Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Prima pagină

COMISIA EUROPEANĂ, CUM SUNT ALEȘI…
 1. PREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE
  1.   Luând în considerare rezultatul alegerilor europene, președintele Consiliului European consultă Parlamentul European asupra unui posibil candidat la președinția Comisiei.
  2.   În urma consultărilor, președintele Consiliului European propune un candidat Consiliului European.
  3.   Consiliul European decide asupra propunerii candidatului cu majoritate calificată.
  4.   Alegerea președintelui Comisiei de către Parlamentul European cu majoritatea membrilor săi (cel puțin 376).
  SARCINI
  • Conduce Comisia Europeană, care este organul executiv al UE
  • Dă orientarea politică a Comisiei
  • Convoacă și prezidează reuniunile colegiului comisarilor
  • Conduce activitatea Comisiei în implementarea politicilor UE.
 2. COMISARII DESEMNAȚI ȘI PORTOFOLIILE
   

  Consiliul numește 28 de comisari desemnați în cooperare cu noul președinte al Comisiei.

  Fiecare comisar (câte unul din fiecare stat membru) primește responsabilitatea unui domeniu politic specific din partea președintelui Comisiei.

  Comisia ca întreg trebuie să primească aprobarea Parlamentului European.

 3. AUDIERI

  Fiecare candidat este evaluat în comisiile PE specializate în portofoliul respectiv.

    1) Procedura scrisă: comisarul desemnat trebuie să ofere răspunsuri scrise la cinci întrebări puse de deputații europeni.

  2) O audiere de trei ore, transmisă în direct, are loc în cadrul comisiilor responsabile. Candidatul ține un discurs de maximum 15 minute, după care răspunde la întrebări.

  3) Reuniunea de evaluare: Comisia responsabilă trebuie să își finalizeze evaluarea în 24 de ore de la audiere. Poate cere în scris alte informații.  

  4) Un raport de evaluare separat pentru fiecare comisar desemnat este trimis Conferinței Președinților de Comisie și Conferinței Președinților din PE. Aceasta din urmă, în cazul în care decide să nu ceară mai multe informații și în urma unui schimb de opinii, declară audierile încheiate.

 4. VOTUL DE ÎNVESTITURĂ

  Președintele/președinta Comisiei își prezintă echipa și prioritățile politice în cadrul unei ședințe plenare la Parlamentul European. După o dezbatere, deputații europeni decid, cu majoritatea voturilor exprimate, dacă susțin sau nu noul colegiu de comisari pentru un mandat de cinci ani.

 5. NOUA COMISIE

  Comisia Europeană își poate începe mandatul de cinci ani după ce a fost aprobată de Parlament și numită de Consiliu.