Press Releases
Energy and Climate Change
Internal Policies and EU Institutions

Ježija Buzeka paziņojums pēc tikšanās ar Latvijas Republikas prezidentu Andri Bērziņu

Briselē -
trešdiena 12/10/2011

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Ježijs Buzeks pēc šodienas tikšanās ar Latvijas prezidentu Andri Bērziņu nāca klajā ar šādu paziņojumu:

„Šodien esmu ļoti priecīgs uzņemt prezidentu Andri Bērziņu viņa pirmā oficiālā Eiropas Parlamenta apmeklējuma laikā! Es vēlētos viņu apsveikt ar viņa ievēlēšanu jūlijā un ar šīs nedēļas panākumiem jaunās koalīcijas valdības veidošanā.

Es patiešām apbrīnoju Latvijas sasniegto tik īsā laikā. Tikai divos gados latvieši ir ārkārtīgi lielā mērā mainījuši savu valsti. Viņi ir spējuši pārdzīvot vissmagāko recesiju, ko kāda ES valsts ir jebkad piedzīvojusi. Latviešu izturība un apņēmība atbalstīt smagus, bet nepieciešamus taupības pasākumus šodien ir kā paraugs citām dalībvalstīm.

Mēs apmainījāmies viedokļiem par enerģijas piegādi Baltijas valstīm un citiem jautājumiem. Es uzsvēru vajadzību pēc Eiropas Enerģētikas kopienas, kuras izveidi es kopā ar Žaku Deloru ierosināju pagājušogad un ar kuras palīdzību mēs pievienotu tādas „enerģētikas salas” kā Baltijas valstis pārējai Eiropas Savienības teritorijai un beidzot izveidotu pilnībā integrētu Eiropas iekšējo enerģijas tirgu.

Svarīgi sarunas punkti bija arī Austrumu partnerība un kopējā lauksaimniecības politika. Uz mani lielu iespaidu ir atstājusi latviešu eiropeiskā pārliecība, un es ceru, ka Latvija 2014. gadā pievienosies euro zonai.

Es jautāju prezidentam Bērziņam par jaunās valdošās koalīcijas Latvijā veidošanu un paudu cerību un pārliecību, ka arī jaunā Latvijas valdība turpmāk pilnībā ievēros Eiropas Savienības pamatvērtības, tostarp ievēros minoritāšu tiesības, nediskrimināciju un cieņu.

Latvija nesen ir piedzīvojusi ļoti grūtus laikus, bet latvieši var paļauties uz ES solidaritāti ekonomiskās atlabšanas konsolidācijā un labklājības sasniegšanā.”

Papildu informācijai:

  • Robert A. Golański
    pārstāvis
    Mobilais tālrunis: +32 475 751 663
  • Friedrich Bokern
    Press Officer
    Mobile: +32 498 981 348