Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Portföljer och kandidater

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, HUR VÄLJS…
 1. KOMMISSIONSKANDIDATERNA
  OCH DERAS ANSVARSOMRÅDEN
   

  Rådet utser de 27 kommissionskandidaterna i överenskommelse med den valda kommissionsordföranden.

  Varje kommissionär, en från varje EU-land, tilldelas ansvar för ett specifikt politikområde av kommissionsordföranden.

  Kommissionens i sin helhet måste godkännas av Europaparlamentet.

Nominerade kommissionsledamöter
 
Portföljer: Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik - Vice ordförande
 
 
Portföljer: Bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna - Förste vice ordförande för kommissionen
 
 
Portföljer: Budget och personal - Vice ordförande
 
 
Portföljer: Den digitala inre marknaden - Vice ordförande
 
 
Portföljer: Energiunionen - Vice ordförande
 
 
Portföljer: Euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter - Vice ordförande
 
 
Portföljer: Sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft - Vice ordförande
 
 
Portföljer: Jordbruk och landsbygdsutveckling
 
 
Portföljer: Klimatåtgärder och energi
 
 
Portföljer: Konkurrens
 
 
Portföljer: Den digitala ekonomin och det digitala samhället
 
 
Portföljer: Ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen
 
 
Portföljer: Utbildning, kultur, ungdom och medborgarskap
 
 
Portföljer: Sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden
 
 
Portföljer: Miljö-, havs- och fiskerifrågor
 
 
Portföljer: Europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar
 
 
Portföljer: Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen
 
 
Portföljer: Hälsa och livsmedelssäkerhet
 
 
Portföljer: Humanitärt bistånd och krishantering
 
 
Portföljer: Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
 
 
Portföljer: Internationellt samarbete och utveckling
 
 
Portföljer: Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet
 
 
Portföljer: Migration och inrikes frågor
 
 
Portföljer: Regionalpolitik
 
 
Portföljer: Forskning, vetenskap och innovation
 
 
Portföljer: Handel
 
 
Portföljer: Transport
 
 
Portföljer: Energiunionen - Vice ordförande
( Tillbakadragen kandidatur )