Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Domov

EVROPSKA KOMISIJA, KAKO SE VOLI…
 1. PREDSEDNIK EVROPSKE KOMISIJE
  1.   Ob upoštevanju rezultata evropskih volitev se predsednik Evropskega sveta s Parlamentom posvetuje o možnih kandidatih za predsednika Evropske komisije.
  2.   Po posvetovanjih predsednik Evropskega sveta predlaga kandidata Evropskemu svetu.
  3.   Evropski svet predlaga kandidata za predsednika Komisije s kvalificirano večino.
  4.   Izvolitev predsednika Komisije v Evropskem parlamentu z večino glasov vseh poslancev (najmanj 376).
  NALOGE
  • Vodi Evropsko komisijo, izvršno telo EU
  • Zagotavlja politično vodstvo Komisije
  • Sklicuje in predseduje srečanjem kolegija komisarjev
  • Vodi delo Komisije pri izvajanju evropske zakonodaje
 2. KANIDATI ZA KOMISARJE IN PORTFELJI
   

  Svet v dogovoru s izvoljenim predsednikom Evropske komisije imenuje 27 kandidatov za komisarje.

  Predsednik Komisije vsakemu kandidatu, po enemu iz vsake članice EU podeli resor.

  Celotno Evropsko komisijo mora potrditi Evropski parlament.

 3. ZASLIŠANJA

  Vsak kandidat za komisarja se predstavi odboru, ki pokriva njegov resor.

    1) Pisni postopek: kandidat za komisarja mora poslancem posredovati pisne odgovore na pet vprašanj

  2) V triurnem zaslišanju, ki se prenaša v živo, kandidat za komisarja odgovarja na vprašanja poslancev. Uvodni nagovor kandidata ne sme trajati več kot 15 minut.

  3) Evalvacijski sestanek. Pristojni odbor mora v 24 urah od konca zaslišanja podati oceno kandidata. Zahteva lahko dodatne informacije.  

  4) Poročilo o oceni za vsakega kandidata za komisarja posebej se pošlje Konferenci predsednikov odborov in Konferenci predsednikov Evropskega parlamenta, ki po izmenjavi mnenj razglasi zaključek zaslišanja, razen v primeru, da se odločijo poiskati dodatne informacije.

 4. GLASOVANJE O IMENOVANJU KOMISIJE

  Predsednik Komisije nato na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta predstavi svojo ekipo in politične prednostne naloge. Po razpravi poslanci z večino oddanih glasov odločijo, ali bodo podprli nov kolegij komisarjev za mandat naslednjih petih let.

 5. NOVA KOMISIJA

  Evropska komisija nastopi svoj petletni mandat potem, ko jo je potrdil Parlament in jo je imenoval Svet.