Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN, HUR VÄLJS…
 1. EUROPEISKA KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE
  1.   Med hänsyn till valen till Europaparlamentet, ska Europeiska rådets ordförande samråda med parlamentet om en möjlig kandidat till ordförandeposten i Kommissionen.
  2.   Efter samrådet ska Europeiska rådets ordförande föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som kommissionens ordförande.
  3.   Europeiska rådet beslutar om sitt förslag till kandidat genom kvalificerad majoritet.
  4.   Europaparlamentet väljer kommissionsordförande genom en majoritet av dess ledamöter (åtminstone 376).
  UPPGIFTER
  • Leder Europeiska kommissionen, som är EU:s verkställande organ
  • Ska ge politiska riktlinjer till kommissionen
  • Kallar till och leder då kommissionen möts
  • Leder kommissionens arbete att tillämpa EU:s politik
Jean-Claude Juncker
Ordförande i Europeiska kommissionen
Luxemburg
 

Jean-Claude Juncker (f. 1954) studerade juridik vid Universitetet i Strasbourg. Han utnämndes till biträdande arbetsmarknadsminister i hemlandet Luxemburg vid 28 års ålder. Han blev sedemera arbetsmarknadsminister och finansminister innan han 1995 blev premiärminister, en post han innehade fram till 2013. Han var också ordförande i Eurogruppen 2005-2013. EPP nominerade honom som sin kandidat till ordförandeposten i EU-kommissionen den 7 mars 2014. Juncker valdes till ordförande i kommissionen den 15 juli 2014 när 422 ledamöter röstade för hans kandidatur.

 

Med 422 ja-röster valde Europaparlamentet, i en sluten omröstning, Jean-Claude Juncker till EU-kommissionens nästa ordförande. Hans mandattid på fem år börjar den första november 2014. För att väljas krävdes minst 376 röster (Läs mer: Parlamentet väljer Jean-Claude Juncker till EU-kommissionens ordförande)

Ref. : 20140715TST52455