Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

NOT FOUND !Jyrki Katainen

Audiere

 

Jyrki Katainen

Portofoliu: Ocuparea forței de muncă, creștere economică, invetiții și competitivitate - Vicepreședinte
 
Ziua 6 , marţi 7 octombrie 2014 - 10:00 , Bruxelles  
 
Întrebări/răspunsuri
 
1. Competențe generale, angajament european și independență personală

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă motivează? Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei?


Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?


Pe tot parcursul vieții mele profesionale, am crezut în valoarea adăugată pe care o aduce proiectul european. Am fost și sunt un european convins. De importanța integrării europene mi-am dat seama cu precădere în timpul schimbului studențesc Erasmus din 1995. Această experiență de neprețuit, pe care o datorez Uniunii Europene, ilustrează cât se poate de bine oportunitățile fără precedent pe care UE le-a adus cetățenilor săi: șansa de a locui, de a lucra și de a călători oriunde în Europa. Însă, mai presus de toate, trebuie să ne amintim mereu că Uniunea a promovat pacea, stabilitatea și bunăstarea locuitorilor săi. Datorită ei, jucăm acum un rol mult mai important pe scena mondială - avem mai multă influență, dar și mai multe responsabilități. Cooperarea noastră se bazează pe valorile comune stabilite în tratate. Aceste valori trebuie să fie respectate și promovate în continuare în toate politicile UE. Prioritatea noastră trebuie să fie construirea unei Uniuni Europene care să răspundă preocupărilor și nevoilor cetățenilor. Iată principiul care mă ghidează și mă motivează.


În calitate de ministru de finanțe în perioada 2007-2011, am depus toate eforturile pentru a găsi soluții la criza economică și financiară fără precedent. Am contribuit activ la elaborarea politicilor UE, nu doar ca membru al Consiliului European, ci și ca prim-ministru al Finlandei, funcție pe care am avut onoarea s-o îndeplinesc din 2011 până în iunie 2014. Dacă adăugăm cei 15 ani în care am fost membru al parlamentului finlandez, pot spune că am acumulat o experiență vastă în elaborarea politicilor, la nivel național și european. Funcția de membru al Comisiei Europene îmi oferă cadrul prin care îmi pot pune cunoștințele și experiența în serviciul cetățenilor europeni.


Ambiția mea a fost și rămâne aceea de a acționa ca mediator. În calitate de prim-ministru al Finlandei, am condus un guvern format din șase partide acoperind un spectru politic larg, unele cu orientări de stânga, altele cu o ideologie de dreapta. Vreau să rămân pe această cale a consensului și să contribui la găsirea de soluții comune pentru provocările care necesită acțiune la nivelul UE. Mă bazez pe experiența mea când îmi afirm convingerea că cea mai bună modalitate de a depăși criza este colaborarea dincolo de frontierele naționale și instituționale, dincolo de orientările politice.


În cadrul noii Comisii, rolul meu ar fi acela de șef de echipă, de coordonator, de element de legătură care cooperează constructiv și corect cu ceilalți membri ai echipei, în spiritul colegialității și al interdependenței. Ca vicepreședinte pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, îmi propun în primul rând să creez un mediu favorabil pentru o redresare economică mai viguroasă și mai durabilă, să creez mai multe locuri de muncă, să stimulez investițiile în economia reală și să ameliorez competitivitatea Europei. În acest sens, una dintre principalele priorități pe termen scurt și lung este să creăm condițiile optime și să luăm măsurile politice adecvate pentru a genera creștere economică durabilă și locuri de muncă. Președintele ales Jean-Claude Juncker a propus o serie de schimbări majore în cadrul Comisiei Europene. Se va pune accent pe proiecte prioritare pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, proiecte în cadrul cărora membrii Colegiului vor lucra ca o echipă, sub coordonarea vicepreședinților. Cred că această abordare oferă atât Comisiei Europene, cât și instituțiilor UE, în general, ocazia de a se concentra asupra aspectelor cele mai relevante pentru cetățenii din întreaga Europă. Aș fi onorat să particip la acest nou început. Este o sarcină plină de provocări și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a contribui constructiv la acest mod colaborativ de lucru. În această ordine de idei, voi saluta dialogurile periodice cu Parlamentul European, care reprezintă vocea cetățenilor UE, în vederea promovării agendei pentru locuri de muncă și creștere economică.


În îndeplinirea sarcinilor care îmi revin, mă angajez să continui să respect pe deplin obligațiile de independență și integritate, imparțialitate și disponibilitate, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Declar solemn că voi continua să mă conformez standardelor de etică profesională prevăzute la articolele menționate mai sus și în Codul de conduită al comisarilor.


În conformitate cu normele prevăzute de Codul de conduită al comisarilor, am completat și am pus la dispoziția publicului declarația mea de interese. Dacă intervin modificări, îmi voi actualiza imediat declarația.


De asemenea, mă angajez să evit orice funcție sau situație care mi-ar putea pune în discuție independența, imparțialitatea și disponibilitatea față de Comisie. Mă voi abține de la ocuparea oricărei alte funcții publice și de la desfășurarea altor activități profesionale, remunerate sau nu. Îmi asum angajamentul de a-l informa imediat pe președintele Comisiei Europene dacă va apărea o situație care ar implica un posibil conflict de interese în exercitarea atribuțiilor mele oficiale.

 
 
2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră?


Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită, o cooperare mai intensă, precum și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași informații și documente Parlamentului și Consiliului?


