Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Sākums

EIROPAS KOMISIJA, KĀ IEVĒL…
 1. EIROPAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU
  1.   Eiropadomes priekšsēdētājs konsultējas ar Eiropas Parlamentu par iespējamo Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu, ņemot vērā Parlamenta vēlēšanu rezultātus.
  2.   Pēc konsultācijām Eiropadomes priekšsēdētājs Eiropadomei piedāvā Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu.
  3.   Eiropadome izvirza savu kandidātu ar kvalificētu balsu vairākumu.
  4.   Eiropas Parlaments ievēlē Eiropas Komisijas priekšsēdētāju ar savu locekļu balsu vairākumu (vismaz 376).
  PIENĀKUMI
  • Vada ES izpildiestādi - Eiropas Komisiju
  • Nodrošina Komisijas politisko vadību
  • Sasauc un vada komisāru kolēģijas sanāksmes
  • Vada Komisijas darbu ES politikas īstenošanā
 2. KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTI UN PORTFEĻI
   

  Eiropadome, vienojoties ar jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, izvirza 27 komisāra amata kandidātus.

  Komisijas priekšsēdētājs katram komisāram - pa vienam no katras dalībvalsts - uztic atbildību par konkrētām politikas jomām.

  Komisijas priekšsēdētājs un komisāri var stāties amatā tikai tad, ja viņu kandidatūras apstiprinājis Eiropas Parlaments.

 3. UZKLAUSĪŠANAS

  Katru komisāra amata kandidātu novērtē Parlamenta komiteja, kas atbildīga par kandidāta paredzamo darbības jomu.

    1. Rakstiska procedūra. Komisāra amata kandidātiem rakstiski jāatbild uz pieciem EP deputātu jautājumiem.

  2. Atbildīgā Parlamenta komiteja vada trīs stundas garu uzklausīšanu, kas tiek pārraidīta tiešraidē. Kandidāts uzstājas ar 15 minūšu garu runu un pēc tam atbild uz jautājumiem.

  3. Novērtēšanas sanāksme. Atbildīgajai Parlamenta komitejai jāveic novērtēšana 24 stundu laika pēc uzklausīšanas. Tā var prasīt rakstiskā veidā iesniegt papildu informāciju.  

  4. Katra kandidāta novērtējuma ziņojums tiek nosūtīts Komiteju priekšsēdētāju konferencei un EP Priekšsēdētāju konferencei un, ja tiek nolemts, ka nav nepieciešama papildu informācija, pēc viedokļu apmaiņas uzklausīšanas tiek slēgtas.

 4. APSTIPRINĀŠANAS BALSOJUMS

  Komisijas priekšsēdētājs Eiropas Parlamenta plenārsesijas laikā iepazīstina ar savu komandu un politiskajām prioritātēm. Pēc debatēm, EP deputāti ar nodoto balsu vairākumu lemj, vai apstiprināt Komisāru kolēģiju uz piecu gadu termiņu.

 5. JAUNĀ KOMISIJA

  Pēc Parlamenta apstiprinājuma saņemšanas Eiropadome oficiāli ieceļ jauno Komisiju un tā var uzsākt savu piecu gadu termiņu.