Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Αρχική σελίδα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ…
 1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  1.   Λαμβάνοντας υπ' όψιν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαβουλεύεται με το ΕΚ για το πρόσωπο που θα μπορούσα να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  2.   Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσιάζει τον υποψήφιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
  3.   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιλέγει τον/την υποψήφιό/α του για το αξίωμα με ειδική πλειοψηφία.
  4.   Εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειψηφία των μελών του (376 ψήφοι)
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
  • Ηγείται της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ
  • Ορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής
  • Συγκαλεί και προεδρεύει των συναντήσεων του Κολεγίου των Επιτρόπων
  • Οργανώνει το έργο της Επιτροπής σε ότι αφορά την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ
 2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
   

  Σε συνενόηση με τον/την πρόεδρο της Επιτροπής, το συμβούλιο ορίζει τους / τις 27 υποψηφίους Επίτροπους.

  Σε κάθε Επίτροπο, ένα άτομο ανά χώρα, ανατίθεται συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

  Η Επιτροπή υπόκειται, συλλογικά, στην έγκριση του ΕΚ.

 3. ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

  Κάθε υποψήφιος/α κρίνεται από την ή τις επιτροπές του ΕΚ που καλύπτουν το χαρτοφυλάκιό του/της.

    1) Γραπτή διαδικασία: ο/η υποψήφιος/α Επίτροπος δίνει γραπτές απαντήσεις σε πέντε ερωτήματα που έχουν θέσει οι ευρωβουλευτές.

  2) Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε δημόσια ακρόαση στις αρμόδιες επιτροπές του ΕΚ, αρχίζοντας με 15λεπτη εισαγωγική ομιλία και συνεχίζοντας με ερωτήσεις των ευρωβουλευτών.

  3) Συνάντηση αξιολόγησης: οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους εντός 24 ωρών από την ακρόαση. Μπορούν να ζητήσουν γραπτώς πρόσθετες πληροφορίες από τον /την υποψήφιο/α.  

  4) Η έκθεση αξιολόγησης κάθε υποψηφίου/ας Επιτρόπου κατατίθεται στην Διάσκεψη των Προέδρων των κοινοβουλευτικών Επιτροπών και την Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, η οποία είτε ζητά επιπλέον πληροφορίες είτε κυρήσσει το τέλος των ακροάσεων.

 4. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Στη συνέχεια ο ή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει το κολλέγιο των Επιτρόπων και τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει για την πενταετία στην ολομέλεια του ΕΚ. Ακολουθεί συζήτηση μετά το τέλος της οποίας η ολομέλεια αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, αν θα παράσχει τη στήριξή της στο νέο κολλέγιο για την πενταετή θητεία του.

 5. ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Μετά την έγκριση του ΕΚ και τον ορισμό της επο το Συμβούλιο, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.