Euroopa Liidu tegevus rahvusvahelisel areenil tugineb põhimõtetele, millest on juhindunud liidu enda loomine, areng ja laienemine ning mis on fikseeritud ka ÜRO põhikirjas ja rahvusvahelises õiguses. Selles valdkonnas on esmatähtis inimõiguste ja demokraatia edendamine. Euroopa Liit seab välissuhetes esiplaanile ka oma strateegilised huvid ja eesmärgid. Liit laiendab ja süvendab jätkuvalt oma poliitilisi ja kaubandussuhteid maailma teiste riikide ja piirkondadega, korraldades muu hulgas regulaarselt tippkohtumisi oma strateegiliste partneritega, nagu USA, Jaapan, Kanada, Venemaa, India ja Hiina. Liidu välistegevus hõlmab ka arenguabi ning koostööd ja poliitilist dialoogi Vahemere piirkonna, Lähis-Ida, Aasia, Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa, Kesk-Aasia ja Lääne-Balkani riikidega.