EU-begroting in een oogopslag

introductie

De EU-begroting uitgelegd

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat de belastingbetalers in de EU een duidelijk beeld hebben van waar het geld naartoe gaat en waar het vandaan komt. Dat willen wij met deze applicatie laten zien. Het kan bijdragen tot een beter begrip van het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begrotingen en het plaatst de Europese uitgaven in een nationaal perspectief.

De gebruikte cijfers komen uit het meest recente financieel jaarverslag van de Europese Commissie over 2016. De gebruikte percentages in de teksten betreffen geld dat binnen de 28 EU-landen is besteed. Geld dat buiten de EU is uitgegeven, bijvoorbeeld in landen die willen toetreden of in de buurlanden van de Unie, is niet in de berekening meegenomen.

2016 was het derde jaar onder het MFK 2014-2020, dat lagere totale cijfers bevat dan het voorgaande bestedingsplan. Het aandeel voor onderzoek en ontwikkeling is sinds 2015 toegenomen van 10% tot 12%, terwijl het aandeel voor regionaal beleid en landbouw afnam van 82% tot 78% van de uitgaven in de 28 EU-lidstaten.