Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Kandydaci i ich teki

KOMISJA EUROPEJSKA, JAK WYBIERZEMY…
  1. KANDYDACI NA KOMISARZY I ICH PORTFOLIO
     

    Rada wyznacza 27 komisarzy w zgodzie z nowowybranym szefem Komisji Europejskiej.

    Każdemu z nich, pochodzącemu z innego kraju UE, przewodniczący KE przyznaje portfolio (tekę - zakres obowiązków).

    Pełny skład Komisji musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski.

Kandydaci na komisarzy
 
Teki: Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - Wiceprzewodnicząca
 
 
Teki: Lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność oraz Karta praw podstawowych - Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji
 
 
Teki: Budżet i zasoby ludzkie - Wiceprzewodnicząca
 
 
Teki: Jednolity rynek cyfrowy - Wiceprzewodniczący
 
 
Teki: Unia energetyczna - Wiceprzewodniczący
 
 
Teki: Euro i dialog społeczny - Wiceprzewodniczący
 
 
Teki: Zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność - Wiceprzewodniczący
 
 
Teki: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 
 
Teki: Działania w zakresie zmiany klimatu i energia
 
 
Teki: Konkurencja
 
 
Teki: Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe
 
 
Teki: Sprawy Gospodarcze i Finansowe, podatki i unia celna
 
 
Teki: Edukacja, kultura, młodzież i obywatelstwo
 
 
Teki: Zatrudnienie, sprawy społeczne, kompetencje i mobilność pracowników
 
 
Teki: Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo
 
 
Teki: Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje akcesyjne
 
 
Teki: Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych
 
 
Teki: Zdrowie i bezpieczeństwo żywności
 
 
Teki: Pomoc humanitarna i zarządzanie kryzysowe
 
 
Teki: Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
 
 
Teki: Współpraca i pomoc na arenie międzynarodowej
 
 
Teki: Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci
 
 
Teki: Migracja i sprawy wewnętrzne
 
 
Teki: Polityka regionalna
 
 
Teki: Badania, nauka i innowacyjność
 
 
Teki: Handel
 
 
Teki: Transport
 
 
Teki: Unia energetyczna - Wiceprzewodniczący
( Kandydatura wycofana )