skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Mietinnot ja päätökset

Euroopan parlamentti tekee vuosittain satoja mietintöjä, joista osa liittyy lainsäädäntöön ja osa on parlamentin oma-aloitteisesti valmistelemia. Parlamentin täysistunnoissa mietintöjen ja muiden istuntoasiakirjojen pohjalta tehdään päätöksiä.

Kun Euroopan komission ehdotus tulee parlamenttiin, se lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan. Valiokunta nimittää yhden jäsenistään raportööriksi, jonka tehtävänä on laatia mietintö ehdotuksesta. Esittelijä jättää mietintöluonnoksensa valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokunta keskustelee mietintöluonnoksesta, äänestää siitä ja mahdollisesti muuttaa sitä.

Valiokunnan hyväksymä mietintö käsitellään sitten parlamentin täysistunnossa. Mietinnöstä keskustellaan, siihen voidaan esittää muutoksia ja siitä äänestetään. Tällä äänestyksellä parlamentti vahvistaa kantansa asiaan. Täysistunnon hyväksymiä tekstejä kutsutaan päätöslauselmiksi.

Tarkempaa tietoa parlamentin toiminnasta ja päätöksistä on sivulla päätöksenteko.

Kaikki hyväksytyt mietinnöt ja päätöslauselmat julkaistaan parlamentin www-sivuilla kaikilla virallisilla kielillä. Mietintöjen asiakirjatunnus on AX-ZZZZ/YY, jossa X tarkoittaa vaalikauden numeroa, ZZZZ mietinnölle annettavaa juoksevaa numeroa ja YY vuosilukua. Heinäkuussa 1999 alkaneen viidennen vaalikauden mietinnöt alkavat siis numerosta A5-0001/99. Mietintöjä voi etsiä eri hakukriteereillä (esittelijä, otsikon sana, vastaava valiokunta jne.). Kun mietintö on löytynyt, sitä koskeva päätöslauselma löytyy helposti. Päätöslauselmia voi etsiä myös erikseen, esim. istunnon ajankohdan, päätöslauselmaesityksen (B-alkuinen asiakirjanumero) tai muun toimielimen asiakirjan (C-alkuinen asiakirjanumero) perusteella.

Täysistuntosivuilta löytyvät myös pöytäkirjan muut osat eli istunnon kulku (mukana läsnäololista) sekä sanatarkat istuntoselostukset, jotka sisältävät kaikki täysistunnossa pidetyt puheenvuorot. Väliaikainen versio julkaistaan päivittäin istunnon päätyttyä. Tarkistetut käännökset täysistuntojen pöytäkirjoista liitteineen julkaistaan EY:n virallisessa lehdessä.

Europarl-palvelin sisältää myös lainsäädäntötietokannan (OEIL ), jossa on englannin ja ranskan kielellä tietoa EU:n lainsäädännöstä. Sieltä löytyy esim. tieto päätöksenteon aikataulusta, tiivistelmät eri toimielinten ehdotuksista ja lausunnoista ja asiakirjojen viitenumeroita. Hakukriteerejä on useita.

 

Linkit