skip to content

Cookies στον δικτυακό τόπο της ΕΕ

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε για να συγκεντρώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικών δεδομένων αλλά μόνο για στατιστικούς λόγους, μέσω του Google Analytics.
Συνεχίστε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας και θα λαμβάνετε cookies, ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανά πάσα στιγμή.

Συνέχεια
 
 
 
13-12-2012

Αεροδρόμια: Οι κανόνες για τις υπηρεσίες εδάφους χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση

Το ΕΚ ενέκρινε τους νέους κανόνες για την καλύτερη προστασία των κατοίκων από το θόρυβο των αεροπλάνων και την αποδοτικότερη χρήση και κατανομή των χρονοθυρίδων για την απογείωση και την προσγείωση των αεροσκαφών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η νομοθετική πρόταση για την περαιτέρω απελευθέρωση του κλάδου των υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια αναπέμφθηκε στην επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω.  

Το ΕΚ δεν απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες εδάφους, κάτι που είχε προτείνει η επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ, αλλά προτίμησε να ζητήσει από την επιτροπή Μεταφορών να συνεχίσει τις εργασίες της επί του ζητήματος αυτού, προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τα οποία έχουν περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

"Κύριος στόχος της πρότασης αυτής είναι να προετοιμάσει τον τομέα των υπηρεσιών εδάφους για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα ποιότητας", δήλωσε ο εισηγητής Artur Zasada (ΕΛΚ, Πολωνία), στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας.

Ο Said El Khadraoui (Σοσιαλιστές, Βέλγιο), ζήτησε την απόρριψη της πρότασης. "Θα πρέπει να αφήσουμε στα κράτη μέλη την ελευθερία να αποφασίσουν εάν επιθυμούν το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς", δήλωσε ο κ.El Khadraoui, κάτι που επανέλαβε και ο Wolf Klinz (Φιλελεύθεροι, Γερμανία). "Αποφασιστικής σημασίας ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των εταιρειών που θα υπάρχουν, αλλά οι τοπικές ιδιαιτερότητες, τα προσόντα των εργαζομένων και οι συνθήκες εργασίας", προσέθεσε ο κ. Klinz.

Η προστασία των  κατοίκων από το θόρυβο των αεροσκαφών

Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί στόχοι μείωσης του θορύβου για κάθε αεροδρόμιο, αλλά και κοινοί κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξή τους, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της EE, ο οποίος εγκρίθηκε με 501 ψήφους υπέρ, 155 κατά και 8 αποχές.

Για να μπορέσουν οι τοπικές αρχές να επιλέξουν τα πιο οικονομικά αποδοτικά μέτρα για το μετριασμό του θορύβου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να λαμβάνονται υπόψη πτυχές που αφορούν την υγεία, αλλά και οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. Ζήτησαν επίσης να ακολουθηθεί η "ισορροπημένη προσέγγιση" που καθιερώθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να αξιολογεί τις προτάσεις για την εφαρμογή λειτουργικών περιορισμών, αλλά "θα ήταν λάθος να μπορεί η Επιτροπή να αναστέλλει τις αποφάσεις των κρατών μελών", δήλωσε ο εισηγητής Jörg Leichtfried (Σοσιαλιστές, Αυστρία) πριν την ψηφοφορία. Συνεπώς θα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των τοπικών αρχών να αποφασίζουν εάν θα λαμβάνουν υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καλύτερη χρήση των χρονοθυρίδων

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε, επίσης, τον κανονισμό για την κατανομή χρονοθυρίδων για την προσγείωση και την απογείωση των αεροσκαφών και τους κανόνες ανταλλαγής (δευτερογενής εμπορία). Ο κανονισμός σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι οι αχρησιμοποίητες χρονοθυρίδες θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους φορείς όσο το δυνατόν συντομότερα και με διαφανή τρόπο, χωρίς ωστόσο να θίγονται οι συνδέσεις μεταξύ των περιφερειακών αεροδρομίων και μεγάλων κεντρικών αερολιμένων.

Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθεί ο  παγκοσμίως αποδεκτός κανόνας του "ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις" του 80% προς 20% σε 85% προς 15%, και αντί αυτού επέλεξαν να ενισχύσουν το σύστημα κυρώσεων, προκειμένου να αποτρέψουν τους αερομεταφορείς από το να κρατούν χρονοθυρίδες χωρίς να τις χρησιμοποιούν ή να καθυστερούν στο να τις επιστρέψουν.

"Η κατανομή των χρονοθυρίδων πρέπει να είναι αμερόληπτη", επέμεινε ο εισηγητής Gioammaria Uggias (Φιλελεύθεροι, Ιταλία), εξηγώντας ότι "για το λόγο αυτό προβλέψαμε ώστε οι συντονιστές χρονοθυρίδων να είναι εντελώς ανεξάρτητοι από τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρίες".

Το ψήφισμα για την κατανομή των χρονοθυρίδων υιοθετήθηκε με 565 ψήφους υπέρ, 69 κατά και 26 αποχές.