De Europese visserij in cijfers  

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de EU-lidstaten (EU-28) in 2014 (tabel I), de werkgelegenheidssituatie in de visserijsector, de aquacultuursector en de visverwerkende sector (2011) (tabel II), de voorzieningsbalans van visserij- en aquacultuurproducten in 2012 (tabel III), het verbruik van visserij- en aquacultuurproducten in 2012 (tabel IV) en de verdeling door de lidstaten van de middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor de periode 2014-2020 (tabel V).

Tabel I: De vissersvloten van de EU-lidstaten (EU-28) in 2014  

  Aantal schepen Brutotonnage Motorvermogen Vaartuigen die niet met trawlnetten vissen Trawlers
LS aantal % BT % kW % aantal % aantal %
BE 82 0,1 14 985 0,9 46 975 0,7 2 2 80 98
BG 2 053 2,3 6 657 0,4 57 958 0,9 1 939 94 114 6
DK 2 682 3,1 66 680 3,9 227 840 3,4 2 004 75 678 25
DE 1 538 1,8 61 794 3,6 144 247 2,2 1 180 77 358 23
EE 1 443 1,7 13 513 0,8 44 349 0,7 1 339 93 104 7
IE 2 202 2,5 64 251 3,7 194 768 2,9 1 291 59 911 41
EL 15 860 18,1 78 103 4,5 457 105 6,8 15 189 96 671 4
ES 9 895 11,3 379 209 22,0 858 067 12,8 8 811 89 1 084 11
FR 7 143 8,2 177 860 10,3 1 022 030 15,3 5 581 78 1 562 22
HR 7 621 8,7 51 710 3,0 414 474 6,2 6 597 87 1 024 13
IT 12 698 14,5 163 905 9,5 1 017 737 15,2 8 899 70 3 799 30
CY 894 1,0 3 478 0,2 39 037 0,6 888 99 6 1
LV 703 0,8 29 945 1,7 49 800 0,7 635 90 68 10
LT 293 0,3 76 108 4,4 89 793 1,3 217 74 76 26
MT 1 037 1,2 7 692 0,4 76 020 1,1 1 014 98 23 2
NL 848 1,0 150 687 8,7 335 370 5,0 265 31 583 69
PL 832 1,0 33 729 2,0 81 361 1,2 669 80 163 20
PT 8 236 9,4 99 953 5,8 366 359 5,5 7 629 93 607 7
RO 200 0,2 618 0,0 6 259 0,1 190 95 10 5
SI 170 0,2 598 0,0 8 425 0,1 154 91 16 9
FI 3 210 3,7 16 467 1,0 172 542 2,6 3 118 97 92 3
SE 1 390 1,6 29 399 1,7 169 177 2,5 1 128 81 262 19
UK 6 415 7,3 198 598 11,5 802 882 12,0 4 385 68 2 030 32
EU-28 87 445 100 1 725 938 100 6 682 574 100 73 124 84 14 321 16
Bron: Vissersvlootregisters; Feiten en cijfers over het gemeenschappelijk visserijbeleid — Basisstatistieken, DG Maritieme zaken en visserij van de Commissie. editie 2014.  
NB: BE = België, BG = Bulgarije, CZ =Tsjechië, DK =Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk.  

Tabel II: De werkgelegenheidssituatie in de visserijsector, de aquacultuursector en de visverwerkende sector (2011), in voltijdequivalenten (VTE)  

