skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

PARLAMENTIN VIIKKO 50/2018: Täysistunto Strasbourgissa

 

EUROOPAN PARLAMENTISSA VIREILLÄ 

Mepit kokoontuvat Strasbourgissa vuoden viimeiseen täysistuntoon. 10.-13. joulukuuta istunnon asialistalla on mm. ensi vuoden EU-budjetti, elintarviketurvallisuus, työntekijöiden suojaaminen karsinogeeneilta ja EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus. Parlamentti myös myöntää keskiviikkona Saharov-palkinnon vangitulle ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle Oleg Sentsoville.

Viime viikolla valiokunnissa käsiteltiin mm. lyhytaikaisia viisumeja koskevien EU-sääntöjen päivitystä, lakiehdotusta terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, Interreg-ohjelman sääntöjä sekä verkkoalustojen sopimuksia.

 

EUROOPPASALIN TAPAHTUMIA

- Inhimillisempi Eurooppa: seminaari sosiaalisesta Euroopasta 17.12.


TOIMITTAJILLE

- Seuraavat pressikahvit 11.1.2019 Helsingissä


MUUTA AJANKOHTAISTA

- EU@Oodi avautui uuteen keskustakirjastoon 5.12.

- Hankintamenettely: Puitesopimuksia ulkosuhteiden hoitamistapaa koskevan asiantuntemuksen toimittamiseksi

- EU:n virkamieskilpailuja

- Verkkokuuleminen EU:n tulevaisuudesta

- Tilaa Euroopan parlamentin esitteitä!

 

PARLAMENTISSA VIREILLÄ

Mepit kokoontuvat Strasbourgissa vuoden viimeiseen täysistuntoon. 10.-13. joulukuuta istunnon asialistalla on mm. ensi vuoden EU-budjetti, elintarviketurvallisuus, työntekijöiden suojaaminen karsinogeeneilta ja EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus. Parlamentti myös myöntää keskiviikkona Saharov-palkinnon ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle Oleg Sentsoville.

Oleg Sentsoville vuoden 2018 Saharov-palkinto. Euroopan parlamentin mielipiteenvapauden Saharov-palkinto luovutetaan ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle Oleg Sentsoville keskiviikkona. Sentsov tuomittiin 20 vuodeksi vankeuteen syytettynä ”terroritekojen suunnittelusta” Krimin niemimaan venäläistä de facto -hallintoa vastaan. Sentsovia edustavat Strasbourgissa hänen serkkunsa Natalya Kaplan ja hänen asianajajansa Dmitriy Dinze. Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani luovuttaa palkinnon heille Strasbourgissa parlamentin täysistuntosalissa keskiviikkona klo 13.00 Suomen aikaa.

Istuntokatsaus: Oleg Sentsoville vuoden 2018 Saharov-palkinto


Äänestys 2019 EU-budjetista.
Parlamentin odotetaan hyväksyvän keskiviikkona EU:n neuvoston kanssa neuvoteltu alustava sopu vuoden 2019 EU-budjetista. Tulevan vuoden budjetilla lisättäisiin rahoitusta mm. Erasmus+ -ohjelmalle ja ilmastonsuojelun sekä tutkimuksen aloilla. Mepit onnistuivat takaamaan 688,5 miljoonaa euroa komission ensimmäistä esitystä enemmän rahoitusta kasvuun ja työpaikkoihin, Erasmus+ -ohjelmalle, nuorisotyöttömyysaloitteelle, Horisontti 2020 -ohjelmalle sekä COSME-ohjelmalle.

Istuntokatsaus: Äänestys ensi vuoden EU-budjetista

Parlamentti äänestää EU:n ja Japanin välisestä kauppasopimuksesta.  Parlamentti äänestää keskiviikkona EU:n ja Japanin välisestä vapaakauppasopimuksesta, joka on suurin EU:n koskaan neuvottelema kauppasopimus. EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus avaa palveluiden markkinoita ja luo yhteiset säännöt ja standardit kaupalle EU:n ja Japanin välille. Sopimus astuu voimaan 1.2.2019 sen jälkeen, kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet sen.