Comisia Juncker va fi o Comisie puternică și focalizată. Ea se va baza pe o experiență considerabilă în mediul politic și pe angajamentul de a produce schimbări. Va pune accentul pe colegialitate și pe o Comisie care să fie „mai mare și mai ambițioasă în ceea ce privește aspectele importante și mai mică și mai modestă în ceea ce privește aspectele puțin importante”. Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate joacă un rol major în acest sens, iar experiența mea de om politic – inclusiv de prim-ministru aflat la conducerea unei coaliții formate din șase partide – mă va ajuta să îndeplinesc acest rol.


Dacă voi fi confirmat în funcție, voi primi sarcina de a coordona proiecte care reflectă cu adevărat prioritățile Colegiului și ale europenilor. Alături de ceilalți comisari implicați, mă voi asigura că eforturile sunt direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. În acest proces, rolul meu va fi acela de șef de echipă, de coordonator și de element de legătură. Am învățat din experiență valoarea unui proces decizional colectiv, care permite integrarea tuturor aspectelor relevante și asumarea în comun a responsabilității pentru deciziile luate.


Voi încerca să promovez un model prin care comisarii să ajungă la o viziune comună asupra programului de pe masa de lucru, să aflu cât mai multe puncte de vedere, să identific posibilele lacune și să mă asigur că propunerile noastre și acțiunile subsecvente acestora se bazează pe o abordare și o înțelegere comună. Îmi propun ca prioritatea noastră majoră, promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a investițiilor și a competitivității în Europa, să atingă nivelul maxim de vizibilitate și ambiție.


Structura interinstituțională a UE necesită deschidere și încredere reciprocă. În lipsa acestora, Parlamentul nu își poate exercita în mod eficace controlul democratic. De aceea, mă angajez să particip regulat la dialoguri constructive cu Parlamentul European.


Intenționez să dezvolt o relație strânsă de colaborare cu Parlamentul European și comisiile sale. În acest sens, voi participa periodic la reuniunile plenare și ale comisiilor, făcând frecvent schimb direct de informații, în special cu președinții comisiilor parlamentare relevante și arătându-mi disponibilitatea pentru discuții informale și contacte bilaterale cu membrii Parlamentului European.


Îmi voi exercita rolul de gestionare și organizare a reprezentării Comisiei în domeniile mele de responsabilitate într-o manieră care să maximizeze prezența politică a Comisiei la reuniunile comisiilor parlamentare și la negocierile desfășurate în cadrul trilogului. Și în această privință, noile metode de lucru ale Comisiei și rolul de coordonare jucat de vicepreședinți ar urma să aducă o valoare adăugată importantă relației speciale dintre Parlamentul European și Comisie.


Parlamentul European îi reprezintă pe cetățenii Uniunii și, ca atare, este o sursă esențială de legitimitate. Comisia răspunde în fața Parlamentului European și depinde de sprijinul politic al acestuia. Pun mare preț pe această responsabilitate. Dacă voi fi confirmat în funcția de membru al Comisiei, voi continua să o tratez cu maximă seriozitate. Fără a aduce atingere principiului colegialității – pe care această Comisie și funcția de vicepreședinte își propun să îl promoveze, îmi asum, de asemenea, responsabilitatea politică pentru acțiunea efectuată în domeniul de care răspund, în conformitate cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie.


În ceea ce privește acțiunile întreprinse ca urmare a pozițiilor și solicitărilor Parlamentului European, voi aplica dispozițiile Acordului-cadru și mă voi asigura că, în domeniile care țin de responsabilitatea mea, Comisia va răspunde rezoluțiilor sau cererilor parlamentare bazate pe articolul 225 din TFUE, în termen de 3 luni de la adoptarea lor. În acest context, împărtășesc și susțin pe deplin angajamentul formulat de președintele ales Juncker, potrivit căruia viitoarea Comisie va acorda o atenție deosebită rapoartelor de inițiativă legislativă. Sprijin și îmi însușesc fără rezerve angajamentul de a pune în aplicare principiul egalității de tratament în relația cu Parlamentul European și cu Consiliul în ceea ce privește accesul la reuniuni sau la fluxul de informații, în conformitate cu prevederile Acordului-cadru.

 
 
Întrebări din partea Comisiei pentru afaceri economice și monetare:

3. Pachetul privind investițiile


Cum veți duce la îndeplinire, în următoarele trei luni, pachetul privind investițiile anunțat în orientările politice prezentate de președintele ales al Comisiei? Ce măsuri concrete intenționați să adoptați? Ce instrumente veți utiliza sau/și crea în acest sens? Cum veți implica Parlamentul European?


Lansarea unui pachet ambițios în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții va fi prima prioritate a noii Comisii.


Nivelul investițiilor, care a scăzut drastic în timpul crizei, rămâne modest. Lipsa investițiilor reflectă un comportament mai precaut de creditare din partea unui sistem bancar slăbit, precum și o serie de incertitudini la nivel politic și o oarecare scădere a cererii agregate. Trebuie să luăm măsuri decisive și imediate, pe de o parte pentru a crea un cadru adecvat de reglementare în sectorul financiar și în alte sectoare specifice, astfel încât să încurajăm investițiile private, și pe de altă parte pentru a garanta o utilizare optimă a resurselor publice europene și naționale.


Nici cererea, nici oferta nu pot soluționa singure problema cu care ne confruntăm. Pachetul ar trebui să fie amplu, pentru a stimula investițiile din sectorul public și privat atât la nivel european, cât și la nivel național.


