Change language
 
 
Przemówienia

Przemówienie prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w 25. rocznicę przystąpienia Hiszpanii do UE

Madryt -
sobota, 12 czerwiec 2010

Wasze Wysokości!
Szanowni Prezydenci!
Szanowni Premierzy!
Wasze Ekscelencje!
Drodzy Przyjaciele!

Obchodzimy dziś wyjątkową rocznicę. Przed dwudziestu pięciu laty Hiszpania i Portugalia postanowiły przyłączyć się do naszego dzieła tworzenia Unii Europejskiej.

Przyszliście jako partnerzy, wnosząc ze sobą powiązania z Ameryką Łacińską oraz silne więzy w regionie Morza Śródziemnego, dając Europie nowe możliwości i pomagając w dążeniu do pokoju i stabilności w naszym regionie.

Wnieśliście do UE swoją kulturę, swoje tradycje i historię, z której możecie być dumni; włączyliście je do naszego wspólnego dziedzictwa.


Szanowni Koledzy!

Wybór Enrique Barona Crespo na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w 1989 r. był wyraźnym dowodem wiary Europy w Hiszpanię i hiszpańską demokrację.  Dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej był to również istotny bodziec do rozpoczęcia przemian demokratycznych.

Udowodniliście, że reformy mają sens, że my również przystąpimy do Unii Europejskiej, jeżeli nie zboczymy z wyznaczonej ścieżki. Wasz przykład był dla nas inspiracją, a w zeszłym roku ja - jako pierwszy poseł z krajów Europy Środkowej i Wschodniej - zostałem wybrany, by pełnić funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.


Drodzy Przyjaciele!

Dwadzieścia pięć lat temu, po latach dyktatury generała Franco, Wasz kraj dokonał wyboru i postanowił kontynuować reformy, ustabilizować demokrację i stać się dobrze prosperującą gospodarką rynkową. Wybór ten doprowadził do bezprecedensowego wzrostu, stabilności i dobrobytu.

Dziś Hiszpania znów stoi przed koniecznością dokonania wyboru. Wyboru, który wpłynie nie tylko na kolejne dwadzieścia pięć lat historii tego kraju, ale również na jego partnerów w UE.  

Jak już mówiłem dziś rano w Portugalii, kryzys gospodarczy, któremu wszyscy musimy sprostać, to wyzwanie, ale również szansa: szansa na zmiany i na kontynuowanie reform niezbędnych, by nasza Unia dobrze prosperowała w XXI w.

W dobie kryzysu musimy pamiętać, że należy podejmować właściwe, a nie wygodne działania. Musimy pamiętać, że mamy obowiązki wobec następnego pokolenia, tak jak poprzednie pokolenie miało obowiązki wobec nas.


Drodzy Przyjaciele!

W ciągu ostatnich 10 dni odwiedziłem Grecję oraz Rumunię - kraje, które również stoją przed koniecznością podjęcia niełatwych decyzji. Ich rządy będą zmuszone dokonać trudnych cięć i wdrożyć daleko idące reformy. Powiem Wam to samo, co powiedziałem im: "Nie jesteście sami!" Europa będzie trwać przy Was, niezależnie od tego, jak długa przed Wami droga i jak trudne będą to reformy.

Unia Europejska to nie tylko wspólny rynek i wspólna waluta. Unia Europejska to coś więcej. To przede wszystkim wspólnota, wspólnota, której spoiwem jest łącząca nas wszystkich wartość solidarności.


Szanowni Koledzy!

Minione dwadzieścia pięć lat to historia hiszpańskiego sukcesu. Jestem przekonany, że również w następnym ćwierćwieczu Hiszpania będzie odnosić sukcesy.

Dziękuję Państwu za uwagę.