Rozpočet EÚ v kocke

úvod

Ako funguje európsky rozpočet

Domnievame sa, že je dôležité, aby daňovníci EÚ mali jasný prehľad o tom, kam smerujú finančné prostriedky EÚ a odkiaľ pochádzajú. To chceme prostredníctvom tohto nástroja dosiahnuť. Naša aplikácia by mohla prispieť k lepšiemu pochopeniu fungovania viacročného finančného rámca a ročných rozpočtov a uvádza číselné údaje pre vašu krajinu z európskeho hľadiska.

Použité číselné údaje sú najnovšími dostupnými údajmi, ktoré boli uverejnené vo finančnej správe Európskej komisie za rok 2017. Percentuálne podiely v textových častiach sa týkajú finančných prostriedkov vynaložených v krajinách EÚ28. Peniaze, ktoré sa vynakladajú mimo EÚ, napr. v prístupových kandidátskych krajinách a v susedných krajinách, sa pri výpočtoch uvedených percentuálnych podielov nezohľadňujú.

Rok 2017 bol štvrtým rokom v rámci VFR na obdobie 2014 – 2020, ktorý celkovo zahŕňa nižšie číselné údaje ako predchádzajúci plán výdavkov. Podiel výdavkov na výskum a vývoj sa od roku 2016 zvýšil z 12 % na 14 %, zatiaľ čo podiel výdavkov EÚ na regionálnu a poľnohospodársku politiku v 28 členských štátoch klesol zo 78 % na 75 %.