Istuntokatsaus: Parlamentti äänestää EU:n ja Japanin välisestä kauppasopimuksesta.

Mepit äänestävät avoimemmista EU:n elintarviketurvallisuuspäätöksistä. Uusien sääntöjen tarkoituksena on tehdä riskiarvioinnista avoimempaa ja varmistaa, että tutkimukset, joita Euroopan elintarvikeviranomainen käyttää riskiarvioinneissaan, -viestinnässään ja -hallinnossa, ovat luotettavia, objektiivisia ja puolueettomia. Elintarvikeviranomaiselle myönnettäisiin uusilla säännöillä enemmän rahoitusta sen tieteellisten tehtävien suorittamiseen. Asiasta äänestetään tiistaina.

Istuntokatsaus: Mepit äänestävät avoimemmista EU:n elintarviketurvallisuuspäätöksistä

Parlamentin odotetaan hyväksyvän terrorismierityisvaliokunnan suositukset. Parlamentti äänestää terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan loppupäätelmistä keskiviikkona. Parlamentin päätöslauselmaluonnoksessa ehdotetaan, että seuraava Euroopan komission puheenjohtaja säilyttäisi turvallisuusunionista vastaavan komissaarin salkun. Valiokunta myös kehottaa jäsenmaita tiivistämään yhteistyötä ja helpottamaan maiden välistä tiedonjakoa uhkatason noustessa. Lisäksi Europolin roolia jäsenmaiden keskinäisessä tiedonjaossa ja EU-tason terrorismin vastaisessa työssä halutaan vahvistaa.

Istuntokatsaus: Terrorismi: Parlamentin odotetaan hyväksyvän erityisvaliokunnan suositukset

Kyproksen presidentti Anastasiades keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien kanssa. Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades keskustelee EU:n tulevaisuudesta parlamentin jäsenten ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa keskiviikkona klo 10.00 Suomen aikaa. Anastasiades on neljästoista EU-maan valtionjohtaja, joka keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien kanssa.

Istuntokatsaus: Kyproksen presidentti Anastasiades keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien kanssa

Mepit keskustelevat brexitistä Britannian parlamentin alahuoneen äänestyksen jälkeen. Keskiviikkona klo 10.00 Suomen aikaa Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat brexitistä Britannian parlamentin alahuoneen tiistain äänestyksen jälkeen.

Keskustelussa mepit arvioivat Britannian EU-eron etenemistä. EU-maiden johtajat hyväksyivät huippukokouksessa 25.11. Britannian EU-erosopimuksen sekä tulevaa suhdetta koskevan poliittisen julistuksen. Mepit äänestävät asiaa koskevasta päätöslauselmaluonnoksesta seuraavassa täysistunnossa.

Istuntokatsaus: Mepit keskustelevat brexitistä Britannian parlamentin alahuoneen äänestyksen jälkeen

Muuttoliike: Parlamentti äänestää humanitaarisista viisumeista. Mepit äänestävät tiistaina humanitaarisia viisumeja koskevasta esityksestä, jolla pyritään luomaan turvapaikanhakijoille väylä saapua Eurooppaan ilman salakuljettajia. Uuden järjestelmän myötä kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt voisivat anoa viisumia EU-maiden edustustoista ja konsulaateista ulkomailla. Viisumin avulla nämä henkilöt voisivat saapua hakemaan turvapaikkaa viisumin myöntäneeseen maahan. Tarkoituksena on vähentää ihmissalakuljetusta sekä kuolleiden määrää muuttoreiteillä, erityisesti Välimerellä.