De aceea, intenționez să particip la realizarea pachetului mobilizând toate instrumentele disponibile în UE și în statele membre, instrumente care ne-ar permite să acționăm ferm și hotărât. Pachetul ar trebui să vizeze în special stimularea investițiilor care oferă avantaje economice și sociale importante. Trebuie identificate proiectele cele mai promițătoare și, în același timp, trebuie accelerată derularea proiectelor în curs de desfășurare.


În ceea ce privește ameliorarea utilizării resurselor publice disponibile la nivel european și național, intenționez să promovez o mai bună utilizare a fondurilor bugetare ale UE, să îmbunătățesc și să maximizez rolul BEI și al băncilor publice naționale de investiții și să mă asigur că structura măsurilor de consolidare fiscală vine în sprijinul investițiilor:


- La nivelul UE, trebuie să ne asigurăm că fondurile disponibile sunt utilizate mai eficient în vederea sprijinirii investițiilor – în acest sens, putem vorbi de exemplu despre utilizarea unor instrumente financiare inovatoare. Comisia finalizează programarea și îmi propun să colaborez cu colegii mei și cu statele membre pentru a încuraja toate părțile implicate să se concentreze pe creșterea generatoare de locuri de muncă. Îl voi sprijini pe vicepreședintele pentru buget și resurse umane în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, prevăzută pentru sfârșitul anului 2016. Această revizuire va fi o ocazie importantă de a orienta într-o mai mare măsură bugetul UE în direcția creării de locuri de muncă și a stimulării creșterii economice, a investițiilor și a competitivității. De asemenea, intenționez să colaborez îndeaproape cu BEI pentru a identifica modalități prin care poate fi sporit rolul său în stimularea investițiilor.


- La nivel național, trebuie să găsim posibilități de îmbunătățire a calității cheltuielilor publice și a altor instrumente precum băncile publice naționale de investiții. În ceea ce privește utilizarea bugetelor naționale pentru creștere și investiții, voi depune eforturi, împreună cu viitorii mei colegi, pentru a garanta că statele membre respectă Pactul de stabilitate și de creștere, utilizând totodată în mod optim flexibilitatea intrinsecă a normelor prevăzute de pact.


Mi-am propus, în același timp, să contribui la introducerea unor măsuri de reglementare menite să stimuleze investițiile private. Mai exact, voi încuraja implementarea reformelor naționale care ar permite înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor și, alături de ceilalți vicepreședinți cointeresați, voi promova finalizarea pieței unice în sectoare-cheie, de la energie la economia digitală. Astfel de măsuri sunt de natură să furnizeze stimulentele necesare pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă. De asemenea, intenționez să cooperez strâns cu ceilalți comisari pentru a crea o uniune a piețelor de capital, garantând astfel că reglementarea sectorului financiar facilitează o mai bună finanțare a economiei reale. Concret, mă refer la următoarele elemente:


- Implementarea unor reforme care să conducă la creștere economică și crearea de locuri de muncă, inclusiv prin finalizarea pieței unice: reformele adecvate pot crea condițiile-cadru pentru stimularea investițiilor private și restabilirea încrederii investitorilor. Printre factorii importanți în domeniu se numără existența unor piețe competitive, a unor reglementări eficiente, aplicarea unor mecanisme optime de guvernanță și buna funcționare a administrației și a sistemului de achiziții publice. Importanța unui cadru de reglementare corect, eficient și predictibil este vitală, în special în cazul industriilor de rețea, caracterizate de investiții inițiale foarte mari și de orizonturi investiționale cu termen lung. Împreună cu viitorii mei colegi, intenționez să contribui la elaborarea unor propuneri concrete de înlăturare a obstacolelor normative, de sporire a certitudinii și de consolidare a încrederii, cu scopul de a debloca investițiile în sectoare esențiale precum energia, telecomunicațiile sau transporturile. În același timp, vreau să contribui la aprofundarea cadrului de guvernanță economică a UE, astfel încât să sporească implicarea și angajamentul statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor adecvate.


- Finalizarea uniunii bancare și crearea unei uniuni a piețelor de capital: pentru a pune capăt fragmentării piețelor financiare și a garanta că proiectele valoroase primesc finanțarea pe care o merită, este important să punem în aplicare uniunea bancară, domeniu în care voi colabora strâns cu comisarul desemnat pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital. Nu putem dezvolta un sistem financiar mai diversificat dacă nu înlăturăm obstacolele din calea finanțării de pe piața de capital. Demararea operațiunilor de securitizare de înaltă calitate poate juca un rol major în această direcție.


Ansamblul acestor acțiuni, care trebuie dezvoltate și transformate în inițiative concrete printr-o colaborare temeinică în cadrul Comisiei, reprezintă un proiect ambițios de stimulare a investițiilor în Europa. Acțiunile vor include măsuri legislative și nelegislative, în domenii foarte diverse. Pentru a transpune în realitate o abordare atât de amplă, Parlamentul European va fi un partener principal. Stimularea investițiilor în Europa necesită un consens larg, precum și legitimitate și responsabilitate democratică. Intenționez să mă consult regulat cu Parlamentul European atât în ceea ce privește pachetul, în ansamblul său, cât și în ceea ce privește inițiativele concrete care rezultă din acesta.


