Budżet UE w pigułce

wprowadzenie

Budżet UE z bliska

Wierzymy, że podatnicy powinni wiedzieć, skąd biorą się unijne pieniądze i na co są wydawane. To właśnie chcemy pokazać za pomocą naszego multimedialnego narzędzia. Dzięki niemu łatwiej można poznać zasady działania wieloletnich ram finansowych (MFF) oraz ich powiązanie z narodowymi budżetami.

Narzędzie zostało zaktualizowane w oparciu o najnowsze dostępne informacje, pochodzące ze sprawozdania finansowego Komisji Europejskiej za 2016 r. Przedstawione zostały udziały w wydatkach dokonywanych w 28 państwach członkowskich. Środki wydatkowane poza UE, np. w krajach kandydujących i sąsiedzkich, nie były brane pod uwagę w wyliczeniach procentowych.

Rok 2016 był trzecim rokiem obowiązywania wieloletnich ram finansowych (MFF) na lata 2014-2020. Od 2015 roku udział wydatków na badania i rozwój wzrósł z 10% do 12%, a udział wydatków na politykę regionalną i rolnictwo spadł z 82% do 78%.