skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
Euroscola-logo
Euroscola-logo
 

Euroscola-ohjelmaan hakeminen

Mikäli haluat hakea Euroscolaan, lähetä hakemus valintakriteereiden mukaisesti alla olevine tietoineen sähköpostilla osoitteeseen pirjo.harjunen@europarl.europa.eu

Koulun nimi
Lukio, Muu, mikä?
Koulun osoite
Puhelin
Sähköposti
Opettajan nimi
Opettajan yhteystiedot
Ryhmän koko: montako oppilasta ja montako opettajaa/valvojaa?
Oppilaiden ikä
Toivottu ajankohta

Hakea voi joko syys- tai kevätlukukauden Euroscola-päiviin.
Kevätlukukaudelle 2020 viimeinen hakupäivä on 30.9.2019. Euroscola-päivät ovat:
23.1.
6.2.
14.2. EPAS-kouluille
5.3.
13.3. EPAS-kouluille
26.3.
3.4.
23.4.
7.5.

HAKUKRITEERIT:

Vapaamuotoinen hakemus riittää. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Koska paikkoja on vähemmän kuin hakijoita, hakemukset kilpailevat keskenään.  

Euroscolan Suomen kilpailun teemana on "Euroscola - tekemällä oppii".

Edellytämme valittavilta kouluilta että niillä on äskettäin toteutettu, hakuhetkellä käynnissä oleva tai lähitulevaisuudessa toteutettava projekti tai hanke, joka liittyy jollakin tapaa Euroopan unioniin, eurooppalaisuuteen tai kansainvälisyyteen. Euroscolaan lähtevän ryhmän tulee olla pääasiallisesti osallisena hankkeessa.

Projekti tai hanke voi olla esimerkiksi:
- EU-kurssin yhteydessä toteutettu erityinen projekti tai tapahtuma,
- koulussa muutoin toteutettu tapahtuma, näyttely tai muu hanke,
- vaihto-oppilastoimintaan tai ystävyyskouluvierailuun liittyvä hanke,
- netti- tai AV-projekti.  

Yllä oleva esimerkkiluettelo ei ole millään tavalla tyhjentävä. Kuitenkaan EU-kurssi itsessään ei riitä perusteluksi vaan sen yhteyteen on liitettävä edellä mainittuihin teemoihin sopivaa toimintaa.

Hakemuksessa on oltava mahdollisimman kattava, kuitenkin tiivis, kuvaus hankkeesta tai projektista. Hakemukseen on hyvä liittää, jos mahdollista, kuvia tai näytteitä tuotetusta materiaalista tai tapahtumasta, linkkejä, lehtijuttuja tms.

Koulun osallistuminen Euroopan parlamentin yhdessä Historian- ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa käynnistämään EPAS –ohjelmaan ja projektien tekeminen sen puitteissa katsotaan myös ansioksi valintoja tehtäessä.

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto arvioi hakemukset. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen suhteelliseen laajuuteen ja vaikuttavuuteen koulussa tai sen lähiympäristössä ja -yhteisössä, toteutuksen vaativuuteen, innovatiiviseen otteeseen sekä oppilaiden aktiiviseen osallistumiseen.

Otamme edelleen huomioon alueellisen ja kielellisen tasapuolisuuden sekä kuntien ja koulujen erilaiset olosuhteet ja edellytykset.

Lisätietoa EPAS–ohjelmasta löytyy HYOL:n sivuilta