Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Algus

EUROOPA KOMISJON, UUS KOOSSEIS…
 1. EUROOPA KOMISJONI PRESIDENT
  1.   Euroopa Ülemkogu eesistuja peab Euroopa Parlamendiga konsultatsioone Euroopa Komisjoni presidendi osas, arvestades seejuures Euroopa valimiste tulemusega.
  2.   Pärast konsultatsioone esitab Euroopa Ülemkogu eesistuja kandidaadi Euroopa Ülemkogule.
  3.   Euroopa Ülemkogu teeb kandidaadi osas otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.
  4.   Seejärel toimub Euroopa Komisjoni presidendi valimine Euroopa Parlamendis, vaja on absoluutset häälteenamust (vähemalt 376 häält)
  KOHUSTUSED
  • Juhib Euroopa Komisjoni ehk ELi täidesaatvat võimu
  • Annab Euroopa Komisjonile poliitilise suuna
  • Kutsub kokku ja juhatab komisjoni volinike kolleegiumit
  • Juhib komisjoni tööd ELi poliitikate rakendamisel
 2. VOLINIKUKANDIDAADID JA PORTFELLID
   

  Euroopa Ülemkogu nimetab 27 volinikukandidaati, mille osas on olemas kokkulepe äsjavalitud Euroopa Komisjoni presidendiga.

  Igat liikmesriiki esindab üks volinik, kellele komisjoni president annab juhtida konkreetse poliitikavaldkonna.

  Kogu Euroopa Komisjoni koosseisule peab heakskiidu andma Euroopa Parlament.

 3. KUULAMISED

  Igat volinikukandidaati hindab vastava portfelliga tegelev parlamendi komisjon.

    1) Kirjalik protseduur: volinikukandidaat peab andma kirjalikud vastused EP saadikute viiele küsimusele.

  2) Kolm tundi kestev ja veebis ülekantav kuulamine EP vastava komisjoni ees. Kandidaat esineb kuni 15 minutit kestva avakõnega ja vastab küsimustele.

  3) Hindamiskoosolek. Vastav parlamendi komisjon peab jõudma hindamisega ühele poole 24 tunni jooksul pärast kuulamist. Lisainfot saab küsida kirjalikul teel.  

  4) Iga volinikukandidaadi eraldi hindamisaruanne saadetakse EP komisjonide esimeeste konverentsile ja EP esimeeste konverentsile. Seejärel koguneb EP esimeeste konverents arvamuste vahetuseks ja kui puudub vajadus täiendava info järele, kuulutab esimeeste konverents kuulamised lõppenuks.

 4. AMETISSENIMETAMISE HÄÄLETUS

  Seejärel esitleb komisjoni president oma meeskonda ja poliitilisi prioriteete parlamendi täiskogu istungil. Istungitesaalis järgneb arutelu, peale mida otsustavad saadikud lihthäälteenamusega, kas nad toetavad Euroopa Komisjoni volinike uut kolleegiumit järgmiseks viieks aastaks.

 5. UUS KOMISJON

  Euroopa Komisjoni viieaastane ametiaeg saab alata, kui Euroopa Parlament on komisjoni koosseisule andnud heakskiidu ja Euroopa Ülemkogu selle ametisse nimetanud.