Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Delovna področja in kandidati

EVROPSKA KOMISIJA, KAKO SE VOLI…
  1. KANIDATI ZA KOMISARJE IN PORTFELJI
     

    Svet v dogovoru s izvoljenim predsednikom Evropske komisije imenuje 27 kandidatov za komisarje.

    Predsednik Komisije vsakemu kandidatu, po enemu iz vsake članice EU podeli resor.

    Celotno Evropsko komisijo mora potrditi Evropski parlament.

Kandidati za komisarje
 
Portfelji: Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko - Podpredsednica
 
 
Portfelji: Boljše pravno urejanje, medinstitucionalni odnosi, pravna država in Listina o temeljnih pravicah - Prvi podpredsednik Komisije
 
 
Portfelji: Proračun in človeški viri - Podpredsednica
 
 
Portfelji: Enotni digitalni trg - Podpredsednik
 
 
Portfelji: Energijska unija - Podpredsednik
 
 
Portfelji: Evro in socialni dialog - Podpredsednik
 
 
Portfelji: Delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost - Podpredsednik
 
 
Portfelji: Kmetijstvo in razvoj podeželja
 
 
Portfelji: Podnebni ukrepi in energija
 
 
Portfelji: Konkurenca
 
 
Portfelji: Digitalno gospodarstvo in digitalna družba
 
 
Portfelji: Gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carina
 
 
Portfelji: Izobraževanje, kultura, mladi in državljanstvo
 
 
Portfelji: Zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile
 
 
Portfelji: Okolje, pomorske zadeve in ribištvo
 
 
Portfelji: Evropska sosedska politika in širitvena pogajanja
 
 
Portfelji: Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov
 
 
Portfelji: Zdravje in varnost hrane
 
 
Portfelji: Humanitarna pomoč in krizno upravljanje
 
 
Portfelji: Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)
 
 
Portfelji: Mednarodno sodelovanje in razvoj
 
 
Portfelji: Pravosodje, potrošniki in enakost spolov
 
 
Portfelji: Migracije in notranje zadeve
 
 
Portfelji: Regionalna politika
 
 
Portfelji: Raziskave, znanost in inovacije
 
 
Portfelji: Trgovina
 
 
Portfelji: Promet
 
 
Portfelji: Energijska unija - Podpredsednik
( Umaknjena kandidatura )