Samhørighed, vækst og beskæftigelse Samhørighed, vækst og beskæftigelse

Samhørighed, vækst og beskæftigelse

Strukturpolitikker er udformet for at fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU ved at støtte jobskabelse, konkurrenceevne, forskning og innovation samt bæredygtig udvikling og ved at forbedre EU-borgernes livskvalitet. Samhørighed, landbrug, fiskeri og transport er områder, hvor Unionen har indflydelse. Et af EU's vigtigste mål er at mindske forskellene i udviklingsniveauet mellem de forskellige regioner i EU. Den fælles landbrugspolitik tager sigte på at sikre en rimelig levestandard for landbrugerne og sikre, at produkterne er tilgængelige til rimelige priser for forbrugerne, alt imens bæredygtige praksisser støttes. Den fælles fiskeripolitik er udformet for at sikre et bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakultur og at sikre alle producenterne en indtægt og stabil beskæftigelse ved at benytte markedsmæssige og finansielle foranstaltninger til støtte for disse mål. Samtidig med at transportmarkederne åbnes op, og det transeuropæiske transportnet opbygges, udgør bæredygtig mobilitet i øjeblikket en stor udfordring. Turisme, kultur, uddannelse og idræt er områder, hvor EU spiller en aktiv rolle.