LS Visserij Aquacultuur Verwerking
  VTE % VTE % VTE %
BE 341 0,29 842 0,73
BG 1 668 1,44 270 0,82 325 0,28
CZ 836 0,72
DK 1 661 1,43 299 0,90 3 043 2,63
DE 1 258 1,08 18 0,05 6 509 5,63
EE 521 0,45 1 810 1,57
IE 3 428 2,95 958 2,89 2 829 2,45
EL 12 169 10,48 5 559 16,79 2 265 1,96
ES 32 194 27,73 6 639 20,05 17 702 15,31
FR 7 447 6,41 10 658 32,18 15 662 13,54
HR 1 442 1,25
IT 20 599 17,74 2 116 6,39 5 517 4,77
CY 911 0,78 276 0,83 75 0,06
LV 378 0,33 4 998 4,32
LT 575 0,50 3 699 3,20
HU 61 0,05
MT 155 0,13 165 0,50 28 0,02
NL 1 768 1,52 2 537 2,19
AT 137 0,12
PL 1 576 1,36 49 0,15 15 051 13,01
PT 16 773 14,45 1 749 5,28 6 913 5,98
RO 28 0,02 1 047 3,16 1 178 1,02
SI 77 0,07 32 0,10 351 0,30
SK 655 0,57
FI 316 0,27 349 1,05 777 0,67
SE 974 0,84 263 0,79 1 837 1,59
UK 11 277 9,71 2 671 8,07 18 572 16,06
EU-28 116 094 100 33 118 100 115 651 100
Bronnen: Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV): Economisch jaarverslag 2013; Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV): Verslag over de economische prestaties van de visverwerkende sector van de EU (STECF-13-31); Feiten en cijfers over het gemeenschappelijk visserijbeleid — Basisstatistieken, DG Maritieme zaken en visserij van de Commissie. editie 2014.  
NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk; Geen visserijgegevens beschikbaar voor AT, CZ, HR, HU, LU en SK; Geen gegevens inzake de aquacultuursector beschikbaar voor AT, BE, CZ, EE, HR, HU, LT, LU, LV, NL en SK; voor de volgende lidstaten hebben de gegevens inzake de aquacultuursector alleen betrekking op de mariene aquacultuur: DE, PL en SI.  

Tabel III: De voorzieningsbalans van visserij- en aquacultuurproducten in 2012, per productgroep en op EU-niveau (levendgewichtequivalent — alleen het gebruik als levensmiddel)  

Productgroepen Productie (ton) Invoer (ton) Uitvoer (ton)
  Visserij Aquacultuur Visserij Aquacultuur Visserij Aquacultuur
Tweekleppigen, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 239 561 599 881 279 703 213 974 18 018 12 095
Koppotigen 126 570 5 523 442 0 37 238 0
Schaaldieren 194 463 289 484 000 365 938 103 241 2 423
Platvissen 200 144 12 974 122 289 1 039 60 565 3
Zoetwatervissen 14 354 96 665 321 449 225 689 13 564 4 910
Bodemvissen 584 720 0 2 472 866 21 210 265 784 101
Diverse aquacultuurproducten 41 755 95 298 648 0 17 316 0
Overige zoutwatervissen 482 914 150 517 403 892 28 659 149 592 10 922
Zalmachtigen 4 060 368 136 66 601 889 823 43 405 81 237
Kleine pelagische vissoorten 1 898 484 0 578 236 0 731 174 0
Tonijn en tonijnachtigen 314 599 6 977 1 242 882 6 324 950 304
Totaal 4 101 624 1 235 537 6 794 009 1 746 337 1 764 846 111 995
Bron: Europese Commissie: De vismarkt van de EU — editie 2015, Waarnemingspost voor de Europese markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa).  

Tabel IV: Het verbruik in 2012, op EU-niveau en per productgroep (levendgewichtequivalent — alleen het gebruik als levensmiddel)  

