Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Χαρτοφυλάκια και υποψήφιοι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ…
  1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
     

    Σε συνενόηση με τον/την πρόεδρο της Επιτροπής, το συμβούλιο ορίζει τους / τις 27 υποψηφίους Επίτροπους.

    Σε κάθε Επίτροπο, ένα άτομο ανά χώρα, ανατίθεται συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

    Η Επιτροπή υπόκειται, συλλογικά, στην έγκριση του ΕΚ.

Προτεινόμενοι Επίτροποι
 
Χαρτοφυλάκια: Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας - Αντιπρόεδρος
 
 
Χαρτοφυλάκια: Βελτίωση της νομοθεσίας, Διοργανικές σχέσεις, Κράτος Δικαίου και Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων - Α' Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
 
 
Χαρτοφυλάκια: Προϋπολογισμός και ανθρώπινοι πόροι - Αντιπρόεδρος
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ενιαία Ψηφιακή Αγορά - Αντιπρόεδρος
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ενεργειακή Ένωση - Αντιπρόεδρος
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ευρώ και κοινωνικός διάλογος - Αντιπρόεδρος
 
 
Χαρτοφυλάκια: Απασχόληση, Ανάπτυξη. Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα - Αντιπρόεδρος
 
 
Χαρτοφυλάκια: Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 
 
Χαρτοφυλάκια: Δράση για το κλίμα και ενέργεια
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ανταγωνισμός
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία
 
 
Χαρτοφυλάκια: Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, φορολογία και τελωνειακή ένωση
 
 
Χαρτοφυλάκια: Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Νεολαία και Ιδιότητα του πολίτη
 
 
Χαρτοφυλάκια: Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Δεξιότητες και Εργασιακή Κινητικότητα
 
 
Χαρτοφυλάκια: Περιβάλλον, θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση
 
 
Χαρτοφυλάκια: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών
 
 
Χαρτοφυλάκια: Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων
 
 
Χαρτοφυλάκια: Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
 
 
Χαρτοφυλάκια: Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη
 
 
Χαρτοφυλάκια: Δικαιοσύνη, προστασία των καταναλωτών και ισότητα των φύλων
 
 
Χαρτοφυλάκια: Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
 
 
Χαρτοφυλάκια: Περιφερειακη πολιτικη
 
 
Χαρτοφυλάκια: Έρευνα, επιστήμη και καινοτομία
 
 
Χαρτοφυλάκια: Εμπόριο
 
 
Χαρτοφυλάκια: Μεταφορές
 
 
Χαρτοφυλάκια: Ενεργειακή Ένωση - Αντιπρόεδρος
( Αποσυρθείσα υποψηφιότητα )
 
 
 
   
Για περισσότερες πληροφορίες
 
Προηγούμενες ακροάσεις