Bine ați venit pe site-ul fișelor descriptive. Create în 1979, cu ocazia primelor alegeri directe ale Parlamentului European, fișele descriptive au fost concepute cu scopul de a oferi nespecialiștilor, într-o manieră simplă, concisă și exactă, o privire de ansamblu asupra instituțiilor și politicilor Uniunii Europene, precum și asupra rolului pe care Parlamentul European îl joacă în evoluția acestora.

Fișele descriptive sunt grupate în cinci capitole: 1) Cum funcționează Uniunea Europeană?; 2) Economie, știință și calitatea vieții; 3) Coeziune, creștere economică și locuri de muncă; 4) Cetățenii: drepturi fundamentale, securitate și justiție; și 5) Relațiile externe ale UE.

Fișele descriptive sunt întocmite de departamentele tematice și de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și sunt disponibile în 23 de limbi. Versiunea online este revizuită și actualizată la intervale regulate pe tot parcursul anului, de îndată ce Parlamentul adoptă o poziție sau o politică importantă.

 
Cum funcționează Uniunea Europeană?  

Evoluția istorică a Uniunii Europene, tratatele succesive, sistemul juridic al acesteia, procedurile de luare a deciziilor, instituțiile și organismele, precum și finanțarea sa.

Economie, știință și calitatea vieții  

Piața internă, protecția consumatorilor și sănătatea publică; politicile din domeniul social, al ocupării forței de muncă, al energiei și al mediului, precum și din domeniul industrial; UEM, fiscalitatea și serviciile financiare.

Relațiile externe ale Uniunii  

Politica externă și politica de dezvoltare, precum și relațiile comerciale; promovarea drepturilor omului și a democrației; extinderea UE și relațiile cu țările care nu se află în vecinătatea Europei.

Cuprins  

Treceți în revistă fișele descriptive în funcție de capitol și de secțiune; ele pot fi descărcate sau consultate online. Fiecare fișă descriptivă poate fi salvată individual.