Change language
 
 
Komunikaty prasowe
Polityka zagraniczna
prawa człowieka

Wypowiedź przewodniczącego PE Jerzego Buzka w sprawie rewizji biur organizacji pozarządowych w Egipcie

Bruksela -
piątek 30/12/2011

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wygłosił następujące oświadczenie w sprawie przeprowadzonej wczoraj przez egipskie władze rewizji biur 17 organizacji pozarządowych:

„Jestem bardzo zaniepokojony wczorajszym nalotem władz egipskich na biura 17 organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Konrada Adenauera, która działa w Kairze od 1981 r. Przeszukanie i zamknięcie biur bez okazania nakazu jest niezgodne z rządami prawa.

Te działania mające na celu zastraszenie dziwią tym bardziej, że Egipt rozpoczął drogę demokratyzacji i reform. Międzynarodowe organizacje pozarządowe i fundacje polityczne wnoszą do tego procesu istotny wkład. Są one niezbędnym wsparciem dla kształtującego się społeczeństwa obywatelskiego. Potępiam wszelkie próby sabotowania działalności tych organizacji i mam nadzieję, że zarekwirowane niezbędne do pracy sprzęty i dokumenty zostaną niezwłocznie zwrócone.

UE pozostaje w dalszym ciągu silnie zaangażowana w demokratyczne dążenia obywateli Egiptu, których dobitnym wyrazem była Arabska Wiosna. Stosunki z rządami w naszym sąsiedztwie są bardziej niż kiedykolwiek uzależnione od poszanowania podstawowych praw człowieka obywateli tych krajów. Najwyższa Rada Sił Zbrojnych, która obecnie sprawuje władzę w Egipcie, powinna mieć świadomość faktu, że jej rządy są tylko przejściowe. UE nie może zaakceptować wojskowej dyktatury jako partnera.

Pragnę dać wyraz mojej solidarności z wszystkimi, którzy nieugięcie walczą na rzecz praw człowieka, wolności i demokracji, oraz zapewnić ich o moim poparciu. Egipcjanie utwierdzili swoją godność podczas Arabskiej Wiosny. Nikt im tego nie odbierze.”

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Marcin Grajewski
    szef zespołu prasowego
    Tel. kom.: +32 498 98 15 50
  • Friedrich Bokern
    Doradca prasowy
    Mobile: +32 498 981 348