skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Parlamentin viikko 6/2017

EUROOPAN PARLAMENTISSA VIREILLÄ:

– Tällä viikolla parlamentilla valiokunta- ja poliittisten ryhmien kokouksia Brysselissä. Käsiteltävinä asioina on muuan muassa autojen turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden testaaminen, Schengen-alueen sisäiset rajatarkastukset ja verotus.

– Viime viikolla parlamentti kokoontui täysistunnossa Brysselissä, missä käsiteltiin mm. energiaunionia ja kansainvälisiä adoptiota. Valiokuntakokouksissa esillä oli mm. arktinen politiikka.

TOIMITTAJILLE:

– Seuraavat pressikahvit 10.2. klo 9.00 Eurooppasalissa, mukana Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen, Merja Kyllönen ja Henna Virkkunen

- Matka-apurahahaku: Women’s economic empowerment -seminaari Brysselissä 7.-9.3.2017

TAPAHTUMIA KOTIMAASSA:

– Kuka pitää sinusta huolta? Sosiaalisen Euroopan rakennuspalikoita - seminaari 24.2.

– Naiset, ikä, köyhyys - Naistenpäivän seminaari 10.3.

 

Euroopan parlamentissa vireillä

Tällä viikolla parlamentti kokoontuu valiokuntakokouksissa Brysselissä, agendalla muuan muassa:

Autojen turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden tehokkaampi valvonta. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) äänestää torstaina uusista lakiehdotuksista, jotka mahdollistaisivat autojen ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden testaamisen nykyistä helpommin ja riippumattomammin. Lakiuudistuksilla pyritään myös tehostamaan markkinavalvontaa koko Euroopassa.

Schengen/ sisäiset rajatarkastukset. Kansalaisvapauksien valiokunta (LIBE) keskustelee torstaina komission kanssa ehdotuksesta jatkaa väliaikaisia sisärajatarkastuksia kolmella kuukaudella Itävallassa, Tanskassa, Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa. Väliaikaiset tarkastukset otettiin ensimmäisen kerran käyttöön toukokuussa 2016 kiihtyneen muuttoliikkeen seurauksena.

Verotus/Parlamentin tutkinta. Epäilyjä rahanpesusta, veronkierrosta ja veropetoksista käsittelevä tutkintavaliokunta (PANA) jatkaa selvittämistoimiaan torstaina kuulemalla pankkiireita, tilintarkastajia ja juristeja siitä, miten salaisia offshore-sijoituksia voitaisiin estää. Kokoukseen osallistuu myös toimittajia kansainvälisestä tutkivien journalistien liitosta (the International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) sekä Nordean edustaja Matthew Elderfield (Head of Group Compliance).

Täysistuntoon valmistautuminen. Parlamentin poliittiset ryhmät valmistautuvat äänestyksiin, jotka koskevat mm. EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen (CETA) ratifioimista, uusia keinoja vastata terrorismin uhkaan sekä EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamista. Mepit valmistelevat myös päätöslauselmia, joissa arvioidaan väärinkäytösten paljastajien roolia EU:n taloudellisten intressien suojelemisessa ja ehdotetaan robotiikkaa koskevia yksityisoikeudellisia sääntöjä.

Viikon agenda (englanniksi) Suorat lähetykset valiokuntakokouksista
 .
Asiakirjoja
Asiakirjoja
 .

Viime viikolla Euroopan parlamentissa: täysistunto Brysselissä sekä valiokuntakokouksia, aiheina mm.

USA:n maahantulokielto. Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien puheenjohtajat esittivät keskiviikkona 1.2.2017 näkemyksensä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin allekirjoittamasta määräyksestä, joka asetti maahantulokiellon seitsemän maan kansalaisille. Suuri osa mepeistä kuvaili maahantulorajoitteita mielivaltaisiksi ja länsimaisen demokratian arvojen kuten vapauden, syrjimättömyyden ja solidaarisuuden vastaisiksi.

Lehdistötiedote: Mepit tuomitsevat USA:n maahantulokiellon keskustelussa Mogherinin kanssa

Kansainväliset adoptiot. Parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina 2.2.2017 päätöslauselman, jossa ehdotetaan, että kaikki EU-maat tunnustaisivat toisissa EU-maissa tehdyt adoptiopäätökset automaattisesti. Seuraavaksi päätöslauselma etenee komission käsiteltäväksi.

Lehdistötiedote: Mepit vaativat adoptiopäätösten tunnustamista toisissa EU-maissa

Arktinen politiikka: Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI) sekä ulkoasianvaliokunta (AFET) hyväksyivät tiistaina 31.1.2017 arktisen alueen yhdennettyä politiikkaa koskevan päätöslauselmaluonnoksen. Tekstissä otetaan kantaan niin arktisen alueen geopoliittisen merkityksen kasvuun kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja niiden torjuntaan. Päätöslauselmaa käsitellään parlamentin täysistunnossa maaliskuussa.

Lehdistötiedote: Protect the Arctic from emerging risks, urge MEPs
 .
Arktinen jäämeri
Arktinen jäämeri
 .
 

Toimittajille

EP:n pressikahvit perjantaina 10.2. klo 9.00: Mukana Euroopan parlamentin jäsenet Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Kyllönen, Pietikäinen ja Virkkunen

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston seuraavat pressikahvit järjestetään Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16, Helsinki) perjantaina 10.2.2017 poikkeuksellisesti jo klo 9.00 alkaen. Pressikahveille osallistuvat parlamentin jäsenet Liisa Jaakonsaari (sdp, S&D), Anneli Jäätteenmäki (kesk, ALDE), Merja Kyllönen (vas, GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (kok, EPP) ja Henna Virkkunen (kok, EPP). Pressikahveilla keskustellaan seuraavan täysistuntoviikon ja tulevien kuukausien tärkeimmistä aiheista sekä muista ajankohtaisista kysymyksistä.

