M€
  • Burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie
   Verenigd Koninkrijk: 149.5 M€
   Europese Unie: 1,935.0 M€
  • Activiteiten en programma's buiten de EU
   Verenigd Koninkrijk: 0.0 M€
   Europese Unie: 138.0 M€
  • Administratieve uitgaven
   Verenigd Koninkrijk: 147.4 M€
   Europese Unie: 7,451.8 M€

  1. Uitgaven per land en totale EU-uitgaven.

  Ontwikkeling van Europese en nationale begrotingen

  Verenigd Koninkrijk
  2001: 659.85 miljard €
  2011: 848.56 miljard €
  Ontwikkeling 2001-2011: +28.60 %
  Ontwikkeling van de EU-begroting in alle EU-landen:
  • EU: 61.77%
  • BE  (België): 54.44%
  • BG  (Bulgarije): 117.35%
  • CZ  (Tsjechië): 113.08%
  • DK  (Denemarken): 42.69%
  • DE  (Duitsland): 17.36%
  • EE  (Estland): 151.80%
  • IE  (Ierland): 96.19%
  • EL  (Griekenland): 62.58%
  • ES  (Spanje): 82.53%
  • FR  (Francja): 44.79%
  • IT  (Italië): 31.55%
  • CY  (Cyprus): 103.76%
  • LV  (Letland): 140.99%
  • LT  (Litouwen): 130.43%
  • LU  (Luxemburg): 107.78%
  • HU  (Hongarije): 75.87%
  • MT  (Malta): 48.31%
  • NL  (Nederland): 47.70%
  • AT  (Oostenrijk): 38.33%
  • PL  (Polen): 73.22%
  • PT  (Portugal): 45.39%
  • RO  (Roemenië): 214.72%
  • SI  (Slovenië): 69.90%
  • SK  (Slowakije): 151.70%
  • FI  (Finland): 55.37%
  • SE  (Zweden): 43.38%
  • UK  (Verenigd Koninkrijk): 28.60%
  Gebaseerd op de wettelijk geldende definities van Eurostat

  De begroting vasn de EU nam tussen 2001 en 2011 toe met 62%, maar twee factoren moeten daarbij in het oog worden gehouden. Op de eerste plaats kwamen er in deze periode twaalf nieuwe lidstaten bij. Op de tweede plaats stegen de nationale begrotingen meer dan de begroting van de EU, met uitzondering van Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Portugal, Nederland, Malta, België, Finland.