Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Strona główna

KOMISJA EUROPEJSKA, JAK WYBIERZEMY…
 1. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
  1.   Biorąc pod uwagę wynik wyborów europejskich, przewodniczący Rady konsultuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie kandydatury na stanowisko szefa Komisji Europejskiej.
  2.   Po konsultacjach, przewodniczący Rady przedstawia kandydata szefom państw i rządów UE.
  3.   Rada decyduje ws. kandydatury większością kwalifikowaną.
  4.   Wybór przewodniczącego KE przez Parlament Europejski większością głosów (przynajmniej 376 głosów "za").
  OBOWIĄZKI
  • Steruje pracami Komisji Europejskiej - organu władzy wykonawczej UE.
  • Wytycza polityczną drogę Komisji Europejskiej.
  • Zwołuje i kieruje posiedzeniami komisarzy.
  • Kieruje pracami Komisji, w ramach nadzoru wprowadzania unijnego prawa w państwach członkowskich.
 2. KANDYDACI NA KOMISARZY I ICH PORTFOLIO
   

  Rada wyznacza 27 komisarzy w zgodzie z nowowybranym szefem Komisji Europejskiej.

  Każdemu z nich, pochodzącemu z innego kraju UE, przewodniczący KE przyznaje portfolio (tekę - zakres obowiązków).

  Pełny skład Komisji musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski.

 3. PRZESŁUCHANIA

  Każdy kandydat jest oceniany przez odpowiednią komisję Parlamentu Europejskiego (zgodnie z przyznanym portfolio).

    1) Procedura pisemna: kandydat musi przygotować pisemną odpowiedź na pięć pytań od eurodeputowanych.

  2) Trzygodzinne przesłuchanie transmitowane na żywo w internecie: spotkanie kandydata z odpowiednią komisją parlamentarną. Przyszły komisarz ma prawo do 15-minutowego przemówienia otwierającego przesłuchanie, następnie odpowiada na pytania deputowanych.

  3) Spotkanie ewaluacyjne: komisja musi podjąć decyzję w ciągu 24 godzin od wysłuchania. Może zarządać dalszej informacji pisemnej.  

  4) Oddzielne raporty ws. kandydatów trafiają do Konferencji Przewodniczących Komisji PE oraz Konferencji Przewodniczących PE, która w przypadku braku potrzeby uzyskania dalszych informacji o kandydacie, zamyka przesłuchanie.

 4. ZAPRZYSIĘŻENIE KOMISJI

  Szef Komisji Europejskiej podczas sesji plenarnej PE przedstawia proponowany skład Komisji oraz jej polityczne priorytety na najbliższe lata. Po debacie, posłowie głosują (większość zwykła) nad powołaniem Kolegium Komisarzy na pięcioletnią kadencję.

 5. NOWA KOMISJA EUROPEJSKA

  Komisja Europejska może rozpocząć pięcioletnią kadencję po przyjęciu składu przez Parlament oraz oficjalnym powołaniu przez Radę.