Productgroepen Zichtbaar verbruik (ton) Per hoofd van de bevolking (kg)
  Visserij Aquacultuur Totaal Visserij Aquacultuur Totaal
Tweekleppigen, andere weekdieren en ongewervelde waterdieren 501 246 801 759 1 303 005 1,00 1,60 2,60
Koppotigen 612 774 5 612 779 1,22 0,00 1,22
Schaaldieren 575 222 363 803 939 026 1,15 0,72 1,87
Platvissen 261 868 14 009 275 877 0,52 0,03 0,55
Zoetwatervissen 322 239 317 445 639 684 0,64 0,63 1,27
Bodemvissen 2 791 802 21 109 2 812 912 5,56 0,04 5,61
Diverse aquacultuurproducten 323 087 95 323 182 0,64 0,00 0,64
Overige zoutwatervissen 737 215 168 253 905 468 1,47 0,34 1,80
Zalmachtigen 27 257 1 176 721 1 203 978 0,05 2,34 2,40
Kleine pelagische vissoorten 1 745 546 0 1 745 546 3,48 0,00 3,48
Tonijn en tonijnachtigen 1 232 531 6 678 1 239 210 2,46 0,01 2,47
Totaal 9 130 787 2 869 879 12 000 665 18,20 5,72 23,91
Bron: Europese Commissie: De vismarkt van de EU — editie 2015, Waarnemingspost voor de Europese markt voor visserij- en aquacultuurproducten (Eumofa).  

Tabel V: De verdeling door de lidstaten van de middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor de periode 2014-2020 (EUR 1 000, lopende prijzen)  

LS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
BE 5 722 5 795 5 848 5 943 6 081 6 123 6 233 41 746
BG 12 071 12 225 12 337 12 537 12 829 12 917 13 150 88 067
CZ 4 264 4 318 4 358 4 429 4 532 4 563 4 645 31 108
DK 28 559 28 924 29 189 29 662 30 352 30 559 31 111 208 355
DE 30 100 30 485 30 763 31 262 31 989 32 208 32 789 219 596
EE 13 840 14 017 14 145 14 374 14 709 14 809 15 077 100 970
IE 20 232 20 490 20 678 21 013 21 502 21 649 22 039 147 602
EL 53 290 53 971 54 464 55 347 56 635 57 022 58 051 388 778
ES 159 223 161 257 162 731 165 369 169 217 170 374 173 449 1 161 621
FR 80 594 81 624 82 370 83 705 85 653 86 239 87 795 587 980
HR 34 630 35 072 35 393 35 966 36 803 37 055 37 724 252 643
IT 73 643 74 583 75 265 76 485 78 265 78 800 80 222 537 263
CY 5 444 5 513 5 564 5 654 5 785 5 825 5 930 39 715
LV 19 167 19 412 19 589 19 907 20 370 20 509 20 879 139 834
LT 8 695 8 806 8 886 9 030 9 240 9 304 9 471 63 432
HU 5 359 5 427 5 477 5 566 5 695 5 734 5 838 39 096
MT 3 102 3 141 3 170 3 221 3 296 3 319 3 379 22 627
NL 13 916 14 094 14 222 14 453 14 789 14 890 15 159 101 523
AT 955 967 976 992 1 015 1 022 1 040 6 965
PL 72 814 73 744 74 419 75 625 77 384 77 914 79 320 531 219
PT 53 798 54 485 54 983 55 874 57 175 57 566 58 604 392 485
RO 23 086 23 380 23 594 23 977 24 534 24 702 25 148 168 421
SI 3 401 3 444 3 476 3 532 3 614 3 639 3 704 24 809
SK 2 164 2 191 2 211 2 247 2 299 2 315 2 357 15 785
FI 10 197 10 327 10 422 10 591 10 837 10 911 11 108 74 393
SE 16 470 16 680 16 833 17 105 17 504 17 623 17 941 120 156
UK 33 327 33 753 34 061 34 613 35 419 35 661 36 305 243 139
EU-28 788 061 798 128 805 424 818 478 837 523 843 250 858 468 5 749 332
Bron: Uitvoeringsbesluit nr. 2014/372/EU van de Commissie van 11 juni 2014 tot vaststelling van de naar jaar en lidstaat uitgesplitste verdeling van de totale middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij die onder gedeeld beheer beschikbaar zijn voor de periode 2014-2020 (PB L 180 van 20.6.2014, blz. 18-20).  
NB: LS = lidstaat, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland, IE = Ierland, EL = Griekenland, ES = Spanje, FR = Frankrijk, IT = Italië, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, FI = Finland, SE = Zweden, UK = Verenigd Koninkrijk.  

Marcus Ernst Gerhard Breuer