4. Competitivitatea


Ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investițiile și competitivitatea reprezintă elementele esențiale ale recomandărilor specifice fiecărei țări, însă statele membre au întârziat punerea în aplicare a acestor recomandări. Ce trebuie întreprins în acest domeniu? Cum intenționați să îmbunătățiți poziția concurențială a Europei în cadrul economiei mondiale? Pentru realizarea acestui obiectiv, cum vedeți rolul dumneavoastră, având în vedere diferitele domenii de competență care intră în portofoliul dumneavoastră, printre care crearea unui climat favorabil antreprenoriatului drept precondiție pentru crearea de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene? Ce măsuri concrete veți adopta pentru a promova un mediu mai favorabil antreprenoriatului?


În ultimii ani, unele dintre cele mai de succes reforme din lume s-au înregistrat în țări din Europa. Au fost sau sunt pe cale să fie puse în aplicare reforme substanțiale, care reflectă fidel recomandările specifice fiecărei țări, propuse de Comisie în contextul semestrului european. În multe state membre, aceste recomandări reprezintă un punct de referință pentru politicile adoptate. Iar eforturile încep să dea rezultate. Stabilitatea macroeconomică este o precondiție pentru orice decizie a investitorilor și a angajatorilor, deci iată că există deja realizări importante. Progresele sunt vizibile în special în ceea ce privește consolidarea fiscală. Dovada este reducerea numărului de state membre care fac obiectul procedurii aplicabile deficitelor excesive: din 2011 până în prezent, acesta a scăzut la mai puțin de jumătate, de la 24 la 11. De asemenea, s-au luat măsuri de reformare a politicilor în domeniul ocupării forței de muncă, de exemplu prin mobilizarea unor politici active în domeniul pieței forței de muncă și prin instituirea unor garanții pentru tineret.


După părerea mea, eforturile de reformare nu au fost la fel de ample în materie de impozitare, în special în domenii precum sarcina fiscală asupra costului forței de muncă, piețele produselor și serviciilor și industriile de rețea, precum și în materie de îmbunătățire a mediului de afaceri și a condițiilor-cadru pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Statele membre ar putea face mai mult pentru a îmbunătăți acoperirea și performanțele sistemelor de educație și de asigurări sociale, precum și pentru a ameliora eficiența administrației publice. Impactul crizei asupra ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale este unul de anvergură - un fapt evidențiat de atingerea unor niveluri inacceptabil de ridicate ale ratei șomajului, în special în rândul tinerilor, dar și de creșterea, în multe țări, a numărului de persoane afectate de sărăcie și de excluziune socială. În câteva țări și în numeroase sectoare economice se înregistrează un nivel foarte ridicat al datoriei publice și private. Mai mult, condițiile de finanțare rămân foarte dificile în numeroase regiuni ale Europei, în special în cazul IMM-urilor și al întreprinderilor nou înființate, iar piața de creditare din zona euro este în continuare foarte fragmentată. Pe viitor, consider că recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să devină un instrument și mai eficace, ceea ce constituie una dintre provocările importante.


Competitivitatea nu poate crește în urma unei singure acțiuni sau a măsurilor luate într-un singur domeniu. Pentru aceasta, trebuie să ne reunim și să ne canalizăm toate eforturile de reformă, la nivel european și național, pentru a crea un mediu macroeconomic previzibil, pentru a dezvolta antreprenoriatul, pentru a stimula investițiile în educație, infrastructură și tehnologii noi și pentru a transforma UE într-o zonă atractivă pentru producători și investitori. Trebuie să luăm măsuri pentru a promova un climat de afaceri favorabil creșterii economice, în special pentru IMM-uri, precum și servicii moderne de administrație publică. Trebuie să ajutăm întreprinderile să valorifice la maxim oportunitățile transfrontaliere, nu doar pe piața unică, ci și pe cea internațională - astfel, ele vor putea crea mai multe locuri de muncă. Și nu în ultimul rând, trebuie să promovăm o politică comercială de viitor și o convergență internațională a standardelor și reglementărilor. În condițiile în care se estimează că, în 2015, 90 % din creșterea mondială va avea loc în exteriorul UE, accesul la piețele țărilor din afara Uniunii rămâne un factor esențial pentru competitivitatea Europei. Înlăturarea barierelor comerciale netarifare este din ce în ce mai importantă atât pentru a deschide piețele, cât și pentru a apăra interesele UE și pentru a promova în mod activ condiții competitive egale pe alte piețe.

 
 
Întrebări din partea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

5. Metode de lucru:


Cum vedeți evoluția rolului vicepreședintelui responsabil pentru ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investiții și competitivitate în următorul mandat? Cum veți exercita dreptul dumneavoastră de a influența inițiativele prezentate de comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională? [A se vedea scrisoarea de misiune adresată dumneavoastră de dl Juncker: „Ca regulă generală, nu voi include o nouă inițiativă în programul de lucru al Comisiei și nu o voi înscrie pe ordinea de zi a Colegiului, cu excepția cazului în care acest lucru îmi este recomandat de unul dintre vicepreședinți, pe baza unor argumente solide și a unui raport clar care să fie coerent cu proiectele prioritare din orientările politice.”] Cum veți îmbunătăți implicarea Parlamentului European în pregătirea actelor delegate, în special în ceea ce privește informarea și accesul la reuniunile experților? Vă angajați să ameliorați transmiterea legislației secundare și a documentelor de comitologie?


