EU-budgeten i överblick

introduktion

EU-budgeten förklarad

Vi tycker att det är viktigt att EU:s skattebetalare har en tydlig bild över vad EU-pengarna går till och varifrån de kommer. Det är det vi vill visa med det här verktyget. Vår applikation kan förhoppningsvis bidra till en större förståelse för hur EU:s långtidsbudget och de årliga budgetarna fungerar, samtidigt som de sätter EU-utgifterna i ett nationellt perspektiv.

Siffrorna som uppges är de senast tillgängliga, publicerade i Europeiska kommissionens ekonomiska rapport 2016. Procentsatserna som anges i de beskrivande avsnitten avser pengar som använts inom de 28 medlemsländerna. Pengar som använts utanför EU, exempelvis i anslutningsländer och grannländer, har inte räknats in i beräkningarna för de presenterade procentsatserna.

2016 var det tredje året inom den fleråriga finansieringsramen 2014-2020. Den innehåller lägre totalbelopp än den föregående utgiftsplanen. Andelen av utgifterna som går till forskning och utveckling, har sedan 2015 ökat från 10 till 12 procent, medan andelen som går till regional- och jordbruksstöd minskat från 82 till 78 procent i de 28 medlemsländerna.