Zunanji odnosi EU Zunanji odnosi EU

Zunanji odnosi EU

Unijo pri delovanju na mednarodni ravni vodijo načela, ki so bila podlaga njenega nastanka, razvoja in širitve ter so zajeta tudi v ustanovni listini Združenih narodov in mednarodnem pravu. V ospredju je zavzemanje za človekove pravice in demokracijo. Unija svoje strateške interese in cilje izraža tudi v mednarodnem delovanju. Še naprej bo poglabljala in krepila svoje politične in trgovinske vezi z drugimi državami in regijami sveta, tudi z organiziranjem rednih vrhov s strateškimi partnerji, kot so Združene države Amerike, Japonska, Kanada, Rusija, Indija in Kitajska. Podpira tudi razvoj, sodelovanje in politični dialog z državami Sredozemlja, Bližnjega vzhoda, Azije, Latinske Amerike, vzhodne Evrope, srednje Azije in zahodnega Balkana.