Change language
 
Speeches
Jerzy Buzek and Václav Havel at the formal sitting of the European Parliament celebrating the 20th anniversary of democratic change in Central and Eastern Europe 
Jerzy Buzek and Václav Havel at the formal sitting of the European Parliament celebrating the 20th anniversary of democratic change in Central and Eastern Europe

Projev předsedy Evropského parlamentu na slavnostním zasedání Parlamentu věnovaném 20. výročí demokratických změn ve střední a východní Evropě

V Bruselu -
Středa 11/11/2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dříve, než začneme, bych Vám chtěl říci, že jsem právě diskutoval s prezidentem Havlem, a mohu vás ujistit, že něco takového by bylo před 25 lety nepředstavitelné.

(potlesk)

Vážené kolegyně a kolegové,

zahajuji zasedání. Je to slavnostní plenární zasedání při příležitosti 20. výročí demokratických změn ve střední a východní Evropě.

Pane prezidente Havle,
pane předsedo Evropské rady, premiére Švédska,
pane předsedo Evropské komise,
vážené poslankyně a poslanci,
vážené kolegyně a kolegové,
vážení hosté,

máme dnes mimořádnou příležitost přivítat v Evropském parlamentu člověka, který do velké míry ovlivnil evropské dějiny.

Před dvěma dny jsme viděli, jak v Berlíně opět padla zeď. Tentokrát symbolická - v podobě kostek domina. Dnes v Evropském parlamentu hostíme člověka, který byl jedním z těch, jež toto domino před dvaceti lety uvedli do pohybu: spisovatele, intelektuála, úžasného člověka. Přítele těch, kdož bojují za svobodu a lidská práva, ať už jsou kdekoliv - hostíme prezidenta Václava Havla. Vítej drahý Vašku! Vítej!

(potlesk)

Nezapomínejme, že komunismus svrhli obyčejní lidé. Dělníci, vědci, spisovatelé. Miliony lidí na východ od železné opony, kteří se nikdy nesmířili s nesvobodou. Proti tankům měli pouze velká srdce a odhodlání. Desítky let dávali v sázku mnoho, ale nakonec zvítězili, protože lidské sny jsou silnější než betonové zdi, než zločinné politické systémy. Ale důležití byli také ti, kteří jim pomáhali ze západní strany železné opony. Dali těm na Východě jistotu, že nejsou sami. Díky nim všem bylo možné historické usmíření Východu se Západem. Bylo možné opětovné sjednocení Evropy. Václav Havel byl a je jejich hrdinou.

V roce 1989 studenti v mé vlasti, v Polsku, volali: Propusťte Havla!

Václav Havel se zanedlouho poté stal prezidentem svobodného Československa, prezidentem Čechů a Slováků a společným hrdinou obou národů.


Tak jako byl o jednadvacet let dříve, v roce 1968, když se v Československu rodila nezávislost, společným hrdinou Slováků a Čechů Slovák Alexander Dubček.


Pane prezidente, drahý Václave,

v roce 1987 vytisklo ilegální vydavatelství dvě Tvoje hry. V paměti mi utkvěl přebal: kresba malého, smutného člověka, který se zdá být nesamostatný a neschopný žít, se vztyčenými prsty ve tvaru písmene V. Malý, bezvýznamný člověk. Byl to takový velký výkřik, že se každý člověk rodí svobodný a musí mít právo na svobodný život. Je to také velká výzva pro náš Parlament - parlament svobodných Evropanů.

Nyní mi prosím dovolte, abych vystoupil s krátkou prezentací. Bude to film, který nám připomene, co se dělo v Evropě před 20 a více lety.


Dámy a pánové,
stojí před námi Václav Havel.

Psát začal jako velmi mladý. Nikdy psát nepřestal, obzvlášť ve vězení, do kterého se dostal čtyřikrát a strávil v něm celkem 5 let. Vždy to bylo poctivé psaní prostými slovy. Vždy vnímavé a krásné.

Charta 77, to byla myšlenka spolupráce mezi opozicí v Československu, Polsku a později také v jiných zemích sovětského bloku. Václav Havel byl velkým duchovním hybatelem těchto aktivit. Řídil se pravdou, byl odvážný, ale také velmi skromný. Podobně jako Zbigniew Herbert, režimu vzdorující básník, který napsal: "Měli jsme špetku nezbytné odvahy, ale v podstatě to byla otázka vkusu".
Blahopřeji Ti Václave, nikdy Ti nechyběl dobrý vkus!


Dámy a pánové,
pan prezident Václav Havel!

(potlesk)

* * *

(Projev prezidenta Václava Havla)

* * *

Vážené dámy,
vážení pánové,

kdyby před třiceti lety existovala Sacharovova cena, byl bys pro nás, Václave, nejlepším kandidátem. Naštěstí dnes už tu cenu nepotřebuješ, neboť již neexistuje stará a nová Evropa. Je jen jedna Evropa. Dnes je povinností nás, politiků, ctít hodnoty, na kterých Unie vyrostla, smíření a solidaritu. Udělejme všechno proto, abychom na ně nezapomněli.

Ještě jednou Vám, pane prezidente Havle, velice děkuji. Děkuji Vám, pane ministerský předsedo, pane ministře, pane úřadující předsedo Rady, pane předsedo Barroso a paní komisařko, že jste zde byli s námi.

Václave, Tvá návštěva v Evropském parlamentu je pro nás velmi důležitá. Naši evropští hrdinové zde mají dveře vždy otevřeny. Velice Ti děkuji za to, že jsi přišel. Na Tvůj proslov budeme vzpomínat. Přeji Ti vše nejlepší.

(potlesk)