skip to content

Cookies στον δικτυακό τόπο της ΕΕ

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε για να συγκεντρώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικών δεδομένων αλλά μόνο για στατιστικούς λόγους, μέσω του Google Analytics.
Συνεχίστε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας και θα λαμβάνετε cookies, ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανά πάσα στιγμή.

Συνέχεια
 
 
 
13-12-2012

Το EK εγκρίνει τη συμφωνία για τους προϋπολογισμούς του 2012 και 2013

Έξι δισεκατομμύρια ευρώ για την εξόφληση εκκρεμών λογαριασμών για το 2012, προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την απασχόληση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και υιοθέτηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων μέσα στο 2013. Αυτά είναι τα κύρια σημεία του πακέτου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το οποίο ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου.  

"Η σημερινή έγκριση αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα και δείχνει την αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την ορθή εφαρμογή των πολιτικών της. Τα  6 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκαν για να καλύψουν μερικώς τις εκκρεμείς πληρωμές του 2012, οι αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό για το 2013, καθώς και τα πρόσθετα κονδύλια που θα δώσει το Συμβούλιο, εάν υπάρξει ανάγκη, μέσα στο 2013, θα εξασφαλίσουν τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιμείναμε σε αυτό και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και το πετύχαμε", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2013, Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία).

Το πακέτο το οποίο εγκρίθηκε και επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει έναν προϋπολογισμό για το 2013 ύψους 132,8δισ. ευρώ  σε πληρωμές και 150,9 δισ.ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων.

Αυτός ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 0,99% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ σε πληρωμές και 1,13% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Είναι συνεπώς χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό του 2012 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών), για τον οποίο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 1,05% και 1,15%.

Ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2012 εγκρίθηκε με 514 ψήφους υπέρ, 68 κατά και 82 αποχές. Ο προϋπολογισμός για το 2013 υιοθετήθηκε καθώς δεν εγκρίθηκε καμία τροπολογία.

Διαβεβαιώσεις από τους τρεις προέδρους

Ο Πρόεδρος του ΕΚ κ. Schulz, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso και ο Πρόεδρος Χριστόφιας, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, υπέγραψαν από κοινού τρεις δηλώσεις, με τις οποίες υπόσχονται να προσθέσουν φρέσκο χρήμα κατά τη διάρκεια του 2013, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, προκειμένου να εξοφληθούν οι εκκρεμείς λογαριασμοί από το 2012 και να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ του εγκριθέντος επιπέδου πληρωμών και των εκτιμώμενων αναγκών (περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω). Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο Επίτροπος για θέματα Προϋπολογισμών Lewandowski και ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ανδρέας Μαυρογιάννης επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά τη δέσμευση αυτή.Περισσότερα χρήματα για την ενίσχυση της ανάπτυξης καιτης απασχόλησης

Κατόπιν αιτήματος των ευρωβουλευτών, τα ποσά κάτω από τη γραμμή του προϋπολογισμού για την ανταγωνιστικότητα αυξήθηκαν συνολικά κατά 4,8% σε σχέση με τα επίπεδα των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2012, ιδίως για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (αύξηση 6,4%), τα διευρωπαϊκά δίκτυα (αύξηση 6,3%) και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (αύξηση 9,6%). Ο προϋπολογισμός για την εξωτερική πολιτική είναι επίσηςμεγαλύτερος (1,9% περισσότερο από το 2012), τα περισσότερα κονδύλια του οποίου προορίζονται για την ενίσχυση της Παλαιστίνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διάφορα κονδύλια δείτε το σύνδεσμο παρακάτω.

Εξόφληση των λογαριασμών για το 2012

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να πληρώσουν μόνο τα 6 δισ. ευρώ από τα 9 δισ. ευρώ που απαιτούνται για την εξόφληση των εκκρεμών λογαριασμών. Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη εξόφληση των υπολοίπων λογαριασμών, τα τρία θεσμικάόργανα υπόσχονται, ως μέρος της συμφωνίας, να προτείνουν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και να υιοθετήσουν (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) έναν διορθωτικό προϋπολογισμό με "αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή των εκκρεμών λογαριασμών του 2012" στις αρχές του 2013.

Η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων που θα προκύψουν εντός του 2013

Όπως συνέβη και με τη περυσινή συμφωνία για τον προϋπολογισμό, το ποσό που συμφωνήθηκε για τις πληρωμές υπολείπεται του ποσού που εκτιμάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα χρειαστεί. Βάσει των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ, με τις οποίες συμφωνήσαν όλες οι πλευρές, τα χρήματα που προορίζονται για το 2013 πιθανώς να αποδειχθούν ανεπαρκή. Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύθηκαν να παρακολουθήσουν ενεργά τη χρήση των κονδυλίων κατά τη διάρκεια του έτους και, εάν κριθεί απαραίτητο, να προτείνουν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και να υιοθετήσουν (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) έναν διορθωτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του αναμενόμενου ελλείμματος.

Το ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση και η παροχήβοήθειας σε επτά χώρες

Η συμφωνία για το διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2012 δίνει πλέον τη δυνατότητα να λάβει χώρα η παροχή βοήθειας από το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση σε ανέργους από επτά χώρες: Ισπανία,Φινλανδία, Δανία, Ιταλία, Σουηδία, Αυστρία και Ρουμανία. Μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία για τα επιπλέον χρήματα για το 2012, τα κεφάλαια αυτά είχαν μπλοκαριστεί λόγω της έλλειψης χρημάτων.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα το πακέτο για τον προϋπολογισμό την Πέμπτη 6, Δεκεμβρίου.

Προϋπολογισμός 2013 - Αριθμητικά στοιχεία κατά γραµµή προϋπολογισµού (στα αγγλικά):
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20121210RES04509/20121210RES04509.pdf