Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Начална страница

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, КАКВИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗБОР…
 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
  1.   Въз основа на резултатите от европейските избори председателят на Европейския съвет провежда консултации с ЕП за възможен кандидат за председател на Комисията
  2.   След консултациите председателят на Европейския съвет предлага кандидат на ръководителите на страните-членки в Европейския съвет.
  3.   Европейският съвет номинира кандидат с квалифицирано мнозинство.
  4.   Европейският парламент избира председател на Комисията с мнозинство от списъчния състав на Парламента (поне 376 депутати)
  ФУНКЦИИ
  • Ръководи Европейската комисия, която е изпълнителният орган на ЕС.
  • Дава политически насоки на работата на Комисията
  • Свиква и председателства заседания на колегиума на комисарите
  • Води работата на Комисията по прилагане на европейските политики
 2. НОМИНИРАНИ КОМИСАРИ И РЕСОРИ
   

  Съветът назначава 27-те номинирани комисари в съгласие с избрания председател на Комисията.

  Всяка страна номинира свой кандидат за комисар, на който се възлагат отговорности в определена област от председателя на Комисията.

  Комисията като цяло следва да получи одобрение от Европейския парламент.

 3. ИЗСЛУШВАНИЯ

  Всеки един кандидат се изслушва от парламентарните комисии, които се занимават с неговия ресор.

    1) Писмена процедура: номинираните за комисари дават писмени отговори на пет въпроса на депутати

  2) Съответните парламентарни комисии провеждат изслушвания, които продължават три часа и се предават на живо онлайн. Кандидатът прави кратко ескпозе в началото в рамките на 15 минути, а след това отговаря на въпроси.

  3) Заседание за оценяване - Парламентарната комисия трябва да приключи своето оценяване на кандидата в рамките на 24 часа след изслушването. Тя може да поиска допълнителна писмена информация.  

  4) Докладът с оценката на всеки номиниран комисар се изпраща на съвета на председателите на комисии и на председателския съвет. Председателският съвет обсъжда докладите и решава дали да поиска допълнителна информация или да обяви изслушванията за приключили.

 4. ГЛАСУВАНЕ ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ

  Председателят на Комисията представя своя екип и политически приоритети на пленарно заседание на Европейския парламент. След дебата депутатите вземат решение с мнозинство от подадените гласове дали да подкрепят състава на Комисията за петгодишен мандат.

 5. НОВАТА КОМИСИЯ

  Европейската комисия може да започне своя петгодишен мандат, след като е получила одобрението на Парламента и е била назначена от Съвета.