Rolul vicepreședinților și al comisarilor va fi acela de a duce la îndeplinire Agenda pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice prezentată de președintele ales. Fiecare vicepreședinte are în portofoliu domenii clare de responsabilitate și are obligația de a asigura o coordonare și o cooperare eficace în cadrul Colegiului. Avem datoria de a lucra în echipă, respectând principiul colegialității, pentru a servi intereselor europenilor. Acesta este principiul director pe toată durata mandatului. Voi colabora strâns cu toți comisarii implicați pentru a favoriza creșterea economică și crearea de locuri de muncă peste tot în Uniunea Europeană.


Dacă voi fi confirmat în funcția de vicepreședinte pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, voi juca rolul de mediator și voi pune accent pe coerență și eficacitate. În calitate de prim-ministru al Finlandei, am condus un guvern eterogen, cu partide acoperind un spectru politic larg, de stânga și de dreapta. Vreau să rămân pe această cale a consensului, străduindu-mă să găsesc cele mai adecvate soluții la provocările care necesită intervenția UE. Pe baza experienței mele, am convingerea că pentru a servi intereselor cetățenilor europeni trebuie să colaborăm dincolo de frontierele naționale și instituționale, dincolo de orientările politice.


Mă voi strădui ca toate comisiile parlamentare relevante, inclusiv Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, să primească informații complete în legătură cu orice evoluție majoră, în același timp cu Consiliul. Voi fi disponibil pentru participarea regulată la reuniunile comisiei dumneavoastră. De asemenea, voi face tot posibilul pentru a vă sta la dispoziție în cadrul unor reuniuni bilaterale. Le voi cere colegilor mei să vă ofere asistență și să vă furnizeze explicații detaliate despre actele legislative, nelegislative, delegate și de punere în aplicare, inclusiv despre implementarea lor.


Știu că în ultimii ani, distincția între actele delegate și cele de punere în aplicare a generat unele controverse interinstituționale în cadrul procesului legislativ. Acest subiect prezintă interes pentru toate instituțiile și va trebui să găsim împreună soluții comune, care să respecte prevederile tratatelor. La ora actuală se află în desfășurare un proces de reflecție privind modul prin care s-ar putea spori implicarea și transparența. Susțin întru totul aceste eforturi și cred că ele trebuie extinse pe plan orizontal în cadrul Comisiei, întrucât sunt relevante pentru toate portofoliile și au un caracter interinstituțional.


În domeniile aflate în responsabilitatea mea, mă voi asigura, împreună cu colegii mei, că actualele angajamente ale Comisiei sunt în concordanță cu Înțelegerea comună privind actele delegate și că Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie este pe deplin respectat. Este vorba, în special, de angajamentul de a efectua consultări adecvate și transparente la nivel de experți pentru pregătirea actelor delegate și de a garanta faptul că Parlamentul și statele membre primesc toate informațiile relevante. Totodată, este vorba despre respectarea dispozițiilor Acordului-cadru cu privire la participarea experților Parlamentului la reuniunile grupurilor de experți. Acest lucru ar urma, în același timp, să faciliteze controlul din partea Parlamentului, în special în cazul actelor delegate, pentru care Parlamentul are drepturi de control ex-post. În ceea ce privește actele de punere în aplicare, trebuie respectate prevederile Regulamentului (UE) nr. 182/2011/CE, în timp ce transparența este asigurată prin registrul de comitologie.


6. Priorități:


Care sunt principalele priorități pe care intenționați să le urmăriți în cadrul responsabilităților dumneavoastră, având în vedere criza socială și a ocupării forței de muncă, în special șomajul în rândul tinerilor, care afectează o serie de state membre? Ce intenționați să întreprindeți pentru a îmbunătăți dimensiunea socială și de ocupare a forței de muncă a Strategiei Europa 2020 și pentru a realiza obiectivul acesteia de a crea locuri de muncă de calitate în mod eficace? Cum vedeți echilibrul dintre libertățile economice și drepturile sociale fundamentate în Europa? Cum veți respecta declarația președintelui Juncker din orientările sale politice potrivit căreia „dumpingul social nu-și are locul în Uniunea Europeană” și „același tip de muncă efectuată în același loc ar trebuie să fie remunerată în același mod”? Ce inițiative specifice legislative și nelegislative în domenii precum ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională intenționați să prezentați împreună cu comisarul desemnat Thyssen și în conformitate cu ce calendar?


Rata șomajului este ridicată, iar în multe părți din UE, rămâne la niveluri inacceptabile. Mă îngrijorează în mod deosebit numărul mare de tineri care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă și care descoperă că nu dețin competențele sau calificările și educația cerute pe piață. De asemenea, mă neliniștește situația celor care rămân în șomaj de lungă durată. Voi încerca neobosit să inversez aceste tendințe. Europa nu își poate permite să irosească talentul.


Unul dintre obiectivele prevăzute explicit de Tratat, acela ca Europa să devină o economie de piață socială și foarte competitivă, care țintește către ocuparea întregii forțe de muncă și către progresul social, se reflectă și în obiectivul Strategiei Europe 2020, de a atinge o rată de ocupare a forței de muncă la nivelul Uniunii de 75 %. Crearea cât mai multor locuri de muncă este cea dintâi prioritate a portofoliului meu și cea dintâi prioritate din cadrul Orientărilor politice prezentate de președintele ales Juncker. Avem responsabilitatea de a înregistra rezultate concrete.


