Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Portfolia a kandidáti

EVROPSKÁ KOMISE, JAK SE VOLÍ…
  1. KANDIDÁTI NA KOMISAŘE A JEJICH PORTFOLIA
     

    Rada navrhne kandidáty na členy Komise po dohodě s novým předsedou Komise.

    Každému komisaři, po jednom z každé členské země, je předsedou Komise přidělena odpovědnost za specifickou oblast politik.

    Komise jako celek musí získat souhlas Evropského parlamentu.

Kandidáti na komisaře
 
Portfolia: Post vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku - Místopředsedkyně
 
 
Portfolia: Zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listina základních práv - První místopředseda Komise
 
 
Portfolia: Rozpočet a lidské zdroje - Místopředsedkyně
 
 
Portfolia: Jednotný digitální trh - Místopředseda
 
 
Portfolia: Energetická unie - Místopředseda
 
 
Portfolia: Euro a sociální dialog - Místopředseda
 
 
Portfolia: Pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost - Místopředseda
 
 
Portfolia: Zemědělství a rozvoj venkova
 
 
Portfolia: Opatření v oblasti klimatu a energetika
 
 
Portfolia: Hospodářská soutěž
 
 
Portfolia: Digitální ekonomika a společnost
 
 
Portfolia: Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla
 
 
Portfolia: Vzdělávání, kultura, mládež a občanství
 
 
Portfolia: Zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilita
 
 
Portfolia: Životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov
 
 
Portfolia: Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření
 
 
Portfolia: Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů
 
 
Portfolia: Zdraví a bezpečnost potravin
 
 
Portfolia: Humanitární pomoc a řešení krizí
 
 
Portfolia: Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
 
 
Portfolia: Mezinárodní spolupráce a pomoc
 
 
Portfolia: Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů
 
 
Portfolia: Migrace a vnitřní věci
 
 
Portfolia: Regionální politika
 
 
Portfolia: Výzkum, věda a inovace
 
 
Portfolia: Obchod
 
 
Portfolia: Doprava
 
 
Portfolia: Energetická unie - Místopředseda
( Stažená kandidatura )