Istuntokatsaus: Muuttoliike: Parlamentti äänestää humanitaarisista viisumeista

Mepit keskustelevat joulukuun Eurooppa-neuvoston aiheista ja euroryhmän lopputulemista. Mepit keskustelevat tiistaina neuvoston sekä euroryhmän ja komission puheenjohtajien kanssa tulevasta joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksesta ja viimeisimmästä euroryhmän kokouksesta. EU-maiden valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuvat Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa Brysselissä 13.-14.12. Aiheina ovat EU:n monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021-2017, sisämarkkinoiden esteiden poistaminen, muuttoliike sekä helmikuussa 2019 järjestettävä EU:n ja Arabiliiton huippukokous.

Istuntokatsaus: Mepit keskustelevat joulukuun Eurooppa-neuvoston aiheista ja euroryhmän lopputulemista

Työntekijöiden suojaaminen karsinogeeneiltä. Mepit äänestävät tiistaina uudistuksesta sääntöihin, joilla pyritään suojaamaan työntekijöitä karsinogeeneille ja mutageeneille altistumiselta. Uudistuksessa määritetään kahdeksan uuden karsinogeenin altistukselle raja-arvot (aineen enimmäispitoisuus työpaikan hengitysilmassa) sekä ihomerkinnät (mahdollisuus, että ainetta imeytyy ihon läpi). Sääntöjen uskotaan vähentävän työntekijöiden riskiä sairastua syöpään. Työperäinen syöpä on yksi suurimmista terveysongelmista työpaikalla ja yleisin työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja EU:ssa.

Istuntokatsaus: Työntekijöiden suojaaminen karsinogeeneiltä 

Muita aiheita. Mepit äänestävät täysistunnossa myös mm. EU:n pitkän aikavälin rahoituksesta ympäristö- ja ilmastotoimille, EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta sekä EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta. Käsittelyssä myös Verkkojen Eurooppa -välineen tuleva rahoitus; mietinnön yhtenä esittelijänä Henna Virkkunen (kok., EPP). Parlamentti myös arvioi ihmisoikeuksien ja demokratian tilaa maailmassa, perinteiseen tapaan vuoden viimeisellä täysistuntoviikolla. Tällä kertaa istuntoviikolle osuu Saharov-palkinnon lisäksi myös YK:n ihmisoikeusjulistuksen antamisen 70-vuotispäivä.

Muita aiheita

 

Viime viikolla valiokunnissa käsiteltiin mm. lyhytaikaisia viisumeja koskevien EU-sääntöjen päivitystä, lakiehdotusta terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, Interreg-ohjelman sääntöjä sekä verkkoalustojen sopimuksia.

Perjantaina 7.12. Helsingissä järjestetyt tapahtumat kokosivat Eurooppasalillisen nuoria keskustelemaan lehdistönvapaudesta ja Euroopan tulevaisuudesta.


”Lehdistönvapaus koetuksella: Mitä EU voi tehdä?” -seminaarissa keskusteltiin vapaan ja itsenäisen lehdistön tärkeydestä demokratialle. Mepit Sirpa Pietikäinen (kok., EPP) ja Nils Torvalds (r., ALDE) painottivat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen tärkeyttä EU:n kaikissa jäsenmaissa. Puhujat toimittaja Jessikka Aro sekä Toimittajat ilman rajoja –järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä myös ilmaisivat huolensa vihapuheen lisääntymisestä ja retoriikan muuttumisesta tylymmäksi, etenkin nettikeskusteluissa.

Tallenteen seminaarista löydät täältä: https://www.facebook.com/Euroopanparlamentti/videos/462149987940500/


”Nuoret ja Euroopan tulevaisuus” -tapahtuma puolestaan antoi lukiolaisille mahdollisuuden esittää omia ajatuksiaan EU:n tulevaisuutta koskevista asioista. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi aiheeksi nousi ilmastonmuutoksen torjuminen. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen esitteli konkreettisia toimia, joilla EU pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta, ja vastasi nuorten kysymyksiin aiheesta. Mepit Sirpa Pietikäinen, Miapetra Kumpula-Natri (sd., S&D) ja Nils Torvalds kertoivat omia näkemyksiään EU:ta kohtaavista haasteista, muutosta kaipaavista seikoista ja siitä, millainen tulevaisuuden Euroopan tulisi olla. 

