Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Hem

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, HUR VÄLJS…
 1. EUROPEISKA KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE
  1.   Med hänsyn till valen till Europaparlamentet, ska Europeiska rådets ordförande samråda med parlamentet om en möjlig kandidat till ordförandeposten i Kommissionen.
  2.   Efter samrådet ska Europeiska rådets ordförande föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som kommissionens ordförande.
  3.   Europeiska rådet beslutar om sitt förslag till kandidat genom kvalificerad majoritet.
  4.   Europaparlamentet väljer kommissionsordförande genom en majoritet av dess ledamöter (åtminstone 376).
  UPPGIFTER
  • Leder Europeiska kommissionen, som är EU:s verkställande organ
  • Ska ge politiska riktlinjer till kommissionen
  • Kallar till och leder då kommissionen möts
  • Leder kommissionens arbete att tillämpa EU:s politik
 2. KOMMISSIONSKANDIDATERNA
  OCH DERAS ANSVARSOMRÅDEN
   

  Rådet utser de 27 kommissionskandidaterna i överenskommelse med den valda kommissionsordföranden.

  Varje kommissionär, en från varje EU-land, tilldelas ansvar för ett specifikt politikområde av kommissionsordföranden.

  Kommissionens i sin helhet måste godkännas av Europaparlamentet.

 3. UTFRÅGNINGAR

  Varje kandidat bedöms av det parlamentsutskott som hanterar hennes/hans ansvarsområde.

    1) Skriftligt förfarande: kommissionskandidaten måste skriftligen svara på fem frågor från ledamöterna

  2) En tre timmar lång, webbsänd utfrågning som sker inför de ansvariga utskotten. Kandidaten gör ett öppningsanförande på högst 15 minuter och svarar därefter på frågor.

  3) Utvärderingsmöte. Det ansvariga utskottet slutför sin utvärdering inom 24 timmar från utfrågningen. Det kan begära mer information skriftligen.  

  4) En separat utvärderingsrapport om varje kommissionskandidat skickas till utskottsordförande-konferensen och till talmanskonferensen, som, om den inte beslutar att söka ytterligare information och efter ett åsiktsutbyte, förklarar utfrågningarna avslutade.

 4. OMRÖSTNING OM GODKÄNNANDE

  Kommissionsordföranden presenterar sin uppställning samt de politiska prioriteringarna under en av Europaparlamentets plenarsessioner. Efter en debatt beslutar ledamöterna, genom en majoritet av de avgivna rösterna, om det ska ge det nya kommissionskollegiet mandat för fem år.

 5. NY KOMMISSION

  Europeiska kommissionen kan påbörja sin femåriga mandatperiod efter att ha blivit godkänd av parlamentet och utsedd av rådet.