Helmikuun täysistunnossa parlamentti äänestää mm. EU:n ja Kanadan välisestä CETA-kauppasopimuksesta sekä terrorismin torjuntaa koskevasta lainsäädännöstä. Lisäksi parlamentin jäsenet keskustelevat täysistunnossa EU:n tulevaisuudesta ja äänestävät kolmesta aiheeseen liittyvästä päätöslauselmasta. Täysistunnossa käsitellään myös robotiikkaa ja tarvetta esittää robotiikkaa koskevia yksityisoikeudellisia sääntöjä.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

Tiedotustoimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, gsm 040 723 8269
ja lehdistötiedottaja Niina Saloranta, gsm 040 720 5025

Helmikuun täysistunnon esityslistaluonnos
 .

Matka-apurahahaku: Women’s economic empowerment - seminaari Brysselissä 7.-9.3.2017

Euroopan parlamentti järjestää Brysselissä 7.–9. maaliskuuta 2017 toimittajille suunnatun seminaarin, jossa käsitellään naisten taloudellista voimaannuttamista ja naisten asemaa työelämässä. Seminaarissa keskustellaan mm. sukupuolten välisistä eläke-eroista, naisten asemasta poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta.

Seminaarin työkieli on englanti.

Toimittajat voivat hakea matka-apurahaa seminaariin Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kautta. Parlamentti korvaa seminaariin valittujen kohtuulliset matkakustannukset ja päivärahan kahdelta yöltä. Korvaus maksetaan matka-apurahan saajalle jälkikäteen kuitteja ja käytettyjä matkalippuja vastaan.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 13.2.2017 sähköpostitse osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.

Kirjaa hakemukseesi: 


- yhteystiedot: nimi, media, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- jos olet freelancer-toimittaja, kerro mihin teet juttuja 

- perustelut, miksi juuri sinut pitäisi valita toimittajaseminaariin 

- kerro myös, oletko aiemmin ollut tutustumassa parlamenttiin (tai muihin toimielimiin) Strasbourgissa tai Brysselissä.

Lisätietoja: Niina Saloranta, email: niina.saloranta@europarl.europa.eu, puh. 09-6220 4521, 040-720 5025.

Seminaarin alustava ohjelma
 

TAPAHTUMIA KOTIMAASSA

Kuka pitää sinusta huolta? Sosiaalisen Euroopan rakennuspalikoita -keskustelutilaisuus 24.2.

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto järjestää avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta "Kuka pitää sinusta huolta? Sosiaalisen Euroopan rakennuspalikoita" perjantaina 24.2.2017 klo 9.30-11.30. Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa, osoitteessa Malminkatu 16, Helsinki.

Ohjelma:

Mikko Mäntysaari, Sosiaalityön professori, Jyväskylän yliopisto
Kansainvälisen sosiaalipolitiikan merkityksestä

Eeva Ollila, Ylilääkäri, Terveyspolitiikan dosentti, Helsingin yliopisto
Universalismi hyvinvointipalvelujen jakamisen periaatteena ja perinteisen pohjoismaisen mallin relevanssi

Ismo Grönroos-Saikkala, Euroopan komission Suomen-edustusto
Uusi alku Euroopan unionin sosiaaliselle ulottuvuudelle - komission tavoitteet

Paneelikeskustelu

Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Liisa Jaakonsaari (S&D, sd.) ja Heidi Hautala (Greens, vihr.) sekä Pasi Korhonen (STM, kansainvälisten asioiden johtaja), Marjukka Turunen (Kela, Lakiyksikön päällikkö) ja Markus Penttinen (Akava, kansainvälisten asioiden päällikkö).

Aamukahvitarjoilu kello 9.00 alkaen.

Tervetuloa! Ilmoittautumiset erikoisruokavaliotoiveineen 22.2. mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.

Naiset, ikä, köyhyys - Naistenpäivän seminaari 10.3.

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry järjestävät yhteistyössä naistenpäivän seminaarin aiheesta ”Naiset, ikä, köyhyys - naisten taloudellinen voimaannuttaminen Euroopassa ja Suomessa”.

Seminaari järjestetään perjantaina 10.3.2017 klo 10.30 - 12.30 Eurooppasalissa, osoitteessa Malminkatu 16, Helsinki. Paneelissa mukana keskustelemassa mm. Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen (kok, EPP), Liisa Jaakonsaari (sdp, S&D) ja Heidi Hautala (vihr, Greens).

Ilmoittautumiset 8.3. mennessä osoitteeseen: ephelsinki@europarl.europa.eu

Tervetuloa!

 .
 

Jarmo Oikarinen, Niina Saloranta, Hannariikka Nieminen, Sonja Hyötylä ja Vanessa Hotta

Lisätiedustelut: jarmo.oikarinen@europarl.europa.eu ja niina.saloranta@europarl.europa.eu

 

Olet saanut tämän viestin, koska osoitteesi on yhteystietolistallamme. Postituslistallemme voi liittyä lähettämällä viesti osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.

Mikäli et enää halua saada tiedotteitamme, voit lähettää meille viestin osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.

Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

EP Suomessa TwitterissäEP Suomessa InstagramissaEP Suomessa Facebookissa
 
Eurooppasali, Voimatalo
Eurooppasali, Voimatalo