Tallenteen tapahtumasta löydät täältä: https://www.facebook.com/allianssiry/videos/294208917872587/

Viikon agenda

Tiedotteet

Valiokuntien kokousasiakirjat

Täysistunnot: esityslistat ja hyväksytyt tekstit

Suorat lähetykset

Puhemiehen kotisivut

 

EUROOPPASALIN TAPAHTUMIA

Inhimillisempi Eurooppa: seminaari sosiaalisesta Euroopasta 17.12. klo 9-11

EU-vaalit tulevat toukokuussa. Vaaleissa keskustellaan monista myös kansalaisjärjestöjä koskettavista asioista. Inhimillisempi Eurooppa -seminaarissa pureudutaan erityisesti kahteen aiheeseen:

  1. sosiaalisen Euroopan ulottuvuuksiin ja tulevaisuuteen - miten rakennetaan tasa-arvoisempaa ja hyvinvoivaa Eurooppaa? Mitä Euroopan unioni voi tehdä köyhyyden torjumiseksi? Miten hyvinvointitalouden visiota “Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille” voidaan edistää Euroopan unionissa? Mikä on sosiaalisten oikeuksien pilarin merkitys sosiaalisemman Euroopan rakentamisessa?
  2. vapaan kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilaan - miltä näyttää demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tila Euroopan unionissa? Onko Euroopan unionilla voimia turvata demokratian perusedellytykset jäsenmaissaan? Luottavatko kansalaiset Unioniin ja onko mahdollista, että EU:n kaltainen jätti huomioi kansalaisyhteiskunnan päätöksenteossaan? Miten kansalaisyhteiskunnan ääni saadaan paremmin kuulumaan EU-tasolla?


Tilaisuuden järjestävät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, EAPN-Fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ja Euroopan parlamentin Suomen toimisto.

Seminaarissa mukana europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen (kok., EPP) ja Miapetra Kumpula-Natri (sd., S&D), SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas, Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila ja EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen.

Kahvitarjoilu klo 9 alkaen. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 13.12. SOSTE:n sivuilla.

Tervetuloa!

 

TOIMITTAJILLE

Seuraavat pressikahvit 11.1.2019 klo 9.15 Helsingissä

Seuraavat pressikahvit järjestetään Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16, Helsinki) perjantaina 11. tammikuuta klo 9.15. Pressikahveilla keskustellaan tulevan täysistuntoviikon aiheista ja muista ajankohtaisista EU-aiheista. Pressikahvit jatkuvat uutena vuonna tuttuun tapaan ja ne pidetään aina perjantaisin ennen täysistuntoviikkoa.

 

MUUTA AJANKOHTAISTA

EU@Oodi avautui uuteen keskustakirjastoon 5.12. 

Helsingin uuteen keskustakirjasto Oodiin avautui keskiviikkona 5.12. EU@Oodi-näyttelytila, joka tuo EU:n sinne missä kansalaiset ovat ja tarjoaa heille tietoa unionista. Näyttelytilan tavoitteena on lisätä yleistä Eurooppa-kiinnostusta ja kannustaa kansalaisia osallistumaan EU-asioihin.

EU@Oodi on osa EU-maiden pääkaupungeissa toteutettavia Europa Experience -näyttelytiloja, joita on avattu muun muassa Berliiniin ja Ljubljanaan.

EU@Oodi sisältää monia multimediatoteutuksia, joissa esitellään Euroopan parlamentin ja komission toimintaa ja EU-yhteistyön tuloksia. Kävijöiden käytettävissä ovat muun muassa interaktiiviset europarlamentaarikkojen ja komissaarien infonäytöt, valokuvauspiste ja ”EU reaaliajassa” -näyttöseinä.

