Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τις αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία, ανάπτυξη και διεύρυνσή της και οι οποίες είναι επίσης ενσωματωμένες στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και στο διεθνές δίκαιο. Η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι βασικό στοιχείο. Η Ένωση, μέσω της διεθνούς δράσης της, αναδεικνύει επίσης τα στρατηγικά της συμφέροντα και τους στόχους της. Η Ένωση θα συνεχίσει να διευρύνει και να εμβαθύνει τις πολιτικές και εμπορικές σχέσεις της με άλλες χώρες και περιοχές του πλανήτη, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας τακτικά συνόδους κορυφής με στρατηγικούς εταίρους της όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα. Στηρίζει επίσης την ανάπτυξη, την συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο με τις χώρες της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και των Δυτικών Βαλκανίων.