EU-begroting in een oogopslag

introductie

De EU-begroting uitgelegd

We vinden het belangrijk dat belastingbetalers in de EU een duidelijk overzicht hebben van waar het geld van de EU naartoe gaat en waar het vandaan komt. Dat willen we met deze tool laten zien. Onze applicatie kan wellicht een beter inzicht geven in de werking van het meerjarig financieel kader (MFK) en de jaarlijkse begrotingen en plaatst de cijfers voor uw land in een Europees perspectief.

De cijfers zijn de recentste die beschikbaar zijn en werden gepubliceerd in het financieel verslag van de Europese Commissie voor 2017. De percentages in de beschrijvende gedeelten betreffen het geld dat in de 28 landen van de EU is uitgegeven. Geld dat buiten de EU is besteed, bijvoorbeeld aan de toetreding van kandidaat-lidstaten en buurlanden, is niet meegenomen in de berekening van de weergegeven percentages.

2017 was het vierde jaar in het MFK 2014-2020; de totaalbedragen zijn lager dan in het voorgaande uitgavenplan. Het aandeel van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling is sinds 2016 van 12 % tot 14 % gestegen, terwijl het aandeel van regionale en landbouwuitgaven gedaald is van 78 % naar 75 % in de EU-uitgaven van de 28 lidstaten.