EU@Oodi sijaitsee keskustakirjaston ensimmäisessä kerroksessa.

Tervetuloa tutustumaan!


Hankintamenettely: Puitesopimuksia ulkosuhteiden hoitamistapaa koskevan asiantuntemuksen toimittamiseksi

Euroopan parlamentti on julkaissut hankintailmoituksen puitesopimuksista ulkosuhteiden hoitamistapaa koskevan asiantuntemuksen toimittamiseksi seuraavilla aloilla: erä 1: EU:n laajeneminen, itäiset naapuruussuhteet, pohjolaa koskevat toimintalinjaukset, EU:n ulkopuoliset Euroopan maat, ETA-maat, Venäjä ja Keski-Aasia; erä 2: eteläiset naapuruussuhteet ja Suur-Lähi-itä; erä 3: kehitysasiat; erä 4: turvallisuus- ja puolustusasiat; erä 5: kaupankäynti; erä 6: ihmisoikeudet ja demokratia.

Tarjoukset tai osallistumishakemukset tulee jättää viimeistään 19.2.2019.

Lisätietoa hankintamenettelystä


EU:n virkamieskilpailuja

EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa niin sanottujen avoimien kilpailujen kautta. Virkamieskilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa virkamieskilpailujen järjestämisestä. EPSO:n sivuilla voi täyttää Lähtisinkö EU-uralle -kyselyn, jonka avulla voi arvioida omaa soveltuvuuttaan työskentelyyn EU:n toimielimissä. 

Haut tämän vuoden virkamieskilpailuihin ovat jo päättyneet. Seuraavat haut julkaistaan tammikuussa, jolloin on tulossa turvallisuusalan kilpailu.

Sopimussuhteisiin EU-tehtäviin on edelleen käynnissä haut rahoituksen sekä hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajille, kuten myös sihteereille/virkailijoille. Näille toistaiseksi käynnissä olevalle hauille ei ole määräaikaa. Tammikuussa aukeaa lisäksi haku kääntäjille ja korjauslukijoille.

Lisätietoa EPSO:n sivuilla. 


Verkkokuuleminen EU:n tulevaisuudesta
 

Haluaisitko kertoa näkemyksesi Euroopan ja eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuudesta? Eriarvoisuus, turvallisuus, muuttoliike, teknologia, ympäristö ja maatalous... Pitäisikö Euroopan tehdä enemmän vai vähemmän ja millä alueilla? Euroopan komissio kokoaa eurooppalaisten näkemyksiä maanosan tulevaisuudesta ja kehittämisestä verkkokyselyllä, jonka voi täyttää oheisen linkin kautta. Verkkokuulemisen kysymykset laati kansalaispaneeli, jossa oli mukana myös neljä suomalaista.

Verkkokysely EU:n tulevaisuudesta

 

Tilaa Euroopan parlamentin esitteitä!

Euroopan parlamentti tuottaa aineistoa, joka on kaikkien kansalaisten saatavilla. Nettisivuiltamme voit tilata esimerkiksi äskettäin uusitun EU:n kartan. Kartta on kaksipuolinen ja kaksikielinen. Aineistojen tilaaminen on ilmaista.

Esitteet ja tilauslomake

 

Jarmo Oikarinen, Hannariikka Nieminen, Maria Tuomela, Siiri Lingman, Maiju Tikkanen

Lisätiedustelut: jarmo.oikarinen@europarl.europa.eu,

hannariikka.nieminen@europarl.europa.eu, maria.tuomela@europarl.europa.eu, siiri.lingman@europarl.europa.eu, maiju.tikkanen@europarl.europa.eu
______________________________________________________________________

Olet saanut tämän viestin, koska osoitteesi on yhteystietolistallamme.

Postituslistallemme voi liittyä lähettämällä viesti osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.

Mikäli et enää halua saada tiedotteitamme, voit lähettää meille viestin osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.

Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

EP Suomessa Twitterissä

EP Suomessa Instagramissa

EP Suomessa Facebookissa