Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Програма

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, КАКВИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗБОР…
 1. ИЗСЛУШВАНИЯ

  Всеки един кандидат се изслушва от парламентарните комисии, които се занимават с неговия ресор.

    1) Писмена процедура: номинираните за комисари дават писмени отговори на пет въпроса на депутати

  2) Съответните парламентарни комисии провеждат изслушвания, които продължават три часа и се предават на живо онлайн. Кандидатът прави кратко ескпозе в началото в рамките на 15 минути, а след това отговаря на въпроси.

  3) Заседание за оценяване - Парламентарната комисия трябва да приключи своето оценяване на кандидата в рамките на 24 часа след изслушването. Тя може да поиска допълнителна писмена информация.  

  4) Докладът с оценката на всеки номиниран комисар се изпраща на съвета на председателите на комисии и на председателския съвет. Председателският съвет обсъжда докладите и решава дали да поиска допълнителна информация или да обяви изслушванията за приключили.

Изслушвания
 
Ден 1 Понеделник, 2014, Септември 29.
Понеделник, 2014, Септември 29: 14:30
Понеделник, 2014, Септември 29: 18:30
 
Ден 2 Вторник, 2014, Септември 30.
Вторник, 2014, Септември 30: 09:00
Вторник, 2014, Септември 30: 13:30
 
Вторник, 2014, Септември 30: 18:00
 
Ден 3 Сряда, 2014, Октомври 1.
Сряда, 2014, Октомври 1: 09:00
Сряда, 2014, Октомври 1: 13:30
 
Сряда, 2014, Октомври 1: 18:00
 
Ден 4 Четвъртък, 2014, Октомври 2.
Четвъртък, 2014, Октомври 2: 09:00
Четвъртък, 2014, Октомври 2: 13:30
 
Четвъртък, 2014, Октомври 2: 18:00
 
Ден 5 Понеделник, 2014, Октомври 6.
Понеделник, 2014, Октомври 6: 14:30
Понеделник, 2014, Октомври 6: 18:30
 
Ден 6 Вторник, 2014, Октомври 7.
Вторник, 2014, Октомври 7: 10:00
Вторник, 2014, Октомври 7: 13:00
 
Вторник, 2014, Октомври 7: 14:30
 
Ден 7 Понеделник, 2014, Октомври 20.
Понеделник, 2014, Октомври 20: 19:00
 
 
 
Основни организатори  Свързани с изслушването комисии 
   
Flickr: Слайдшоу Hearings of candidate commissioners: Maroš Šefčovič under scrutiny at the European Parliament
Предишни изслушвания