Change language
 
 
Przemówienia
Polityka wewnetrzna i instytucjonalna UE

Przesłanie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Warsaw -
piątek 01/07/2011

Szanowni Panowie Marszałkowie,

Panie i Panowie Posłowie.

Panie i Panowie Senatorowie,

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Goście,

Od dzisiaj oczy całej Unii Europejskiej są skierowane na Polskę. Stery Unii przejmuje największy z jej nowych krajów członkowskich. Kraj, w którym poparcie na rzecz integracji jest bardzo wysokie. Polska poradziła sobie sprawnie z kryzysem. Jest dziś w Unii synonimem pozytywnej energii, entuzjazmu i wiary w przyszłość. To wielki kapitał na start prezydencji. W Brukseli dostrzega się tę polską siłę. Ważnym polskim zadaniem będzie zmiana nastroju w Unii. Trzeba podzielić się z Unią polskim entuzjazmem - jest to dzisiaj nadzwyczaj potrzebne.

Koleżanki i Koledzy,

Niezmiernie mnie cieszy, że Polska długo i starannie przygotowywała się do tego wyzwania. Zadania polskiej prezydencji są wysoko oceniane w Parlamencie Europejskim. Walka z kryzysem, wieloletni budżet, wspólny rynek, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, bezpieczeństwo energetyczne, a wreszcie - rozszerzenie Unii, południowi i wschodni sąsiedzi, to bardzo trafne wybory.

Tych priorytetów nie da się zrealizować bez bliskiej współpracy z Parlamentem Europejskim. To Parlament i Rada Unii, której przewodzi Polska, wspólnie odpowiedzialne są za 90% unijnego prawa. Jestem osobiście przekonany, że ta współpraca będzie wzorowa.

Panie Posłanki i Panowie Posłowie,

Panie Senatorki i Panowie Senatorowie,

Polska przejmuje ster prezydencji w trudnych czasach. Kryzys długu publicznego w Grecji i innych krajach wymaga natychmiastowych działań dla utrzymania stabilności strefy euro; stabilności całej Unii Europejskiej.

Kwestionowana jest również swoboda przemieszczania się, którą gwarantuje porozumienie z Schengen. Niestabilność zewnętrzna i wewnętrzna budzi niepokój obywateli, czego negatywną konsekwencją jest wzrost nastrojów populistycznych - który my tutaj, w Brukseli, odczuwamy jeszcze bardziej zapewne, niż Państwo - i antyeuropejskich.

Wielkim zadaniem polskiej prezydencji jest odwrócenie tego niekorzystnego trendu. Zależy to także od zachowania milionów polskich obywateli w czasie tego pół roku, kiedy odwiedzą Polskę dziesiątki tysięcy gości z Europy. Zachęcajcie naszych rodaków do przyjaznych, otwartych spotkań. Parlament Europejski będzie Polskę wspierał; proszę pamiętać, że jest nas teraz sporo w Brukseli i Strasburgu - cała pięćdziesiątka.

Panie i Panowie Posłowie,

Panie i Panowie Senatorowie,

Żadna prezydencja nie odniesie sukcesu bez wsparcia swego własnego parlamentu, czyli was. Przed nami, parlamentarzystami polskimi i europejskimi, wiele zadań. Będziemy zajmowali się najważniejszymi europejskimi sprawami: reformami Wspólnej Polityki Rolnej, przyszłością polityki spójności czy wspólnego rynku.

Będziemy się spotykać w ramach Wspólnych Posiedzeń parlamentarnych i komisji. Czeka nas bardzo intensywne 6 miesięcy.

Przewodnictwo Unii to wielkie zadanie ogólnonarodowe. Z doświadczenia wiem, że najwyżej oceniane były te prezydencje, które nieobciążone były wewnętrznymi sporami; choć także wiem, że bardzo o to trudno. Ale dzięki prezydencji Polska ma szansę zdobyć zaufanie Europy, a to się przełoży w przyszłości na możliwość oddziaływania na europejskie decyzje - to w końcu jest dla Polski najważniejsze. Jestem przekonany, że wykorzystamy tę szansę.

Życzę tego Wam, sobie, całej Polsce i jej obywatelom, no i oczywiście - Europie.

Dziękuję.

Contact

  • Marcin Grajewski
    szef zespołu prasowego
    Tel. kom.: +32 498 98 15 50