Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Hjem

EUROPA-KOMMISSIONEN, Hvordan den vælges…
 1. FORMANDEN FOR EUROPA-KOMMISSIONEN
  1.   Under hensyntagen til resultaterne af de europæiske valg rådfører formanden for Det Europæiske Råd sig med Europa-Parlamentet om en mulig kandidat til formandsposten i Kommissionen.
  2.   Efter rådslagningerne foreslår formanden for Det Europæiske Råd en kandidat til Det Europæiske Råd.
  3.   Det Europæiske Råd træffer afgørelse om dets forslag til en kandidat med kvalificeret flertal.
  4.   Valg af Kommissionens formand af Europa-Parlamentet med et flertal af dets medlemmer (mindst 376)
  OPGAVER
  • Leder Europa-Kommissionen, som er EUs udøvende organ.
  • Udstikker politiske retningslinjer til Kommissionen.
  • Indkalder og leder møderne blandt kommissærkollegiet
  • Leder Kommissionens arbejde med at gennemføre EU-politikker
 2. INDSTILLEDE KOMMISSÆRER OG ANSVARSOMRÅDER
   

  Rådet udpeger de 27 kommissærer til indstilling i samråd med den valgte formand for Kommissionen.

  Hver kommissær, en fra hvert EU-land, tildeles af Kommissionens formand ansvaret for et bestemt politikområde.

  Kommissionen som helhed undergives Europa-Parlamentets godkendelse.

 3. HØRINGER

  Hver kandidat bedømmes af det udvalg i Europa-Parlamentet, der svarer til kandidatens ansvarsområde.

    1) Skriftlig procedure: den indstillede kommissær afgiver skriftlige svar på fem spørgsmål fra MEP'er.

  2) En tre-timers webstreamet høring hos de ansvarlige parlamentsudvalg. Kandidaten holder en åbningstale på højst 15 minutter og skal derefter besvare spørgsmål.

  3) Evalueringsmøde. Det ansvarlige udvalg skal afslutte sin vurdering inden 24 timer efter høringen. udvalget kan anmode om yderligere oplysninger skriftligt.  

  4) En særskilt evalueringsrapport for hver kommissær sendes til Udvalgsformandskonferencen og Formandskonferencen i EP, som, medmindre det besluttes at søge yderligere oplysninger, og efter en udveksling af synspunkter, erklærer høringerne for afsluttede.

 4. AFSTEMING OM INDSÆTTELSE

  Kommissionens formand præsenterer derefter hans eller hendes team og politiske prioriteter under et plenarmøde i Europa-Parlamentet. Efter en debat afgør MEP'erne, med et flertal af de afgivne stemmer, om de støtter det nye kollegium af kommissærer for en mandatperiode på fem år.

 5. NY KOMMISSION

  Europa-Kommissionen kan begynde sin femårige periode efter at være godkendt af Europa-Parlamentet og udnævnt af Rådet.