Laipni lūgti faktu lapu tīmekļa vietnē! Faktu lapas tika izveidotas 1979. gadā, kad notika Eiropas Parlamenta pirmās tiešās vēlēšanas, lai sniegtu nespeciālistiem viegli saprotamu, kodolīgu un precīzu pārskatu par Eiropas Savienības iestādēm un politikas jomām, kā arī par Eiropas Parlamenta ieguldījumu.

Faktu lapas ir sagrupētas piecās nodaļās: 1) Eiropas Savienības darbība 2) Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte 3) Kohēzija, izaugsme un darbvietas 4) Pilsoņi: pamattiesības, drošība un tiesiskums 5) Savienības ārējās attiecības

Faktu lapas sagatavo politikas departamenti un Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa, un tās ir pieejamas 23 valodās. Šeit pieejamās faktu lapu tiešsaistes versijas visu laiku tiek regulāri pārskatītas un atjauninātas, ja Eiropas Parlaments pieņem svarīgu nostāju vai apstiprina nozīmīgas politiskās nostādnes kādā jautājumā.

 
Eiropas Savienības darbība  

ES vēsturiskā attīstība, secīgie līgumi, ES tiesību sistēma un lēmumu pieņemšanas procedūras, iestādes un struktūras, finansējums.

Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte  

Iekšējais tirgus, patērētāju aizsardzība un sabiedrības veselība. Sociālā, nodarbinātības, rūpniecības, enerģētikas un vides politika. EMS, nodokļi un finanšu pakalpojumi.

Kohēzija, izaugsme un darbvietas  

Reģionālā un kohēzijas politiku, kopējā lauksaimniecības un zivsaimniecības politika. Transports, tūrisms, Eiropas mēroga tīkli, kultūra, izglītība un sports.

Savienības ārējās attiecības  

Ārpolitika, attīstības politika un tirdzniecības attiecības. Cilvēktiesību ievērošanas un demokrātijas veicināšana. Paplašināšanās un attiecības ar valstīm, kas nav ES kaimiņvalstis.

Saturs  

Pārlūkojiet faktu lapas pa tematiskajām sadaļām un nodaļām un vai nu lejupielādējiet tās, vai lasiet tiešsaistē. Katru faktu lapu var jejuplādēt un noglabāt atsevišķi.