Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Pagrindinis puslapis

EUROPOS KOMISIJA, KAIP RENKAMAS…
 1. KOMISIJOS PIRMININKAS
  1.   Europos Vadovų Tarybos pirmininkas konsultuojasi su Europos Parlamentu dėl galimo kandidato į Europos Komisijos pirmininkus, atsižvelgdamas į Europos rinkimų rezultatus.
  2.   Pasikonsultavęs su EP, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas siūlo kandidatą Europos Vadovų Tarybai.
  3.   Europos Vadovų Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, siūlo kandidatą į Komisijos pirmininkus Europos Parlamentui.
  4.   Europos Parlamentas renka Europos Komisijos pirmininką Jis išrenkamas EP sudarančių narių balsų dauguma (mažiausiai 376 nariai)..
  FUNKCIJOS
  • Priima sprendimus dėl Komisijos vidaus darbo organizavimo, paskiria jos nariams veiklos sritis.
  • Nustato politikos kryptis.
  • Kviečia Komisijos narių kolegijos posėdžius ir jiems pirmininkauja.
  • Vadovauja Komisijos darbui įgyvendinant ES politiką.
 2. PASKIRTI KOMISIJOS NARIAI IR JŲ PORTFELIAI
   

  Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma ir bendru sutarimu su pasiūlytuoju kandidatu į Komisijos pirmininko pareigas, patvirtina sąrašą asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais,atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės siūlymus.

  Komisijos pirmininkas paskirsto nariams portfelius (veiklos sritis).

  Europos Komisijos sudėtį turi patvirtinti Europos Parlamentas.

 3. KLAUSYMAI

  Komisijos nariais siūlomi skirti asmenys dalyvauja EP komitetų klausymuose:

    1) prieš klausymus pretendentas raštu atsako į penkis EP narių klausimus;

  2) tris valandas truksiančio klausymo komitete pradžioje jam arba jai suteikiamas ne daugiau kaip 15 minučių įžanginis žodis, vėliau europarlamentarai užduoda klausimus;

  3) po klausymų rengiamame posėdyje EP nariai vertina kandidato tinkamumą. Komiteto sprendimas turi būti priimtas per 24 valandas ir jis gali prašyti papildomos informacijos;  

  4) Komisijos nariais skiriamų asmenų įvertinimai perduodami Parlamento ir jo komitetų pirmininkų sueigoms, kurios, jei nenusprendžia prašyti papildomos informacijos, po įvertinimų aptarimo skelbia apie klausymų pabaigą.

 4. BALSAVIMAS DĖL KOMISIJOS

  Komisijos pirmininkas pristato savo komandą ir prioritetus per plenarinį EP posėdį. Po debatų europarlamentarai balsavusiųjų dauguma sprendžia, ar pritarti naujai Komisijos narių kolegijai ateinantiems penkeriems metams.

 5. Nauja Komisija

  Po patvirtinimo Parlamente Europos Komisija galės pradėti naują 5 metų kadenciją.