Nivelul ocupării forței de muncă depinde în mare măsură de factori macroeconomici, dar tratatele conferă Uniunii o sferă de competență limitată în domeniul politicilor de ocupare a forței de muncă. De aceea, rolul meu de coordonator al măsurilor care țin de locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate are o importanță considerabilă. Trebuie să mobilizăm toate instrumentele pentru a aduce rezultate vizibile în viața cetățenilor noștri. Principala noastră responsabilitate în materie de ocupare a forței de muncă este să coordonăm mai bine și să sprijinim mai mult eforturile statelor membre, utilizând cadrul de guvernanță recent îmbunătățit. Mă refer în special la componenta referitoare la ocuparea forței de muncă din cadrul semestrului european și al recomandărilor specifice fiecărei țări.


În opinia mea, cele patru priorități imediate în domeniu ar fi următoarele:


- Trebuie să investim în capitalul uman, să modernizăm sistemele de educație și formare profesională, inclusiv învățământul secundar superior și cel vocațional, astfel încât cetățenii UE să poată dobândi competențe de înaltă calitate. Trebuie să încurajăm o cultură a antreprenoriatului, inclusiv a antreprenoriatului social, și să promovăm competitivitatea prin locuri de muncă de înaltă calitate și calificare.


- Trebuie să ne asigurăm că sistemele de educație și formare profesională răspund nevoilor întreprinderilor și societăților, în general. De asemenea, trebuie să ne intensificăm eforturile de facilitare a trecerii de la învățământ la viața profesională. Garanția pentru tineret este un instrument-cheie în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Dar pentru ca schema de garanție pentru tineret să se dezvolte și să dea rezultate peste tot în UE, este nevoie de o cooperare strânsă între toate părțile implicate. Trebuie să ne asigurăm că implementarea garanției pentru tineret cu sprijinul financiar al Inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” este eficace și dă rezultate tangibile. Mai mult, implementarea trebuie accelerată și extinsă, astfel încât garanția pentru tineret să fie disponibilă acolo unde este extrem de necesară.


- Trebuie să promovăm o piață a muncii mai reactivă, mai deschisă și mai incluzivă. Pentru aceasta, trebuie să îmbunătățim eficacitatea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și pe cea a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, să stopăm segmentarea pieței muncii prin modernizarea legislației în materie de protecție a locurilor de muncă și prin încurajarea mobilității ocupaționale și a mobilității în sens ascendent a locurilor de muncă. Politicile noastre trebuie să se adapteze la nevoile cetățenilor și să evite excluziunea socială.


- Trebuie să ne asigurăm că sistemele de securitate socială sunt viabile din punct de vedere financiar și social, pentru a le furniza cetățenilor UE o protecție reală, în locul și la momentul potrivit. Securitatea socială reprezintă o investiție în prosperitatea tuturor europenilor și susține justiția socială. Nu putem uita faptul că fenomenul de îmbătrânire a populației exercită o presiune enormă asupra sistemelor de protecție socială. Trebuie să modernizăm aceste sisteme, să ne asigurăm că sunt mai bine direcționate și mai eficiente, pregătite pentru viitor. Voi urmări, de asemenea, ca una dintre prioritățile majore de pe agenda Comisiei să fie promovarea politicilor care sprijină grupurile vulnerabile și combat excluziunea socială.


UE continuă să urmărească obiective sociale importante, precum îmbunătățirea în permanență a condițiilor de viață și de muncă și asigurarea progresului social. Există o serie de drepturi și principii prevăzute de Carta drepturilor fundamentale care au o relevanță directă pentru dreptul muncii și condițiile de muncă.


În iulie, președintele ales Juncker a declarat că „dumpingul social nu-și are locul în Uniunea Europeană”. În acest context, va fi crucială implementarea și aplicarea corectă a Directivei privind executarea Directivei cu privire la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, care consolidează instrumentele și mecanismele menite să combată abuzurile și eludarea normelor aplicabile. În același timp, președintele ales Juncker a declarat că va lansa o revizuire specifică a textului acestei directive. Voi sprijini, de asemenea, măsurile de combatere a muncii nedeclarate, întrucât acestea sunt importante pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.


În ceea ce privește remunerarea, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că principiul „remunerație egală pentru muncă egală” este unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene, inclus în tratate încă din 1957. Este foarte important să ne asigurăm că toți cetățenii beneficiază de șanse egale și echitabile pe piața muncii. Sprijin cu tărie apelul președintelui ales la realizarea de progrese în acest domeniu.


Unul dintre principalele obiective ale următoarei Comisii va fi utilizarea tuturor instrumentelor politice, juridice și financiare pentru a oferi un nou impuls în direcția îndeplinirii obiectivelor stabilite în 2010 în cadrul Strategiei Europa 2020. Pentru a obține rezultate tangibile, trebuie să identificăm inițiative care să stimuleze companiile să creeze locuri de muncă, să soluționeze problema neconcordanței de competențe și să ne amelioreze competitivitatea. Unul dintre primele acte elaborate de noua Comisie va fi un pachet ambițios în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții, menit să reunească resursele din sectorul public și din cel privat. Trebuie să acționăm rapid și inteligent. Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020 se va baza pe rezultatele consultării publice aflate în curs de desfășurare, pe analiza Comisiei și pe reacțiile primite.


