Utfrågningar
Förstasida
I detalj
Förfarandet
Dokument
Program
Den nya kommissionen
Den valda ordföranden
Nominerade kommissionsledamöter
Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Din åsikt
Webbundersökningar

Nominerade kommissionsledamöter

Kristalina Georgieva

 

Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering

Parlamentets utskott är ansvariga för utfrågningarna :

  • DEVE

    Utveckling

De nominerade kommissionsledamöternas cv:n
Förklaringar om ekonomiska intressen
Utskotten europarltv.europa.eu