Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Portofolii și candidați

COMISIA EUROPEANĂ, CUM SUNT ALEȘI…
  1. COMISARII DESEMNAȚI ȘI PORTOFOLIILE
     

    Consiliul numește 28 de comisari desemnați în cooperare cu noul președinte al Comisiei.

    Fiecare comisar (câte unul din fiecare stat membru) primește responsabilitatea unui domeniu politic specific din partea președintelui Comisiei.

    Comisia ca întreg trebuie să primească aprobarea Parlamentului European.

Comisari desemnați
 
Portofolii: Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate - Vicepreședintă
 
 
Portofolii: 0 mai bună reglementare, relații interinstituționale, statul de drept și carta drepturilor fundamentale - Prim-vicepreședinte al comisiei
 
 
Portofolii: Buget și resurse umane - Vicepreședintă
 
 
Portofolii: Piața Unică Digitală - Vicepreședinte
 
 
Portofolii: Uniune energetică - Vicepreședinte
 
 
Portofolii: Euro și dialogul social - Vicepreședinte
 
 
Portofolii: Ocuparea forței de muncă, creștere economică, invetiții și competitivitate - Vicepreședinte
 
 
Portofolii: Agricultură și dezvoltare rurală
 
 
Portofolii: Acțiuni în domeniul climei și energie
 
 
Portofolii: Concurență
 
 
Portofolii: Economia și societatea digitală
 
 
Portofolii: Afacerile economice și financiare, impozitarea și uniunea vamală
 
 
Portofolii: Educație, cultură, tineret și cetățenie
 
 
Portofolii: Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională
 
 
Portofolii: Mediu, afaceri maritimie și pescuit
 
 
Portofolii: Politica europeană de vecinătate și negocierile pentru extindere
 
 
Portofolii: Stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital
 
 
Portofolii: Sănătate și siguranță alimentară
 
 
Portofolii: Ajutor umanitar și management de criză
 
 
Portofolii: Piața internă, industrie, antreprenoriat și imm-uri
 
 
Portofolii: Cooperare internațională și dezvoltare
 
 
Portofolii: Justiție, protecția consumatorilor și egalitatea de gen
 
 
Portofolii: Migrația și afacerile interne
 
 
Portofolii: Politica regională
 
 
Portofolii: Cercetare, știință și inovare
 
 
Portofolii: Comerț
 
 
Portofolii: Transport
 
 
Portofolii: Uniune energetică - Vicepreședinte
( Candidatură retrasă )