Välkommen

 
 

Utfrågningarna av de två nominerade kommissionsledamöterna från Bulgarien och Rumänien

Den 1 januari 2007 är det tänkt att anslutningsfördraget med Bulgarien och Rumänien skall träda i kraft. Dessa länder ansluter sig då till EU, och antalet medlemsstater utökas till 27.

Att två medborgare från Bulgarien och Rumänien utses till ledamöter av kommissionen kommer att vara ett viktigt tecken på att dessa länder integrerats i EU, och markera början på dessa två nya medlemsstaters fulla deltagande i EU:s beslutsprocesser.

För att öka insynen i hur kommissionsledamöterna tillsätts och ge tillsättningen av de två nya ledamöterna mer legitimitet kommer Europaparlamentet att anordna en utfrågning av de personer som nominerats, följd av en omröstning i kammaren.

Utfrågningarna är planerade till slutet av november 2006. De nuvarande 732 parlamentsledamöterna och de 53 ledamöterna från anslutningsländernas nationella parlament, som beviljats observatörsstatus vid Europaparlamentet, kommer då att kunna testa kandidaternas kvalifikationer. Inför utfrågningarna skall de båda kandidaterna besvara ett antal skriftliga frågor.

Resultatet av dessa utfrågningar kommer att ligga till grund för Europaparlamentets omröstning. Det är först efter parlamentets formella godkännande av ledamöterna som rådet formellt kommer att utse de nya kommissionsledamöterna.

För detaljer om de nominerade kommissionsledamöterna, utfrågningarna och tillsättningsförfarandet i allmänhet, klicka på respektive menyalternativ till vänster.


Information om språkversionerna för denna webbsida:
Denna sida finns på alla officiella EU-språk samt på bulgariska och rumänska. Länken till de olika språkversionerna hittar du uppe till höger i Europarl-menyn:  

lv_header

Om en sida inte finns tillgänglig på ett språk kommer du att få upp den engelska versionen.