Change language
 
 
Komunikaty prasowe

Przewodniczący Jerzy Buzek o przyjęciu poprawki do Konstytucji w Pakistanie

Strasburg -
wtorek 20/04/2010

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wygłosił następujące oświadczenie w sprawie przyjęcia poprawki do Konstytucji w Pakistanie:

"Pragnę pogratulować Pakistanowi przyjęcia 18. poprawki do Konstytucji, która zyskała szerokie poparcie w parlamencie Pakistanu. Wprowadzony przez nią ważny pakiet reform postrzegany jest jako istotny krok ku wzmocnieniu instytucji demokratycznych w Pakistanie. Powinien on nie tylko zbudować fundament dla promowania dobrego zarządzania i praw człowieka, a także zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania wojowniczemu ekstremizmowi i terroryzmowi, ale także nadać nowy impet silniejszemu partnerstwu z Unią Europejską.

Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję wszechstronne podejście przyjęte w trakcie całego procesu i uważam przedmiotowe zmiany za kluczowy krok na drodze do umocnienia demokracji parlamentarnej w Pakistanie. Cieszymy się na przyszłą współpracę z obiema izbami pakistańskiego parlamentu w celu zacieśnienia stosunków pomiędzy naszymi zgromadzeniami na wszystkich szczeblach, a w szczególności z delegacją Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Azją Południową."

* * *

Dodatkowych informacji udzielają:

Inga Rosińska
rzecznik prasowa
Tel. kom.: +32 498 981 354

Richard Freedman
doradca prasowy
Tel. kom.: +32 498 983 239