Change language
 
 
Komunikaty prasowe
Polityka zagraniczna
prawa człowieka

20. rocznica odzyskania niepodległości przez Ukrainę

Bruksela -
środa 24/08/2011

Z okazji 20. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oświadczył:

„Dziś myślę o naszym wschodnim sąsiedzie. Dwadzieścia lat temu Ukraina odważnie wzięła przyszłość w swoje ręce i pozostawiła za sobą totalitarną przeszłość. Determinacja narodu ukraińskiego była punktem zwrotnym w upadku Związku Radzieckiego.

Siedem lat temu podczas pomarańczowej rewolucji byłem na Majdanie w Kijowie i widziałem, z jak ogromnym zaangażowaniem naród ukraiński walczył o wolność, niezależność i demokrację, a jego walka jest poruszającym przykładem ruchu obywatelskiego.

Jednak demokracja bywa krucha i trzeba o nią dbać każdego dnia. Niedawne wydarzenia na Ukrainie podkreślają potrzebę konsolidowania i wzmacniania minionych osiągnięć przez silną odpowiedzialność elit politycznych, wolne i niezależne środki masowego przekazu oraz aktywne społeczeństwo obywatelskie. Ostatnie wydarzenia przypominają nam również niestety o znaczeniu niezawisłego wymiaru sprawiedliwości, wolnego od nacisków politycznych.

PE uważa, że Ukraina to państwo o strategicznym znaczeniu dla UE z uwagi na jego powierzchnię, zasoby, ludność i położenie geograficzne, które sprawiają, że jest ono kluczowym podmiotem w regionie. Jeżeli Ukraina chce kontynuować swą europejską drogę, UE stanowczo zachęca ją do kierowania się wspólnym celem, którym jest otwarta, przejrzysta i głęboko zakorzeniona demokracja, oparta na poszanowaniu praworządności.

UE jest jak zawsze zaangażowana we wspieranie demokracji i dobrobytu na Ukrainie przez pomoc w reformach rynkowych, wdrażanie umowy o ułatwieniach wizowych, zakończenie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu oraz głęboko zintegrowanej i obejmującej wiele obszarów strefy wolnego handlu.

Nie będziemy się jednak cieszyć prawdziwą, bliską współpracą UE i Ukrainy bez zobowiązania ze strony tego kraju do poszanowania praworządności i demokracji. Zbieżność naszych systemów zależy przede wszystkim od spójności naszych wartości.”

 

 

Contact

  • Robert A. Golański
    Rzecznik prasowy
    Mobile: +32 475 751 663
  • Giacomo Fassina
    GSM: +32 498 98 33 10