skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
Euroopan parlamentin istuntosali
Euroopan parlamentin istuntosali
 

Harjoittelupaikat

Euroopan parlamentti tarjoaa erilaisia harjoittelumahdollisuuksia 18 vuotta täyttäneille Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen maan kansalaisille parlamentin toimipisteissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sekä jäsenmaissa sijaitsevissa tiedotustoimistoissa.

Harjoittelijoita otetaan myös Euroopan parlamentin Suomen-toimistoon Helsinkiin. Työmme on monipuolista viestintää kansalaisille, medialle ja sidosryhmille sekä Suomen asioiden seurantaa ja niistä raportointia. Harjoittelijat osallistuvat kansalaisten tietopisteen ylläpitoon, erilaisin tapahtumajärjestelyihin sekä selvitysten tekoon. EP:n Suomen-toimistoon harjoittelijaksi haluavien kannattaa merkitä Helsinki ensi- tai toissijaiseksi sijoituspaikkatoiveeksi.

 

PALKALLINEN HARJOITTELU

Palkallinen harjoittelu (kesto 5 kuukautta) voidaan myöntää hakijalle, jolla on tutkinto vähintään kolmivuotisista korkeakouluopinnoista (esimerkiksi todistus kandidaatin tutkinnosta). Tutkintoon oikeuttavien opintoviikkojen todistaminen ei riitä. Lisäksi hakijan on esitettävä korkeakoulun opettajan tai muun asiantuntijan lausunto soveltuvuudestaan.

Harjoitteluvaihtoehtoja on kolme: Robert Schuman -yleinen harjoittelu, Robert Schuman -toimittajaharjoittelu sekä palkallinen harjoittelu vammaisille. Yleiseen harjoitteluun hakevalla tulee olla korkeakouluopintojen yhteydessä laadittu laaja kirjallinen työ. Toimittajaharjoitteluun hakevalla on lisäksi oltava toimittajan ammattipätevyys ja siitä osoituksena julkaisuja, jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion lehtimiesliiton jäsenyys tai Euroopan unionin jäsen- tai ehdokasvaltiossa tunnustettu toimittajakoulutus.

Euroopan parlamentti edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja haluaa rohkaista vammaisia hakemaan harjoittelupaikkoja. Vuonna 2007 parlamentti aloitti kannustavana toimena vammaisille henkilöille tarkoitetun erityisharjoitteluohjelman, jonka tarkoituksena on helpottaa vammaisten integroitumista työelämään. Harjoittelujaksot ovat avoimia korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille ja lisäksi henkilöille, joilla on alemman tason tutkinto.

Ohjelman päätarkoitus on tarjota vammaisille arvokasta työkokemusta ja tutustuttaa heitä Euroopan parlamentin toimintaan. Harjoittelujaksojen aloittamisajankohdat ja hakuajat ovat samat kuin muissa palkallisissa harjoitteluissa.

Palkallisia harjoittelujaksoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Jaksojen aloittamisajankohdat ovat

1.3. (hakemusten oltava perillä 15.10.)
1.10. (hakemusten oltava perillä 15.5.)

PALKATON HARJOITTELU

Palkattomaan harjoitteluun (kesto 1-4 kuukautta, poikkeukset ovat mahdollisia) voidaan ottaa hakija, jolla on ylioppilastodistus tai ylioppilastodistusta vastaava koulutus. Harjoittelu on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joiden opintoihin kuuluu harjoittelujakso.

Harjoittelu voidaan myöntää, mikäli se liittyy korkeakouluopiskeluihin, ylemmän tason ammatilliseen koulutukseen tai mikäli sen katsotaan olevan edellytyksenä ammatinharjoittamisen aloittamiselle.

Palkattomia harjoittelujaksoja järjestetään kolme kertaa vuodessa. Jaksojen aloittamisajankohdat ovat

1.1. (hakemusten oltava perillä 1.10.)
1.5. (hakemusten oltava perillä 1.2.)
1.9. (hakemusten oltava perillä 1.6.)

Hakulomakkeet ja säännöt

Harjoitteluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijoiden tulee tulostaa sähköinen, täytetty hakulomakkeensa ennen kuin se vahvistetaan (validate) ja lähetetään sähköisesti eteenpäin. Talleta myös numero, jonka saat vahvistettuasi sähköisen hakulomakkeen. Hakijan tulee niinikään säilyttää tulostamansa paperiversio itsellään. Asianmukaisesti allekirjoitettu hakulomake on liitettävä asiakirjoihin, joita pyydetään, jos sinulle tarjotaan harjoittelupaikkaa.

Hakulomakkeet ja lisätietoja

Kaikki hakemukset käsitellään harjoittelusta vastaavassa toimistossa Luxemburgissa. Hakemuksen on oltava perillä hakemusten määräaikojen puitteissa.

Mikäli haet harjoittelijaksi Euroopan parlamentin Suomen-toimistoon, voit halutessasi lähettää kopion hakemuksestasi alla olevaan osoitteeseen:

Euroopan parlamentti
Suomen-toimisto
Riitta Finne
Malminkatu 16
00100 HELSINKI

Tutustuttuasi harjoittelua koskeviin sääntöihin voit pyytää lisätietoja harjoittelutyypistä riippuen seuraavista osoitteista:

YLEINEN JA TOIMITTAJAHARJOITTELU, PALKATON HARJOITTELU SEKÄ OPINTOKÄYNNIT

European Parliament
Traineeships Office
KAD 02C008
L - 2929 LUXEMBOURG

Puh. +352 43 00 248 82
email: stages@europarl.europa.eu

KÄÄNTÄJÄHARJOITTELU

European Parliament
Translation Traineeships Office
TOB 04B022
L - 2929 LUXEMBOURG

Puh. +352 43 00 277 77
email: TranslationTraineeships@europarl.europa.eu

OPINTOKÄYNNIT

Palkattomiin opintokäynteihin (kesto enintään 1 kuukausi) haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi lähettää suoraan siihen yksikköön, jossa opintokäynnin haluaa suorittaa (esimerkiksi Suomen-toimistoon). Euroopan parlamentti ei korvaa opintokäynnin mahdollisia kuluja harjoittelijalle.

KIELIHARJOITTELUT

Kääntäjät

Parlamentin käännösosasto järjestää palkallisia ja palkattomia 3 kuukauden pituisia (mahdollisuus 3 kuukauden jatkoon) harjoittelujaksoja Luxemburgissa. Hakulomakkeen ja harjoittelua koskevat säännöt voi tulostaa internetistä tai pyytää niitä Euroopan parlamentin Suomen-toimistosta.

Hakulomakkeet kääntäjäharjoitteluun

Konferenssitulkit

Parlamentin tulkkausosasto järjestää harjoittelujaksoja konferenssitulkeille. Lisätietoja löytyy tulkkausosaston omilta nettisivuilta. Harjoittelumahdollisuuksia voi tiedustella lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon oheiseen sähköpostiosoitteeseen

Sähköpostiosoite/ epost: interpinfo@europarl.europa.eu

Lisätietoja konferenssitulkkien harjoittelujaksoista
 

Aiheeseen liittyvää