Comisia care își încheie mandatul a prezentat o comunicare privind consolidarea dimensiunii sociale a uniunii monetare europene. Vom continua să ne îmbogățim baza de informații prin intermediul tabloului de bord al indicatorilor sociali și de ocupare a forței de muncă. Vom îmbunătăți cooperarea cu parlamentele naționale, cu partenerii social și cu toate părțile relevante, pentru a garanta implicarea tuturor și obținerea de rezultate concrete. Așa cum a precizat președintele ales Juncker în Orientările politice pe care le-a prezentat, pe viitor, orice program de sprijin și reformă destinat țărilor din zona euro aflate în dificultate va fi evaluat atât din perspectiva sustenabilității bugetare, cât și din cea a impactului social.


Împărtășesc pe deplin opinia președintelui ales Juncker, potrivit căreia libera circulație a lucrătorilor a fost întotdeauna unul dintre pilonii pieței interne și furnizează oportunități majore atât pentru cetățeni, cât și pentru economia Europei. Mobilitatea sporită a forței de muncă va avea un efect pozitiv și asupra competitivității noastre pe plan internațional. De aceea, voi continua modernizarea și reformarea instrumentelor pe care le avem la dispoziție pentru a sprijini ocuparea forței de muncă și acoperirea cererii de pe piața muncii prin intermediul mobilității. Alături de colegii mei, voi colabora cu autoritățile naționale pentru a ne asigura că normele existente sunt bine înțelese și puse în aplicare și pentru a combate abuzurile sau cererile frauduloase.


Aștept cu nerăbdare să lucrez în strânsă cooperare cu ceilalți membri ai Colegiului pentru a garanta buna aliniere a politicilor sociale și economice.

 
 
Întrebări din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

7. Priorități


Care sunt principalele priorități pe care intenționați să le urmăriți în cadrul portofoliului care vi s-a propus, având în vedere accentul care se pune pe crearea de locuri de muncă, creștere economică, competitivitate și dezvoltare durabilă? Ce calendar aveți în vedere pentru realizarea acestor priorități? Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și în conformitate cu ce calendar? Cum veți asigura personal buna calitate a propunerilor legislative, transparența deplină a activităților de lobby (care vă vizează pe dumneavoastră și serviciile dumneavoastră) și consultarea consecventă și echilibrată a tuturor părților interesate având în vedere și necesitatea de a realiza evaluări aprofundate ale impactului?


Primele mele două priorități sunt prezentarea rapidă a unui pachet ambițios în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții și evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020. Așa cum am arătat mai sus, aceste priorități necesită mobilizarea tuturor instrumentelor disponibile, inclusiv reforme menite să valorifice potențialul de creștere economică și politici și măsuri bugetare inteligente și sustenabile menite să îndepărteze obstacolele normative în sectoarele-cheie.


Ne-am propus ca pachetul în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții să furnizeze un plan amplu, cu măsuri care vizează atât oferta, cât și cererea. Acesta necesită eforturi comune la nivel european și național și ar trebui să valorifice surse publice și private, în același timp. Pachetul ar trebui să vizeze în special stimularea investițiilor care oferă avantaje economice și sociale importante. Trebuie identificate proiectele cele mai promițătoare și, în același timp, trebuie accelerată derularea proiectelor în curs de desfășurare. De asemenea, trebuie să utilizăm mai eficient resursele financiare ale UE. Uniunea dispune de o serie întreagă de instrumente financiare menite să sprijine creșterea economică și crearea de locuri de muncă peste tot în Europa, inclusiv prin stimularea investițiilor private. Dacă voi fi confirmat în funcție, voi colabora cu ceilalți comisari și cu Banca Europeană de Investiții pentru a maximiza efectul acestor instrumente și pentru a valorifica pe deplin dimensiunea lor europeană, având ca obiectiv principal creșterea economică generatoare de locuri de muncă. Planul amplu despre care vorbesc va urmări, de asemenea, alte priorități ale noului mandat, cum ar fi finalizarea pieței unice. Va trebui să lucrăm la înființarea unei uniuni a piețelor de capital și la asigurarea stabilității sectorului bancar, elemente de bază care ar îmbunătăți și mai mult capacitatea sistemului financiar de a furniza finanțare pentru investițiile pe termen lung. Întreprinderile au nevoie de acces mai facil la surse alternative de finanțare. Capitalul trebuie să poată circula liber în cadrul Uniunii, în funcție de cerere. În conformitate cu Orientările politice prezentate de președintele ales, obiectivul meu este ca pachetul în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții să fie finalizat în termen de trei luni de la preluarea mandatului.


În ceea ce privește evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020, prima etapă va fi integrarea rezultatelor consultării în curs de desfășurare, care urmează să se încheie la finalul lunii octombrie. Salut călduros contribuția Parlamentului European în acest context și aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a ne intensifica eforturile pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Împreună cu colegii mei, voi analiza cu atenție rezultatele consultărilor, voi trage concluzii cu privire la punerea în aplicare a strategiei și voi examina diferite posibilități de dezvoltare a acesteia. De asemenea, Comisia va analiza și va prezenta stadiul de punere în aplicare a pachetului privind guvernanța economică și a pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetară. Calendarul evaluării urmează a fi stabilit la nivel de Colegiu, însă evaluarea este o prioritate pentru primele luni ale mandatului noii Comisii.


