Uvod

 
 

Predstavitev podpredsednika Komisije Jacquesa Barrota in kandidata za komisarja Antonia Tajanija

Franco Frattini je po svojem imenovanju za italijanskega zunanjega ministra ponudil odstop kot podpredsednik Evropske komisije, pristojen za pravosodje, svobodo in varnost. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je sklenil dodeliti njegov resor podpredsedniku Barrotu, prej pristojnemu za promet.

Italijanska vlada je napovedala, da bo za novega komisarja imenovala Antonia Tajanija, predsednik Evropske komisije pa je izrazil namero, da bi mu podelil prometni resor. Svet Evropske unije je sklenil s pisnim postopkom imenovati Antonia Tajanija za člana Evropske komisije od 9. maja 2008 do konca njenega sedanjega mandata, ki poteče 31. oktobra 2009.

V skladu z okvirnim dogovorom o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo je bilo dogovorjeno, da bo podpredsednik Barrot nastopil pred odbori, pristojnimi za njegovo področje, Antonio Tajani pa se bo predstavil pred Parlamentom ob polnem spoštovanju pristojnosti institucij.

Evropski parlament je v svoji odločenosti o večji preglednosti in odgovornosti v postopkih imenovanja novih komisarjev in dodeljevanja resorjev sklenil, da bo izvedel obe predstavitvi; za podpredsednika Barrota o področju pravosodja, svobode in varnosti, za g. Tajanija pa kot kandidata za komisarja, pristojnega za promet. Pred predstavitvijo sta bila naprošena, da izpolnita pisni vprašalnik. Na podlagi te predstavitve bo Evropski parlament formalno glasoval na zasedanju.

Za natančnejše informacije o podpredsedniku Barrotu in kandidatu za komisarja Tajaniju, predstavitvi in postopku na splošno kliknite na povezave v kazalu na levi strani.


Informacije o jezikovnih različicah te spletne strani:
Stran je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.
Povezavo do ustrezne jezikovne različice najdete v zgornjem desnem kotu strani v meniju Europarl.

Če izbrane jezikovne različice ni na voljo, bo vsebina strani prikazana v angleškem jeziku.