Tere tulemast Euroopa Liidu teabelehtede veebisaidile! Teabelehti hakati koostama 1979. aastal Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimiste puhul ning nende eesmärk on anda mittespetsialistidele lihtne, lühike ja täpne ülevaade Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast ning Euroopa Parlamendi rollist nende arengus.

Teabelehed on jaotatud viieks peatükiks: 1) Euroopa Liidu toimimine; 2) majandus, teadus ja elukvaliteet; 3) ühtekuuluvus, majanduskasv ja tööhõive; 4) kodanikud: põhiõigused, turvalisus ja justiitsküsimused ning 5) Euroopa Liidu välissuhted.

Teabelehed on koostanud poliitikaosakonnad ja majanduse juhtimise tugiüksus ning need on kättesaadavad 23 keeles. Teabelehtede veebiversiooni ajakohastatakse korrapäraselt kogu aasta vältel iga kord, kui Euroopa Parlament võtab vastu olulisi seisukohti või poliitilisi otsuseid.

 
Euroopa Liidu toimimine  

Euroopa Liidu areng läbi ajaloo, järjestikused aluslepingud, õigussüsteem, otsustamismenetlused, institutsioonid ja asutused ning rahastamine.

Majandus, teadus ja elukvaliteet  

siseturg, tarbijakaitse ja rahvatervis; sotsiaal-, tööhõive-, tööstus-, energia- ja keskkonnapoliitika; majandus- ja rahaliit, maksustamine ja finantsteenused.

Euroopa Liidu välissuhted  

välis- ja arengupoliitika ning kaubandussuhted; inimõiguste ja demokraatia edendamine; laienemine ja suhted ELi naabrusest kaugemal asuvate riikidega.

Sisukord  

sirvige teabelehti peatükkide ja alapeatükkide kaupa ning laadige need alla või lugege veebis. Iga teabelehe saab eraldi salvestada.