Atât pe termen scurt, cât și pe termen scurt, prioritatea globală este să acordăm atenția cuvenită creării unor condiții optime și luării unor măsuri politice adecvate pentru a genera creștere economică durabilă și locuri de muncă. Unul dintre elementele esențiale ale reacției Uniunii la criză este aplicarea unei agende de reforme structurale care să fie bine concepută și eficace. În acest domeniu, consider că este prioritar: să promovăm un mediu de afaceri favorabil creșterii economice și antreprenoriatului; să aprofundăm piața internă a bunurilor și serviciilor; să înaintăm pe calea realizării unei piețe unice în domeniul digital și în sectorul energetic; să ne asigurăm că sistemul de impozitare este favorabil creșterii economice și încurajează munca legală și alegerile sustenabile; să ne asigurăm că administrația publică este mai eficientă și mai orientată către cetățeni și că industria europeană devine mai competitivă. Europa trebuie să rămână o destinație din ce în ce mai atractivă pentru investitori, lucrători și producători. În aplicarea acestor reforme și a altor reforme necesare, voi acorda cea mai mare atenție efectelor pe care propunerile Comisiei le au asupra ocupării forței de muncă și impactului lor pe termen lung asupra capacității de a genera creștere economică și locuri de muncă durabile. Împreună cu ceilalți vicepreședinți, voi depune eforturi pentru integrarea sistematică a considerentelor legate de ameliorarea legiferării și a competitivității în lucrările Comisiei.


Îl voi sprijini pe vicepreședintele pentru buget și resurse umane în pregătirea revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, prevăzută pentru sfârșitul anului 2016. Bugetul UE este principalul instrument financiar cu care Uniunea poate sprijini creșterea economică. Voi urmări maximizarea impactului cheltuielilor bugetare care susțin ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investițiile și competitivitatea.


Toate măsurile legislative și nelegislative vor face obiectul unui proces decizional în cadrul Colegiului. Îmi voi structura activitățile pe principiul unei mai bune legiferări și pe cel al elaborării de politici bazate pe dovezi și îmi voi sfătui colegii să procedeze la fel. Voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale, precum și cu ceilalți colegi, pentru a garanta că reglementările sunt favorabile inovării și competitivității durabile și că nu impun sarcini disproporționate pentru IMM-uri. Calitatea legiferării, bazată pe evaluări aprofundate ale impactului și pe principiul subsidiarității și al proporționalității, va constitui criteriul în funcție de care voi decide dacă să recomand sau nu o inițiativă în cadrul programului de lucru al Comisiei ori al agendei Colegiului.


Calitatea politicilor și a legiferării depinde, printre altele, de calitatea bazei de cunoștințe și de utilizarea echilibrată a consultării părților interesate. Sunt conștient de importanța unui dialog amplu și timpuriu cu părțile interesate. Fie că este vorba de întreprinderi sau de alte părți interesate, acestea sunt de fapt destinatarii finali ai legislației UE. Trebuie să ținem întotdeauna cont de răspunsurile și de solicitările lor. De aceea, voi întreține comunicarea cu toate părțile legitim interesate, inclusiv cu reprezentanți ai mediului de afaceri, consumatori, angajați, ONG-uri, societatea civilă, mediul academic, după caz. Procesul trebuie să fie și va fi transparent, ghidat de scopul unic de a găsi cele mai bune soluții, în interesul Europei. Susțin pe deplin ambiția președintelui ales Juncker de a ne constitui într-o administrație publică modernă, eficientă și transparentă. În acest sens, sunt dispus să public pe site-ul meu informații cu privire la toate contactele și întâlnirile cu asociații profesionale sau persoane care desfășoară activități independente, pe orice temă legată de elaborarea și aplicarea politicilor UE.


8. Cooperare/control


În calitate de vicepreședinte responsabil pentru ocuparea forței de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, cum veți gestiona coordonarea cu comisarii din echipa dumneavoastră și cu ceilalți vicepreședinți ale căror domenii de politică au un impact asupra domeniului dumneavoastră de politică sau sunt afectate de acesta? În plus, cum veți asigura cooperarea consolidată cu Comisia pentru industrie, energie și cercetare? În special, ce măsuri veți adopta pentru a înlesni controlul din partea comisiei asupra procedurilor legislative și nelegislative (inclusiv pregătirea actelor legislative, precum și a actelor delegate și de punere în aplicare), precum și controlul asupra punerii acestora în aplicare?


Prioritățile expuse mai sus reflectă principalele priorități globale ale Comisiei, iar aceste obiective nu pot fi atinse decât prin colaborarea cu ceilalți vicepreședinți și comisari. Prin acțiunile mele, sper să pot da un impuls și o direcție eforturilor noastre, pentru a le alinia perfect obiectivului comun și să pot asigura coerența tuturor acțiunilor noastre sub semnul imperativului de a promova creșterea economică, ocuparea forței de muncă și competitivitatea.


Voi colabora permanent, la nivel bilateral și colectiv, cu comisarii care lucrează la măsuri legate de locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate. De asemenea, îmi voi coordona activitățile cu ceilalți vicepreședinți. Împreună, ne vom asigura că aspectele referitoare la locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate au întotdeauna prioritate în cadrul Comisiei.


Avem nevoie de o cooperare strânsă nu doar la nivelul Comisiei, ci și la nivel interinstituțional. Doar așa ne putem atinge obiectivele comune, în beneficiul cetățenilor europeni. Mă voi strădui ca toate comisiile parlamentare relevante, inclusiv Comisia pentru industrie, cercetare și energie, să primească informații complete în legătură cu orice evoluție majoră, în același timp cu Consiliul.


În ceea ce privește întrebarea punctuală legată de consultarea experților, vă invit să analizați răspunsul meu la întrebarea numărul 5.