Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Homepage

EUROPESE COMMISSIE, HOE WORDEN GEKOZEN…
 1. DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE
  1.   Met inachtneming van de uitslag van de Europese verkiezingen, raadpleegt de voorzitter van de Europese Raad het EP over een mogelijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie.
  2.   Na de raadplegingen, stelt de voorzitter van de Europese Raad een kandidaat voor aan de Europese Raad.
  3.   De Europese Raad beslist over het voorstel van de kandidaat met gekwalificeerde meerderheid.
  4.   Verkiezing van de Commissievoorzitter door het Europees Parlement door de volstrekte meerderheid van de leden (minimaal 376)
  TAKEN
  • Geeft leiding and de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU.
  • Geeft politieke leiding aan de Commissie
  • Zit vergaderingen voor van het college van Commissarissen
  • Geeft leiding aan het werk van de Commissie bij het implementeren van EU-beleid
 2. KANDIDAAT-COMMISSARISSEN EN PORTFOLIO'S
   

  De Raad stelt de 27 kandidaat-commissarisssen aan in samenspraak met de gekozen Voorzitter van de Commissie.

  Iedere Commissaris, één uit elk EU-land, krijgt de verantwoordelijkheid voor een specifiek beleidsterrein toegewezen door de Voorzitter van de Commissie.

  De Commissie moet als geheel door het Europees Parlement worden goedgekeurd.

 3. HOORZITTINGEN

  Iedere kandidaat wordt beoordeeld door de parlementaire commissie bevoegd voor zijn/haar portfolio.

    1) Schriftelijke procedure: de kandidaatcommissaris moet schriftelijk antwoord geven op vijf vragen van de EP-leden.

  2) Een hoorzitting van drie uur voor de bevoegde parlementaire commissie die live wordt uitgezonden. De kandidaat geeft een openingstoespraak van maximaal 15 minuten en moet daarna vragen beantwoorden.

  3) Een evaluatievergadering. De verantwoordelijke commissie moet haar evalutie afronden binnnen 24 uur na de hoorzitting. Zij kan om extra schriftelijke informatie vragen.  

  4) Een afzonderlijk evaluatieverslag voor elke kandidaat-commissaris wordt aan de Conferentie van commissievoorzitters en de Conferentie van voorzitters van het EP doorgestuurd die na een gedachtenwisseling de hoorzittingen gesloten verklaren, tenzij zij besluiten om verdere informatie in te winnen.

 4. AANSTELLINGSSTEMMING

  De voorzitter van de Commissie presenteert vervolgens zijn of haar team en politieke prioriteiten tijdens een plenaire zitting van het Europees Parlement. Na het debat besluiten de leden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, of zij het nieuwe college van Commissarissen steunen voor een mandaat van vijf jaar.

 5. NIEUWE COMMISSIE

  De Europese Commissie kan aan haar termijn van vijf jaar beginnen nadat zij is goedgekeurd door het Parlement en aangesteld door de Raad.